iso50001 award

Kā notiek apkures atslēgšana ēkās

Tuvojoties apkures sezonas noslēgumam, SIA "Salaspils Siltums" informē, ka iedzīvotāji vienojoties ar mājas pārvaldnieku, paši var noteikt, kad atslēgt vai pieslēgt apkuri, jo centralizētās siltumapgādes pakalpojuma pieejamību SIA "Salaspils Siltums" nodrošina visu gadu, neatkarīgi no laika apstākļiem.

SIA "Salaspils Siltums" nodrošina siltumenerģijas piegādi līdz dzīvojamās ēkas ievadam. Par ēkas iekšējās siltumapgādes sistēmas darbību atbild dzīvokļu īpašnieku izraudzītā pilnvarotā persona jeb mājas pārvaldnieks. Iedzīvotāji un mājas pārvaldnieks var paši izvēlēties apkures sezonas ilgumu. Ēkās, kurās ir uzstādīti individuālie automatizētie siltummezgli, ir iespēja ar minimālu siltumenerģijas patēriņu drēgnajās dienās nodrošināt dzīvokļos komforta prasībām atbilstošu temperatūru.

Aicinām izmantot vasaras periodu, lai veiktu apkures sistēmas apkopes un nepieciešamos remontdarbus. Apkures sezonu var uzsākt mājas, kuras ir saņēmušas aktu par siltummezgla gatavību apkures sezonai, un kurām nav parādsaistības.

Pašvaldības uzņēmums "Salaspils Siltums" pateicas namu pārvaldniekiem par sadarbību un savlaicīgu rēķinu apmaksu par patērēto siltumenerģiju.

SIA "Salaspils Siltums" aicina klientus apmeklēt mājas lapas sadaļu, kur regulāri tiek apkopota informācija par daudzdzīvokļu māju kopējo siltumenerģijas patēriņu. Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja pārliecināties, ka mājas pārvaldnieks ir savlaicīgi apmaksājis mājas kopējo rēķinu par saņemto siltumenerģiju, tātad mājai nav parādu, ka arī, mājas lapā var atrast aktuālo informāciju par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotām personām.