Rūpējoties par ilgtspējīgu ražošanu un resursu optimālu izlietošanu, “Salaspils Siltums” 2016. gadā ieviesa un sertificēja energopārvaldības sistēmu ISO 50001:2011.

Saistībā ar standarta prasību izmaiņām, “Salaspils Siltums” 2019.gadā pārsertificēja energopārvaldību uz atjaunoto standartu ISO 50001:2018.