iso50001 award

SIA “Salaspils Siltums” pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpili

DaugavpilsPiektdien, 2015. gada 22. maijā norisinājās Daugavpils pilsētas domes un SIA "Ekodomas" organizēts apmācības seminārs – enerģijas forums "Efektīva enerģijas patērēšana ēkās".

 

SIA "Salaspils Siltums" bija aicināts piedalīties un padalīties ar saviem praktiskiem piemēriem, kā siltumapgādes uzņēmums var ietekmēt enerģijas patēriņu pašvaldības ietvaros. Semināra gaitā tika aplūkotas sekojošās aktuālās tēmas – enerģijas patēriņa samazināšanas iespējas – potenciālie risinājumi tam, lai siltumenerģijas un elektroenerģijas rēķini nebūtu tik lieli, gaisa kvalitātes nozīmīgums, kā arī energopārvaldības līguma priekšrocības un iespējas to pielāgot individuāliem gadījumiem.


SIA "Ekodoma" stāstīja par praktiskām iespējām, kā ar nelieliem ieguldījumiem var samazināt enerģijas patēriņu:

 • Automatizēt siltummezglu;
 • Samazināt karstā ūdens temperatūru pa naktīm;
 • Samazināt apsildīšanu telpās, laikā, kad tur neuzturas cilvēki;
 • Atrodot komfortablu temperatūru, iestatīt termostatu pie radiatoriem vienā pozīcijā (negrozot bieži);
 • Uzlikt labu siltumizolāciju apkures un karstā ūdens caurulēm stāvvados;
 • Novērst pilošos krānus;
 • Izanalizēt elektroenerģijas patēriņu un konstatēt, kur ir iespējas to samazināt;
 • Novērtēt uzstādīto elektroierīču jaudas piemērotību;
 • Pametot telpas, izslēgt apgaismojumu;
 • Vēdināt telpas, pilnībā atverot logu uz 1-3 minūtēm, nevis ilgstoši turot vēdināšanas režīmā;
 • Turēt ciet kāpņu telpas durvis apkures sezonā.


SIA "Salaspils Siltums" sniedza prezentāciju, ko ir paveicis enerģijas samazināšanas jomā, kā arī nākotnes plānus kā vēl palielināt enerģijas ietaupījumu. Kā galvenos sasniegumus var minēt:

 • Šķeldas katla mājas izbūve - nozīmīgi samazināja CO2 izmešu apjomu;
 • Trašu nomaiņa - būtiski samazināja zudumus;
 • Uzņēmuma ražošanas un administrācijas ēku atjaunošana – pašpatēriņa samazināšana;
 • Automātiskās nolasīšanas sistēmas ieviešana -  nodrošina precīzāku patēriņa un zudumu uzskaiti;
 • Iedzīvotāju informēšana avīzē un interneta mājas lapā – katram ir iespējas salīdzināt savas mājas patēriņu ar līdzīgu māju blakus, un iespējams aizdomāties par to, ka ir reāla iespēja šo patēriņu samazināt, lai nemaksātu vairāk kā kaimiņmājas iedzīvotāji.


Enerģijas iegūšanas iespējas paliek arvien dārgākas. Katram būtu nepieciešams aizdomāties, kā viņš varētu samazināt savu patēriņu.