iso50001 award

Salaspils uzņēmēju biedrības pārstāvji apmeklē Salaspils Siltumu

22. februārī Salaspils uzņēmēju biedrības pārstāvji apmeklēja Salaspils novada siltumapgādes uzņēmumu SIA "Salaspils Siltums", lai iepazītos ar uzņēmuma darbību un uzzinātu par siltumenerģijas ražošanas procesiem.

Vizītes laikā uzņēmēji un SIA "Salaspils Siltums" speciālisti pārrunāja dažādus aktuālus jautājumus par energopārvaldības sistēmas ieviešanu, energoefektivitāti, resursu patēriņu u.c.

Līdz ar energopārvaldības sistēmas ieviešanu uzņēmumā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība resursu patēriņam un ražošanas procesu efektivitātei, kā arī atbalstīta energoefektīvu produktu un iekārtu iegāde.

SIA "Salaspils Siltums" kopš 2012. gada ir strauji un mērķtiecīgi uzlabojis energoefektivitāti siltuma avotos un pārvadē - uzstādot augstas lietderības gāzes katlus, automatizējot procesus, ieviešot attālinātu datu nolasīšanas sistēmu un veicot siltuma trašu rekonstrukciju. 2016.gadā esošā energopārvaldības sistēma tika sertificēta atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standarta prasībām, lai nodrošinātu tās nepārtrauktu uzlabošanu.

SIA "Salaspils Siltums" kā energoefektīvs uzņēmums saņem ISO 50001:2012 sertifikātu