iso50001 award

Apkures sezona tuvojas noslēgumam

Iestājoties pavasarim, ar straujiem soļiem tuvojas apkures sezonas noslēgums. Pavasaris ir laiks, kad var pilnībā izmantot automatizēto siltummezglu priekšrocības – apkure ieslēdzas un izslēdzas balstoties uz āra gaisa temperatūru.

Tas būtiski var samazināt ēkas patēriņu, un māja netiek pārkurināta laikā, kad dienas laikā saulīte silda - iekštelpās tiek saglabāta komfortabla temperatūra un maksa par apkuri tiek samazināta.

Pašvaldības uzņēmums "Salaspils Siltums" pateicas namu pārvaldniekiem par sadarbību un savlaicīgu rēķinu apmaksu par patērēto siltumenerģiju. Aicinām izmantot vasaras periodu, lai veiktu apkures sistēmas apkopes un nepieciešamos remontdarbus. Ēkām, kurām vēl nav uzstādīti automatizēti siltummezgli, vasara būtu tas laiks, kad varētu veikt šo būtisko ieguldījumu savas ēkas apkures sistēmas uzlabošanā.

SIA "Salaspils Siltums" aicina klientus apmeklēt mājaslapas sadaļu, kur regulāri tiek apkopota informācija par daudzdzīvokļu māju kopējo siltumenerģijas patēriņu. Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja pārliecināties, ka mājas pārvaldnieks ir savlaicīgi apmaksājis mājas kopējo rēķinu par saņemto siltumenerģiju, tātad mājai nav parādu.