iso50001 award

Avārijas likvidēšana Miera ielas 4 iekšējos tīklos

12.novembrī SIA "Salaspils Siltums" speciālisti konstatēja siltumnesēja noplūdi Miera ielas 4 māju iekšējos tīklos. Ņemot vērā līgumā noteiktās robežas, māju apsaimniekotājam jāuztur, jāapsaimnieko un jāveic regulāri remontdarbi iekšējos tīklos.

Tā kā šobrīd ir apkures sezonas laiks un SIA "Salaspils Siltums" jūtas atbildīgs par katru savu klientu, tika organizēti nepieciešamie remontdarbi, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu apkuri Miera ielas 4 iedzīvotājiem. 16.novembrī, veicot rūpīgus atrakšanas darbus, noplūde tika atrasta, likvidēta un plkst. 16:30 apkure tika atjaunota.

Ņemot vērā iekšējo tīklu kritisko tehnisko stāvokli, vēršam māju iedzīvotāju un apsaimniekotāja uzmanību uz to, ka steidzami nepieciešams nomainīt tos pilnībā, tā ka pastāv liela iespējamība, ka šāda veida avārija var atkārtoties.