iso50001 award

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas (aktualizētā informācija)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas, kuras dzīvokļu īpašnieku vārdā noslēgušas līgumu ar SIA "Salaspils Siltums" par siltumenerģijas piegādi un lietošanu.

Dati par periodu līdz 17.04.2018.

Nr.

Mājas adrese

Pilnvarotā persona

1

Celtnieku 2

Rīgas namu apsaimniekotājs, AS

2

Celtnieku 4

Namu pārvaldīšana, SIA

3

Celtnieku 6

Namu pārvaldīšana, SIA

4

Celtnieku 6a

Dienvidu nams 72, DzĪKS

5

Celtnieku 6b

Tilderu nami, SIA

6

Celtnieku 12

Rīgas namu apsaimniekotājs, AS

7

Celtnieku 14

Celtnieku 14, DzĪKS

8

Celtnieku 16

Namu pārvaldīšana, SIA

9

Celtnieku 18

Namu pārvaldīšana, SIA

10

Ceru 5

Tilderu nami, SIA

11

Daugavas 1

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

12

Daugavas 2

Daugavas 2, Biedrība

13

Daugavmalas 28

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

14

Daugavmalas 30

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

15

Daugavmalas 32

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

16

Daugavmalas 34

Saulkalnes nams 32, DzĪB

17

Daugavmalas 36

Namu pārvaldīšana, SIA

18

Daugavmalas 38

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

19

Daugavmalas 40

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

20

Dienvidu 1

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

21

Dienvidu 3/1

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

22

Dienvidu 3/2

Dienvidu nams 32, DzĪKS

23

Dienvidu 5/1

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

24

Dienvidu 5/3

Tilderu nami, SIA

25

Dienvidu 7/1

Tilderu nami, SIA

26

Dienvidu 7/2

Dienvidu nams 72, DzĪKS

27

Dienvidu 7/3

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

28

Dienvidu 9

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

29

Dienvidu 9/3

Dienvidu nams 9/3, Biedrība

30

Dārza 1

Dzīvojamā māja

31

Enerģētiķu 1

Rīgas namu apsaimniekotājs, AS

32

Enerģētiķu 2

Namu pārvaldīšana, SIA

33

Enerģētiķu 3

Tilderu nami, SIA

34

Enerģētiķu 4

Rīgas namu apsaimniekotājs, AS

35

Enerģētiķu 5

Namu pārvaldīšana, SIA

36

Enerģētiķu 6

Rīgas namu apsaimniekotājs, AS

37

Enerģētiķu 7

Rīgas namu apsaimniekotājs, AS

38

Enerģētiķu 11

Namu pārvaldīšana, SIA

39

Enerģētiķu 13

Namu pārvaldīšana, SIA

40

Enerģētiķu 15

Namu pārvaldīšana, SIA

41

Enerģētiķu 19

Rīgas namu apsaimniekotājs, AS

42

Enerģētiķu 21

Namu pārvaldīšana, SIA

43

Enerģētiķu 23

Enerģētiķis- 33, SIA

44

Gaismas 1

Budeskalni, KS

45

Gaismas 3

Budeskalni, KS

46

Gaismas 5

Budeskalni, KS

47

Gaismas 7

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

48

Gaismas 11

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

49

Gaismas 13

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

50

Griezes 17

Tilderu nami, SIA

51

Griezes 19

Tilderu nami, SIA

52

Institūta 3

Rīgas namu apsaimniekotājs, AS

53

Institūta 6

RMS Būve, SIA

54

Kalnu 7

Kalnu 7, Biedrība

55

Lauku 12

Namu pārvaldīšana, SIA

56

Lazdu 2

Tilderu nami, SIA

57

Lazdu 2/2

Dienvidu nams 72, DzĪKS

58

Līvzemes 4

