Piektdien, 17.maijā, SIA Salaspils Siltums telpās norisinājās Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas sēde, kurā liela uzmanība tika pievērsta saules enerģijas izmantošanai centralizētajā siltumapgādē.

SIA Salaspils Siltums  pastāstīja par lielā saules projekta realizāciju Salaspilī, kas sevī ietver 1720 saules kolektorus, aptuveni 28 m augstu akumulācijas tvertni un 3 MW šķeldas katlu māju. Pēc projekta realizācijas, plānots 90% Salaspils siltumenerģijas saražot, izmantojot tikai atjaunojamos energoresursus.

AS Arcon-Sunmark pārstāvis Leo Holm informēja asociācijas biedrus par saules potenciāla izmantošanu Dānijas centralizētajā siltumapgādē vairāk kā 45 gadu garumā.
Redzot klātesošo interesi par ražošanu, izmantojot saules enerģiju, sēdes noslēgumā AS Arcon-Sunmark pārstāvis aicināja apmeklēt Dāniju un klātienē apskatīties realizētos saules kolektoru projektus.