iso50001 award

Par siltumenerģijas cenām Salaspilī un Saulkalnē

Katram siltuma ražotājam tarifs jeb siltumenerģijas cena tiek apstiprināta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK), piesaistot to gāzes cenai. Pēdējos 4 gados Salaspils Siltums tarifu ir samazinājis divas reizes, pateicoties siltuma trašu nomaiņai un šķeldas katlu mājas uzcelšanai.

Šobrīd siltumenerģiju tiek ražota lielākoties no atjaunojamiem resursiem – šķeldas, un tikai aukstākā laikā tiek pieslēgti gāzes katli, tādējādi optimizējot siltuma ražošanu. 2015. gadā vērojama patīkama tendence  - gāzes cenas samazinājums, bet tā kā Salaspils gadījumā gāzes izmantošana samazinājusies, tad siltumenerģijas cenas izmaiņas nav tik lielas, kā piemēram, Rīgā.
 
Piemēram: gāzes cenai mainoties par vienu vienību, Rīgas siltumenerģijas tarifs par 1 MWh izmainīsies par ~ 1 EUR, bet Salaspils – tikai par 0.08 - 0.09 EUR.
 
Salaspils siltumenerģijas cena ir stabila un nav lielas svārstības atkarībā no gāzes cenas. Tā kā pastāv liela varbūtība, ka nākotnē gāzes cena varētu palielināties, tad Salaspils iedzīvotāji to nesajutīs tik lielā apmērā, kā citu pilsētu iedzīvotāji, kuru siltuma ražošana balstās pārsvarā uz gāzi.
 
Siltumenerģijas cena tiek katru mēnesi publicēta tarifu sadaļā, un tā ir vienāda visiem Salaspils un Saulkalnes iedzīvotājiem.