iso50001 award

Apkures sezona ir sākusies

Tā kā pirmie sali šogad mūs pārsteidza salīdzinoši agri, pēc māju pārstāvju lūguma apkures sezona sākusies jau oktobra pirmajā pusē.

Lai apkures sezona noritētu bez nepatīkamiem pārsteigumiem, atgādinām, ka dzīvojamo māju pilnvaroto personu vai apsaimniekotāju pienākums ir savlaicīgi norēķināties par patērēto siltumenerģiju.

Norēķinus par iepriekšējā mēnesī patērēto siltumenerģiju, mājas pilnvarotajai personai vai apsaimniekotājam jāveic līdz nākamā mēneša 20. datumam.

Ja tas netiek ievērots, siltumenerģijas piegādātājam ir tiesības piestādīt līgumsodu vai pārtraukt siltumenerģijas piegādi līdz brīdim, kamēr netiks veikti norēķini pilnā apmērā.

Aicinām savlaicīgi norēķināties par saņemto siltumenerģiju.

Šeit var iepazīties ar informāciju par katras dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņu un maksājumu kārtību.