iso50001 award

Automatizēts siltummezgls – lieliska iespēja samazināt maksājumus par apkuri

Moderns automatizēts siltummezgls tiek uzstādīts ēkā un tā galvenā priekšrocība ir regulēt apkures un karstā ūdens temperatūru pēc uzstādītajiem parametriem.

Automatizēta siltummezgla lielākās priekšrocības iedzīvotāji īpaši var sajust pārējas periodos – rudenī un pavasarī, kad āra gaisa temperatūtas svārstības ir novērojamas visbiežāk. Ēkas siltummezglā iespējams regulēt nepieciešamo apkures temperatūras režīmu noteiktam laika periodam, piemēram, diennaktij, nedēļai vai atbilstoši vēlamajai iekštelpu temperatūrai. Āra gaisa temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, siltummezgls izslēdzas, vai gluži pretēji - ieslēdzas.

Automatizētā siltummezgla iespējas ir ļoti plašas un katra ēka var uzstādīt sev vēlamākos iestatījumus pie dažādiem darbības režīmiem – piemēram, vienas mājas iedzīvotāji vēlas, lai apkures sistēma “izslēdzas” pie āra gaisa temperatūras +10 grādi, cita pie +12 grādiem, bet trešā vēlas saglabāt apkuri pat līdz +15 grādiem.

Automatizētā siltummezgla uzstādīšana rada izmaksas, bet ieguvumus ēkas iedzīvotāji sajutīs jau pirmajā rudenī. Šī gada oktobra āra gaisa temperatūra uzskatāmi parādīja automatizēto siltummezglu ieguvumus – dienās, kad āra gaisa temperatūra tuvojās +20 grādu atzīmei, automatizētie siltummezgli savlaicīgi atslēdza apkures padevi, tādējādi lieki netika tērēta siltumenerģija, kas atkal pozitīvi atspoguļosies iedzīvotāju rēķinos par apkuri.

Gadījumos, kad ēkai nav uzstādīts automatizēts siltummezgls, tad apsaimniekošanas uzņēmuma siltumtehniķim jādodas uz ēkas siltummezglu un manuāli jāregulē vai jāatslēdz apkuri. Šādos gadījumos paiet laiks, kurā tiek patērēta siltumenerģija apkurei, kad tā nav nepieciešama, lai saglabātu komfortablu temperatūru dzīvokļos.