iso50001 award

Tika noslēgta brīvprātīga vienošanās ar Ekonomikas ministriju par energoefektivitātes uzlabošanu

Šā gada 21. decembrī Ekonomikas ministrija noslēdza brīvprātīgo vienošanos ar SIA "Salaspils Siltums" par sadarbību energoefektivitātes jomā.

Tādējādi SIA "Salaspils Siltums" kļuvis par pirmo uzņēmumu, kas brīvprātīgi apņēmies aktīvi strādāt ar saviem galapatērētājiem, lai veicinātu enerģijas efektīvu izmantošanu.

"Efektīva enerģijas izmantošana palielina kā uzņēmumu, tā arī valsts konkurētspēju – tā ir iespēja samazināt energoresursu izmaksas un veidot noturību pret to cenu celšanās riskiem. Esam gandarīti par uzņēmuma SIA “Salaspils Siltums” izrādīto apņemšanos, kļūstot par pirmo vēstnesi jaunajai iniciatīvai un paraugu ikvienam uzņēmumam un pašvaldībām, kas vēlēsies pievienosies iniciatīvai," uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Stinka.

Vienošanās mērķis ir veidot ilgtermiņa sadarbību starp ministriju, uzņēmējiem un pašvaldībām, lai veicinātu energoefektivitāti un pieredzes apmaiņu. Vienošanās paredz energoefektivitātes uzlabošanos atsevišķos uzņēmumos, komersantus pārstāvošas organizācijas uzņēmumos vai pašvaldībās.

SIA "Salaspils Siltums" valdes locekle Ina Bērziņa – Veita norāda: "Mūsu uzņēmums pēdējos gados ir strauji un mērķtiecīgi uzlabojis energoefektivitāti siltumenerģijas ražošanā un piegādē. Rūpējoties, lai klienti izmantotu siltumenerģiju racionāli, esam nolēmuši pievienoties iniciatīvai noslēgt brīvprātīgu vienošanos ar Ekonomikas ministriju par energoefektivitātes uzlabošanu".

Vienošanos slēdz uz laiku ne īsāku par pieciem gadiem un tās pamatnosacījums ir darbības plāns, lai sasniegtu enerģijas ietaupījumu vismaz 10% apmērā. Vienošanās saturs tiek veidots sarunu gaitā ar katru pretendentu atsevišķi, vienojoties par tālāko sadarbību.
 
Brīvprātīgas vienošanās par energoefektivitāti ir viens no instrumentiem valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. Sasniegtais enerģijas ietaupījums tiks novērtēts un paziņots valsts energoefektivitātes monitoringa sistēmā.
 
Pēc vienošanās noslēgšanas SIA "Salaspils Siltums" piedalīsies Latvijā apstiprinātās enerģētikas politikas ieviešanā un sniegs izmērāmu ieguldījumu valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanā.
 
Kā iepriekš ziņots, Ekonomikas ministrija 2017. gada augustā publicēja uzaicinājumu komersantiem, komersantus pārstāvošām organizācijām un pašvaldībām pieteikties brīvprātīgas vienošanās noslēgšanai. Uzaicinājumam atsaucās seši komersanti, ar kuriem uzsāktās sarunas tiks turpinātas 2018. gadā.
 
Brīvprātīgas vienošanās noslēgšanu starp valsti, no vienas puses, un uzņēmējiem, organizācijām vai pašvaldībām, no otras puses, paredz Energoefektivitātes likums. Likuma mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas.

Avots: www.em.gov.lv