iso50001 award

“Salaspils Siltums” ir gatavs uzsākt apkures sezonu

Atsaucoties uz iedzīvotāju pieprasījumiem, SIA "Salaspils Siltums" pamazām uzsāks apkures sezonu Salaspils novadā.

Kārtība, kādā notiek apkures pieslēgšana: dzīvokļu īpašniekiem ir jāvēršas pie savas mājas apsaimniekotāja ar lūgumu uzsākt apkures sezonu, savukārt mājas apsaimniekotājs informē par to "Salaspils Siltums" pārstāvi.

"Salaspils Siltums" piegādās siltumenerģiju pie šādiem nosacījumiem: pirmkārt, mājai nav parādu par siltumenerģiju. Otrkārt, mājā ir paveikti noteikumos paredzētie darbi siltummezgla sagatavošanai apkures sezonai, un siltummezgls nodots "Salaspils Siltums" speciālistam.