iso50001 award

Uzņēmēju pieredzes dienas Salaspils Siltumā

AS "Swedbank" organizētajā pasākumā "Uzņēmēju pieredzes dienas" uzņēmumu SIA "Salaspils Siltums" apmeklēja vairāki interesenti – gan komunālo pakalpojumu sniegšanas uzņēmums, gan konsultēšanas pakalpojuma sniedzējs, kā arī inženiertīklu specializācijas uzņēmums.

ŠĪ gada 26. aprīlī mūsu uzņēmumu apmeklēja SIA "Algar" valdes priekšsēdētāja Iveta Magone un SIA "SKUBS SERVISS" pārstāvis Jurijs Skubeņičš. Apmeklējuma ietvaros tika organizēta ekskursija pa SIA "Salaspils Siltums" ražotni un notika diskusijas par aktuāliem jautājumiem katrai iesaistītajai pusei.

Arī turpmāk SIA "Salaspils Siltums" labprāt uzņemtu uzņēmumus, kuri vēlētos iepazīties ar uzņēmuma darbību, kā arī padalītos ar savu pieredzi uzņēmuma vadīšanā un procesu organizēšanā.