iso50001 award

Salaspils uzsāka apkures sezonu

Strauji pazeminoties ārgaisa temperatūrai, Salaspilī daudzu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji izteica vēlmi uzsākt apkures sezonu.

Uz šo brīdi apkure ir pieslēgta 15 daudzdzīvokļu mājām, lielākajai daļai pašvaldības iestāžu un vairākiem komerciāliem objektiem (aptuveni ap 30% objektu no visiem, kas ir pieslēgti centralizētajai siltumapgādei).

Kārtība, kādā notiek apkures pieslēgšana: dzīvokļu īpašniekiem ir jāvēršas pie savas mājas apsaimniekotāja ar lūgumu uzsākt apkures sezonu, savukārt mājas apsaimniekotājs informē par to "Salaspils Siltums" pārstāvi.

"Salaspils Siltums" piegādās siltumenerģiju pie šādiem nosacījumiem: pirmkārt, mājai nav parādu par siltumenerģiju. Otrkārt, mājā ir paveikti noteikumos paredzētie darbi siltummezgla sagatavošanai apkures sezonai, un siltummezgls nodots "Salaspils Siltums" speciālistam.