Šobrīd Salaspilī ir nosiltinātas jau astoņas ēkas.

Šobrīd Salaspilī ir nosiltinātas jau astoņas ēkas. Visās ir panākts pozitīvs efekts, daudzos gadījumos tas ir izrādījies pat lielāks par gaidīto. Pašlaik starp atjaunotajām ēkām var atrast analogu praktiski jebkurai

neatjaunotajai ēkai, lai pārliecinātos, ka ietaupījums ir visos gadījumos, un no pirmavota var uzzināt, kādas problēmas ir jārisina katrā mājā un kādas īpatnības tai piemīt.

Šajā numurā uzsākam rakstu sēriju par ēku renovācijas pieredzi Salaspilī. Jau atjaunoto māju iedzīvotāji stāstīs par šaubām, grūtībām, saņemšanos un gandarījumu. Pieredzē dalīsies arī viņu sekotāji – tie, kas šobrīd jau ir gatavi lielajiem darbiem.

Pieredze.

18 dzīvokļu māja Miera ielā 19 ir būvēta 1974. gadā. Tā ir trīs stāvu ēka, kurā visi dzīvokļi ir privatizēti. Mājas iedzīvotāji ir disciplinēti – par saņemtajiem pakalpojumiem maksāja un maksā vienmēr laicīgi. Parādu mājai nav bijis. Visus apkopšanas darbus veic paši iedzīvotāji, un par to vairākkārt ir saņēmuši pašvaldības apbalvojumu kā sakoptākais īpašums daudzdzīvokļu māju grupā. Šobrīd mājas iedzīvotāji ir lielā izaicinājuma priekšā.

Mājas pārvaldniece Antonija Dindune kā pašnodarbinātā persona apsaimnieko šo ēku uz pilnvarojuma līguma pamata kopš 2002. gada. Par lēmuma pieņemšanas gaitu viņa stāsta: "Māju pārņēmām, lai veiktu uzlabojumus un saimniekotu paši, jo iepriekšējā apsaimniekotāja laikā (ZA namu pārvalde) mājas labā netika veikti nekādi uzlabojumi, nekādi remonti. Pārņemot māju, arī uzkrājumā nebija neviena centa. Šobrīd mājā jau ir veikti remonti un uzlabojumi: uzstādīts jauns siltummezgls, nomainīts jumts, ar akmens vates klājumu siltināti bēniņi, kāpnēs nomainīti logi, pārkrāsotas sienas un kāpņu laukumi, sakārtota elektroinstalācija, nomainītas un nosiltinātas kopējās ūdensvada caurules pagrabā, uzlikta rinda noslēdzošo krānu atsevišķos posmos un karstā ūdens cirkulācijas sūknis. Lielākais ieguldījums bija mājas gala sienu siltināšana, kura uzreiz uzlaboja gala dzīvokļu siltumizolāciju. Visi darbi veikti, iekrājot apsaimniekošanas samaksas līdzekļus vai arī piemaksājot par konkrēto darbu, aprēķinot samaksu uz 1 m2, par ko lēmām kopsapulcē.

Mājas pārvaldniece Antonija Dindune kā pašnodarbinātā persona apsaimnieko šo ēku uz pilnvarojuma līguma pamata kopš 2002. gada. Par lēmuma pieņemšanas gaitu viņa stāsta: “Māju pārņēmām, lai veiktu uzlabojumus un saimniekotu paši, jo iepriekšējā apsaimniekotāja laikā (ZA namu pārvalde) mājas labā netika veikti nekādi uzlabojumi, nekādi remonti. Pārņemot māju, arī uzkrājumā nebija neviena centa. Šobrīd mājā jau ir veikti remonti un uzlabojumi: uzstādīts jauns siltummezgls, nomainīts jumts, ar akmens vates klājumu siltināti bēniņi, kāpnēs nomainīti logi, pārkrāsotas sienas un kāpņu laukumi, sakārtota elektroinstalācija, nomainītas un nosiltinātas kopējās ūdensvada caurules pagrabā, uzlikta rinda noslēdzošo krānu atsevišķos posmos un karstā ūdens cirkulācijas sūknis. Lielākais ieguldījums bija mājas gala sienu siltināšana, kura uzreiz uzlaboja gala dzīvokļu siltumizolāciju. Visi darbi veikti, iekrājot apsaimniekošanas samaksas līdzekļus vai arī piemaksājot par konkrēto darbu, aprēķinot samaksu uz 1 m2, par ko lēmām kopsapulcē.

Māju izlēmām renovēt tāpēc, ka remonts ir nepieciešams abām fasādes sienām, lodžijām, pagraba pamatiem, kas jau savulaik nekvalitatīvi uzbūvēti un laika gaitā vēl bojāti, mājā ievadot visas komunikācijas – siltuma un ūdensvada caurules, gāzes pievadu, "Lattelecom" un "Latvenergo" kabeļus utt. Nepieciešams ierīkot arī lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Sākotnējo lēmumu pieņemt bija viegli, jo visi iedzīvotāji vēlējās vēl labākus dzīves apstākļus. Šobrīd esam renovācijas dokumentu sagatavošanas stadijā. Visus ar to saistītos darbus veica SIA "Salaspils Siltums" būvdarbu vadības speciālists Andrejs Semjonovs, un par to viņam liels paldies.

Protams, nav šaubu, ka ieguldījumi mājas atjaunošanā atmaksāsies, jautājums ir tikai – cik tas maksās un vai visi būs spējīgi to "pacelt"?
Tiem, kam šobrīd būtu jāpieņem lēmums – siltināt vai nē, ir viss nopietni jāapsver, jo viss būs atkarīgs no projekta kopējām izmaksām, tomēr, ja man vaicātu, tad tiem, kas vēl šaubās, teiktu, ka ir jāmēģina.".

Avots: www.salaspils.lv