iso50001 award

Par apkures sezonas noslēgšanu

Šķeldas katlumāja

Sākot ar 2015. gada 22. aprīlī lielākā daļa Salaspils pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noslēdza 2014./2015. gada apkures sezonu.

SIA "Salaspils Siltums" pateicas un augstu vērtē sadarbību ar klientiem, kuri, ir norēķinājušies par patērēto siltumenerģiju, un aicina arī turpmāk iedzīvotājus un ēku īpašniekus/pārvaldniekus godprātīgi un savlaicīgi norēķināties par patērēto siltumenerģiju.

Apkures sezona beigusies sekmīgi, bez avārijām un bojājumiem. Siltumapgādes pakalpojums tika nodrošināts visas apkures sezonas laikā bez pārtraukumiem.

SIA "Salaspils siltums" turpinās siltumenerģijas piegādi karstā ūdens sagatavošanai, kā arī aicina Lietotājus izmantot starpsezonu periodu, lai veiktu apkures sistēmas apkopes un nepieciešamos remontdarbus, lai jaunajā apkures sezonā saņemtu iespējami augstvērtīgāku un kvalitatīvāku pakalpojumu.