Šā gada 21. decembrī Ekonomikas Ministrija svinīgi pasniedza SIA "Salaspils Siltums" valsts nozīmes atzinības rakstu par ieguldījumu un veikumu enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanā.

SIA "Salaspils Siltums" ilgstoši strādā ilgtspējīgas enerģētikas un modernu tehnoloģiju ieviešanā, kā arī energoefektivitātes jomā. Uzņēmums ir pirmais Latvijas uzņēmums, kas ieguvis prestižo apbalvojumu "GLOBAL DISTRICT ENERGY CLIMATE AWARD" (Vispasaules centralizētās enerģijas klimata balva). Komisijā, kas izvērtēja pretendentus balvai, ietilpst tādas starptautiskas organizācijas kā The International Energy Agency (IEA), The United Nations Environment Programme, Euroheat & Power International Association un The International District Energy Association (IDEA). Balvas iegūšanu nodrošināja uzņēmuma inovatīvā pieeja darbam, jaunāko tehnoloģiju izmantošana un drosme būt pionieriem savā jomā. SIA "Salaspils Siltums" tika piešķirts apbalvojums kategorijā "Modernizācija".