iso50001 award

2018. gada 16. marta LSUA biedru kopsapulce

Katru gadu Latvijas siltumuzņēmumu asociācija (LSUA) rīko biedru kopsapulci, kuras laikā tiek ievēlēta LSUA padome un asociācijas prezidents.

Padomē tika ievēlēti 17 padomes biedri, kas pārstāv tādus uzņēmumus kā SIA "Liepājas enerģija", AS "Rīgas siltums", SIA "Jūrmalas siltums" un citi. Kopsapulces laikā tika atkārtoti ievēlēta LSUA prezidente – SIA "Salaspils Siltums" valdes locekle Ina Bērziņa- Veita. Lepojamies ar savas vadītājas sniegumu!

Saskaņā ar LSUA statūtiem, LSUA padome apspriež svarīgus jautājumus nozarē un nosaka asociācijas darbības prioritātes. Asociācijas valde nodrošina biedru sapulcē pieņemto lēmumu izpildi atbilstoši nolemtajam padomē.