2017.gadā turpinās aktīvs darbs pie ēku atjaunošanas un siltināšanas Salaspilī. Salaspils novadā ir 119 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, no kurām 104 mājām strauji tuvojas paredzētā kalpošanas laika beigu termiņš un ēkām ir nepieciešama atjaunošana – kapitālais remonts.

Salaspils iedzīvotājiem palīdzību šajā procesā sniedz novada pašvaldība, uzticot šos pienākumus uzņēmumam SIA "Salaspils Siltums", nodrošinot caurskatāmu, uzticamu un drošu atbalstu gan no valsts finanšu institūcijas ALTUM, gan no pašvaldības uzņēmuma puses.

Šobrīd SIA "Salaspils Siltums" strādā pie pieciem daudzdzīvokļu māju atjaunošanas projektiem: Miera ielā 17, Meža ielā 7, Maskavas ielā 1, Miera ielā 19 un Daugavas ielā 2. Ceļš uz mājas atjaunošanu sākas ar izteiktu iedzīvotāju kopīgu vēlmi atjaunot ēku, mājas tehnisko priekšizpēti, nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi un tās saskaņošanu dažādās institūcijās. Šis process ir darbietilpīgs un tehniski sarežģīts, un ir nepieciešama individuāla pieeja katrai ēkai, tāpēc māju iedzīvotāji ir pilnvarojuši SIA "Salaspils Siltums" pārstāvēt viņu intereses.

 

Aktuālie darbi projektos

Maskavas ielā 1: būvprojekts ir izstrādāts un saskaņots Salaspils novada Būvvaldē, norit projekta skaņošana valsts finanšu institūcijā "ALTUM". Galvenie plānotie darbi ir: ārējo norobežojošos konstrukciju (ārsienas, jumts, pagraba pārsegums, cokols u.c.) siltināšana, vēdināšanas sistēmas ierīkošana, logu nomaiņa un lodžiju iestiklošana, kā arī inženierkomunikāciju nomaiņa.

1 pirms maskavas1 pec masakavas

Pirms un pēc: plānots, ka šādi izskatīsies Maskavas iela 1 māja pēc atjaunošanas.

Meža iela 7: būvprojekts ir izstrādāts, saskaņots Salaspils novada Būvvaldē un "ALTUM". Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkumam. Galvenie plānotie darbi: ārējo norobežojošos konstrukciju (ārsienas, bēniņi, pagraba pārsegums, cokols u.c.) siltināšana, vēdināšanas sistēmas ierīkošana, kāpņu telpu un dzīvokļu logu nomaiņa, kā arī inženierkomunikāciju nomaiņa.

2 pirms meza 2 pec meza 

Pirms un pēc: plānots, ka šādi izskatīties Meža ielas 7 māja pēc atjaunošanas.

Miera iela 17: būvprojekts ir izstrādāts, saskaņots Salaspils novada Būvvaldē un "ALTUM". Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkumam. Galvenie plānotie darbi: ārējo norobežojošos konstrukciju (ārsienas, pagraba pārsegums, bēniņi, cokols u.c.) siltināšana, vēdināšanas sistēmas ierīkošana, logu nomaiņa un inženierkomunikāciju nomaiņa.

2 pirms miera2 pec miera

Pirms un pēc: plānots, ka šādi izskatīties Miera ielas 17 māja pēc atjaunošanas.

Miera iela 19: būvprojekts ir izstrādāts, saskaņots Salaspils novada Būvvaldē, norit projekta skaņošana valsts finanšu institūcijā "ALTUM". Galvenie plānotie darbi: ārējo norobežojošos konstrukciju (ārsienas (izņemot jau nosiltinātās gala sienas), pagraba pārsegums, bēniņi, cokols u.c.) siltināšana, vēdināšanas sistēmas ierīkošana, logu nomaiņa un inženierkomunikāciju nomaiņa.

miera pirmsmiera pec

Pirms un pēc: plānots, ka šādi izskatīties Miera ielas 19 māja pēc atjaunošanas.

Daugavas iela 2: būvprojekts ir izstrādes beigu stadijā, tuvākajās nedēļās ir plānota būvprojekta saskaņošana ar Salaspils novada Būvvaldi un pēc tam ar "ALTUM". Galvenie plānotie darbi: ārējo norobežojošos konstrukciju (ārsienas, jumts, pagraba pārsegums, cokols u.c.) siltināšana, vēdināšanas sistēmas ierīkošana, kāpņu telpu un dzīvokļu logu nomaiņa, kā arī inženierkomunikāciju nomaiņa.

Daugavas2 pirms
Daugavas2 pec

Pirms un pēc: plānots, ka šādi izskatīties Daugavas ielas 2 māja pēc atjaunošanas.