iso50001 award

Noris sarunu procedūra par siltumavota pāreju uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu

Šī gada 8. februārī tika noslēgts līgums ar CFLA par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta "Siltumavota Miera ielā 31A, Salaspilī, pāreja uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu" realizēšanai. Projekta numurs: Nr.4.3.1.0/17/A/061.

Projekta mērķis ir uzlabot Salaspils centralizētās siltumenerģijas apgādes sistēmas efektivitāti, nodrošinot pāreju no iepirktās siltumenerģijas un siltumenerģijas, kas tiek saražota ar fosilajiem energoresursiem, uz tādu siltumavotu, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus.

Pašreiz noris sarunu procedūra ar potenciālajiem kandidātiem.


khfonds