iso50001 award

Katlumājas sagatavošana apkures sezonai

Informējam, ka sakarā ar katlu mājas sagatavošanu apkures sezonai, līdz septembra beigām iespējami siltumenerģijas piegādes (karstā ūdens padeves) īslaicīgi pārtraukumi. Ja siltumenerģijas padeve tiks pārtraukta, par to elektroniski tiks informēti visi apsaimniekotāji.