iso50001 award

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana Salaspilī

2015.gada 21. aprīlī SIA „Salaspils siltums” noslēdza līgumu Nr. L-PCS-15-0143 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī” īstenošanu, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds (KF finansējums ir 40% no attiecināmām izmaksām).


Līgums par iekārtu piegādi un uzstādīšanu 2015.gada 21. aprīlī noslēgts ar UAB „Enerstena”. Līgums paredz veikt dūmgāzu kondensatora projektēšanu, iekārtu izgatavošanu, montāžu un ieregulēšanu.


2015. gada 27. aprīlī tika izsludināts atklāts konkurss par tehniskās uzraudzības veikšanu projektam "Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”. Uz doto brīdi, konkursa uzvarētājs vēl nav zināms. Pēc konkursa noslēgšanas, informācija par izpildītāju būs pieejama SIA “Salaspils siltums” mājas lapā.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana Salaspils katlu mājā dos iespēju palielināt šķeldas katla siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un ietaupīt kurināmo.
Kondensators- ir iekārta, kas paredzēta siltumenerģijas atgūšanai no dūmgāzēm. Šķeldas mitrums sadegšanas laikā iztvaiko un šobrīd ar izplūdes gāzēm tiek izvadīts atmosfērā. Šķeldai ir ļoti augsts mitruma saturs (45 – 60%), kas degšanas procesā izraisa augstus siltuma zudumus ar aizejošām dūmgāzēm. Dūmgāzu kondensēšana ir metode, kas, pateicoties ūdens izsmidzināšanai dūmgāzu plūsmā, ļauj atgūt būtisku daļu no šiem zudumiem un ievērojami paaugstināt katlu efektivitāti. Pēc kondensatora uzstādīšanas būtisku daļu no šīs enerģijas būs iespējams atgūt, novadot to atpakaļ siltumapgādes sistēmā. Šādā veidā tiek iegūta papildus enerģija un ir iespējams palielināt katlumājas efektivitāti par 15% līdz 20%.
Papildus siltumenerģijas ieguvei paredzam būtisku dūmgāzu kvalitātes uzlabošanu un līdz ar to samazināsies vides piesārņojums un gaiss būs tīrāks. Paredzamā tehnoloģija neparedz ražošanas atkritumus.
SIA “Salaspils siltums” iegulda savu peļņu ražošanas attīstībā, lai palielinātu ražošanas efektivitāti.
 
Projektu plānots realizēt līdz 2015. gada 15. novembrim.

kohezijas fonds