Aktualitātes   

 

 

SIA “Salaspils siltums” informē, ka saistībā ar projektu “Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju Salaspilī ” III kārtu, kuru līdzfinansē ES Kohēzijas fonds, no š.g. 1.augusta līdz š.g. 15.augustam būs pārtraukta  siltumenerģijas (karstais ūdens) piegāde visā pilsētā.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.


SIA “Salaspils siltums” informē, ka saistībā ar “Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju Salaspilī” tiks veikta siltumtīklu rekonstrukcija:

  • posmā no kaltu mājas Miera ielā līdz siltumkamerai K 1-4-1;
  • posmā no dzelzceļa pārvada Miera ielā līdz Līvzemes ielai;
  • trases posma nomaiņa Meža ielā;
  • trases posma nomaiņa Imanta Ieviņa ielā;
  • trases posma nomaiņa no maģistrālās trases “virziens B” līdz ēku ievadiem Lazdu ielā.

Projekts tiks īstenots laika periodā no 2014. gada jūlija līdz augusta beigām.

Paredzamais siltumenerģijas pārtraukums no 1. – 15. augustam. Par karstā ūdens piegādes pārtraukšanu iedzīvotāji tiks informēti iepriekš.

Projekts tiek realizēts ar Kohēzijas fonda atbalstu.

 


 2014. gada 27. maijā, Salaspils novada domē notika SIA “Salaspils siltums” un PSIA “Valgums- S” sanāksme ar Salaspils novada dzīvojamo māju pārvaldniekiem par grozījumiem Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, kas stājas spēkā 2014. gada 15. janvārī.

 

SIA “Salaspils siltums” prezentācija. 


 

 Siltumenerģijas tarifs 2014.gada  jūlijā:

 

Salaspilī    56.52 EUR/MWh  bez PVN
Saulkalnē    56.52 EUR/MWh  bez PVN

 

pie dabasgāzes tirzniecības cenas 350.17 EUR/tūkst.nm³

Salaspils siltums saņem dabasgāzi pēc 5. lietotāju grupas, kas kopā ar akcīzes nodokli sastāda 350.17 EUR/tūkst.nm³ bez PVN.

Ārgaisa temperatūrai pazeminoties par 1 grādu, siltumenerģijas patēriņš palielinās par 5%.

Temperatūras grafiki

 


 SPRK samazina SIA „Salaspils siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus 


SIA „Salaspils siltums” informē, ka Salaspilī un Saulkalnē tiek veikta siltumtīklu siltumnesēja (tehniskā ūdens) iekrāsošana ar Nātrija fluoresceīnu. Fluoresceīna darba šķidruma pievienošana siltumnesējam, neietekmēs siltumenerģijas padevi Salaspilī un Saulkalnes ciematā.

Atgādinām, ka iekrāsotais ūdens ir sārmains, to nedrīkst izmantot sadzīves vajadzībām un ir bīstami lietot uzturā!


Uzņēmums SIA "Salaspils Siltums" ir pievienojies iniciatīvas "Godīgs eiro ieviesējs" memorandam.   

 


 SIA „Salaspils Siltums” atgādina, ka māja var uzsākt apkuri pie sekojošiem nosacījumiem:

-          ir parakstīts akts ar SIA „Salaspils Siltums” par siltumpunkta un siltumapgādes sistēmas gatavības pārbaudi 2013./2014. apkures sezonai;

-          vairāk kā puse mājas iedzīvotāju izsaka vēlēšanos pieslēgt apkuri;

-          ir nomaksāti rēķini par piegādāto siltumenerģiju un tiek pildītas vienošanās par parādu dzēšanu.

 

Klienti, kuri saņem siltumenerģiju no SIA „Salaspils Siltums” var sekot līdz ne tikai savas mājas siltumenerģijas patēriņam, bet arī tam, cik laicīgi par patērēto siltumenerģiju norēķinās jūsu pilnvarotās personas. Katra mēneša pirmajās dienās publicējam mājas lapā  informāciju par norēķiniem. Uzklikšķinot uz frāzi „Šeit Jūs varat noskaidrot, vai Jūsu māja ir norēķinājusies par patērēto siltumenerģiju, atvērsies tabula, kur atrodot savas mājas adresi jūs redzēsiet vai māja nav parādā.

Kavētie maksājumi ir atzīmēti ar sarkanu.


Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs? Regulatora skaidrojums (video)

Saulkalnē uzstādīti siltumenerģijas skaitītāji

AS “Latvijas Gāze” prognozes par dabasgāzes tarifu izmaiņām