iso50001 award

1 MWh = 1000 kWh

Daudziem ir zināms, ka viena kilovatstunda (kWh) elektroenerģijas maksā aptuveni 0.16 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Centrālās siltumapgādes cena tiek izteikta citā mērvienībā (megavatstundās - MWh), tāpēc rodas maldīgs iespaids, ka siltumenerģija ir dārgāka nekā elektrība.

Tomēr, ja mēs izsakām siltumenerģijas cenu attiecīgā mērvienībā, tad 1 kWh siltumenerģijas maksā 0.05524 EUR bez PVN. Kas nav mazsvarīgi – iedzīvotājiem elektroenerģijai piemēro PVN 21% apmērā, siltumenerģijai – 12%.