Līvzemes nams 4, Biedrība

59

Līvzemes 6

dzīvojamā māja

60

Līvzemes 12

Namu pārvaldīšana, SIA

61

Līvzemes 14

Budeskalni, KS

62

Līvzemes 15/3

Dzīvojamā māja

63

Līvzemes 16

Namu pārvaldīšana, SIA

64

Līvzemes 17

Tilderu nami, SIA

65

Līvzemes 18

Tilderu nami, SIA

66

Līvzemes 19

Tilderu nami, SIA

67

Līvzemes 21

Budeskalni, KS

68

Maskavas 1

Maskavas 1, DzĪB

69

Maskavas 3

Namu pārvaldīšana, SIA

70

Maskavas 5

dzīvojamā māja

71

Maskavas 7

M7, DzĪB

72

Maskavas 9

Kalniņš, DzĪKS

73

Meža 7

Meža 7 Salaspilī, DzĪB

74

Meža 7a

dzīvojamā māja

75

Meža 9

Dienvidu nams 72, DzĪKS

76

Meža 9a

Dienvidu nams 72, DzĪKS

77

Miera 4

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

78

Miera 14

Dienvidu nams 72, DzĪKS

79

Miera 16

Dienvidu nams 72, DzĪKS

80

Miera 16/5

Tilderu nami, SIA

81

Miera 16/6

Dienvidu nams 72, DzĪKS

82

Miera 16/7

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

83

Miera 16/8

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

84

Miera 17

Miera 17, Biedrība

85

Miera 18

Dienvidu nams 72, DzĪKS

86

Miera 19

dzīvojamā māja

87

Miera 20

Dienvidu nams 72, DzĪKS

88

Miera 21

Rīgas namu apsaimniekotājs, AS

89

Miera 22

Tilderu nami, SIA

90

Miera 24

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

91

Miera 24a

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

92

Miera 25

Dienvidu nams 72, DzĪKS

93

Miera 29

Dienvidu nams 72, DzĪKS

94

Nometņu 38

Tilderu nami, SIA

95

Rīgas 2

Rīgas namu apsaimniekotājs, AS

96

Rīgas 12

Namu pārvaldīšana, SIA

97

Zvejnieku 3

Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA

98

Skolas 1

Namu pārvaldīšana, SIA

99

Skolas 3

Rīgas namu apsaimniekotājs, AS

100

Skolas 5/2

Namu pārvaldīšana, SIA

101

Skolas 7/2

Tilderu nami, SIA

102

Skolas 7/3

Rīgas namu apsaimniekotājs, AS

103

Skolas 8

Namu pārvaldīšana, SIA

104

Skolas 10/2

Rīgas namu apsaimniekotājs, AS

105

Skolas 11/1

Tilderu nami, SIA

106

Skolas 11/2

Rīgas namu apsaimniekotājs, AS

107

Skolas 12

Rīgas namu apsaimniekotājs, AS

108

Skolas 13

Tilderu nami, SIA

109

Skolas 13/2

Rīgas namu apsaimniekotājs, AS

110

Skolas 15

Namu pārvaldīšana, SIA

111

Skolas 17

Enerģētiķis- 33, SIA

112

Vītolu 1

Tilderu nami, SIA

113

Vītolu 2

Budeskalni, KS

114

Vītolu 3

Tilderu nami, SIA

115

Vītolu 4

Tilderu nami, SIA

116

Vītolu 4/2

Salaspils Vītols, K/S

117

Vītolu 6

Budeskalni, KS

118

Vītolu 8

8 Vītoli, DzĪKS

119

Ziemeļu 2

Budeskalni, KS

120

Ziemeļu 4

Budeskalni, KS

121

Ziemeļu 6

Budeskalni, KS

122

Ziemeļu 8

Budeskalni, KS

123

Ziemeļu 10

Namu pārvaldīšana, SIA

Informāciju par mājas siltumenerģijas patēriņu un kam piestādīts rēķins par iepriekšējā mēneša patēriņu var redzēt šeit.

SIA "Salaspils Siltums" aicina dzīvokļu īpašniekus un pārvaldnieku, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms, informēt SIA "Salaspils Siltums" par plānoto dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanas procedūru uzsākšanu, ja plānots pieņemt lēmumus, kas attiecas uz līgumu slēgšanu, pārtraukšanu vai pārjaunošanu ar SIA "Salaspils Siltums".