iso50001 award

Salaspils Siltums piedalījās Dabas koncertzāles pasākumā Daugavas muzejā

22.jūnijā Salaspils Siltums komanda piedalījās Dabas koncertzāles pasākumā Daugavas muzejā, kur piedāvāja gan pieaugušajiem, gan bērniem iesaistīties dažādās radošajās un praktiskajās aktivitātēs.

Šī pasākumā galvenais temats – hloroplasts. Papildus tam tika apskatīti arī citi dabas elementi, un Salaspils Siltums piedāvāja savu stāstu par saules enerģijas izmantošanu siltumapgādē. Gan bērni, gan pieaugušie varēja izmēģināt savus spēkus atmiņas spēlē, meklējot attēlus par siltuma tematiku. Tāpat bērni darbojās mūsu radošajā zīmēšanas darbnīcā – meklēja ceļu pa cauruļu labirintu no katlu mājas līdz pilsētai, bija iespēja saskatīt zīmējumos kā var ietaupīt siltumu mūsu mājokļos un saules enerģijas izmantošanas iespējas.

Paldies visam Salaspils Siltuma kolektīvam par iesaistīšanos, jo tikai pateicoties viņiem šis vakars izdevās!

SAULES PROJEKTA ĪSTENOŠANA: SIA Salaspils Siltums  2018. gada 8. februārī saņēma Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu projektam -  Siltumavota Miera ielā 31A, Salaspilī, pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem. Projekta ietvaros  tiks būvēts ~6 ha saules kolektoru lauks ar 8 000 m3 siltumenerģijas akumulācijas tvertni un 3 MW jaudas biomasas (šķeldas) katlu māju. Ar saules enerģiju plānots gadā saražot 12000 MWh, kas ir vidēji 20% no SIA Salaspils Siltums kopējā gadā saražotās siltumenerģijas daudzuma.  Plānots, ka saules kolektoru sistēma nosegs vasaras mēnešu nepieciešamo karstā ūdens patēriņu Salaspils pilsētai. Projekts (Nr.4.3.1.0/17/A/061) tiek īstenots, izmantojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

kohezijasfonds