iso50001 award

Turpinam projekta īstenošanu par siltumavota pāreju uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu

SIA "Salaspils siltums" veiksmīgi turpina projekta Nr.4.3.1.0/17/A/061 īstenošanu. Projekta ietvaros ir noslēgušies divi iepirkumi.

Iepirkuma "Saules kolektoru sistēmas ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni un biomasas katlu mājas ar 3 MW jaudu būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība" uzvarētājs ir SIA "Filter" ar līgumcenu 7080000,00 EUR.

Savukārt iepirkuma par "Saules kolektoru sistēmas ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni un biomasas katlu mājas ar 3 MW jaudu būvniecības būvprojekta ekspertīze un būvuzraudzība" uzvarētājs ir SIA "Firma L4" ar līgumcenu 147920,00 EUR.

6918200,00 EUR ir projekta attiecināmās izmaksas. Paredzētais Kohēzijas fondu atbalsts ir 2732000,00 EUR.

 


khfonds