iso50001 award

Pateicamies namu pārvaldniekiem par regulāru un savlaicīgu rēķinu apmaksu par patērēto siltumenerģiju

SIA "Salaspils Siltums" pateicas namu pārvaldniekiem par regulāru un savlaicīgu rēķinu apmaksu par patērēto siltumenerģiju. Kopumā maksāšanas kultūra Salaspils novadā ar katru gadu uzlabojas.

Pateicoties namu pārvaldnieku un SIA "Salaspils Siltums" sadarbībai, problēmsituācijas tiek savlaicīgi atrisinātas un parādi neuzkrājas.

Iedzīvotāji bieži uzdod jautājumus par to, vai viņu mājai nav parādu par siltumu. Katru mēnesi SIA "Salaspils Siltums" mājas lapas sadaļā "Klientiem" –"Maksājumu kārtība par patērēto siltumenerģiju" ir iespēja apskatīties mājas kopējo patēriņu un pārliecināties, ka mājai nav parādu. Jāuzsver, ka dati tiek atjaunoti vienu reizi mēnesī – uz katra mēneša 1.datumu.

Otrs jautājums, kas interesē iedzīvotājus – kāpēc rēķini par izmantoto siltumenerģiju atšķiras pa mēnešiem? Viens no faktoriem, kas ietekmē siltumenerģijas patēriņu ēkā, ir āra gaisa temperatūra. Saskaņā ar pētījumu datiem, apkures sezonas laikā āra gaisa temperatūras pazemināšanās par 10C palielina siltumenerģijas patēriņu apkurei par 5%. Līdz ar to pat pie nemainīga siltumenerģijas tarifa maksa par siltumenerģiju katru mēnesi var atšķirties, jo mainās siltumenerģijas patēriņš ēkā. Katru mēnesi SIA "Salaspils Siltums" mājas lapas sadaļā "Tarifi" - "Temperatūras grafiki" tiek publicēts gaisa temperatūras grafiks Salaspilī par iepriekšējo mēnesi. Vidējā āra gaisa temperatūra Salaspilī decembrī bija +1,20C, savukārt janvārī -2,70C, tādēļ janvārī rēķini bija lielāki, nekā decembrī.

Tāpat divām vienādām mājām būs atšķirīgs siltumenerģijas patēriņš un rēķins par iztērēto siltumenerģiju. Katrai ēkai ir atšķirīga siltuma noturība, mājās tiek uzturēts atšķirīgs temperatūras režīms. Tarifs par megavatstundu visām mājām Salaspils novadā ir vienāds, bet patērētās siltumenerģijas apjoms – katrai mājai dažāds. Tas arī veido atšķirīgus rēķinus gala patērētājam. Informāciju par mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu ir iespējams apskatīties sadaļā "Klientiem" – "Siltumenerģijas patēriņš MWh pa mēnešiem".

Mājas pārvaldnieks katram dzīvokļa īpašniekam aprēķina maksu par apkurināmās platības 1m2 apsildi un karstā ūdens sagatavošanu, izmantojot noteiktu metodiku. Ja Jums ir jautājumi par aprēķinu metodiku, lūdzam kontaktēties ar savas mājas pārvaldnieku. Tāpat visus jautājumus, kas saistīti ar jūsu dzīvokļa apkuri, aicinām risināt ar savas mājas pārvaldnieku.

Avots: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, 2015