iso50001 award

Akumulācijas tvertne centralizētajā siltumapgādē

Akumulācijas tvertnes galvenā funkcija ir siltumenerģijas uzkrāšana un sistēmas parametru izlīdzināšana. Tas ir īpaši būtiski koģenerācijas stacijās, kurās noris kombinēta siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana.

Akumulācijas tvertne nodrošina vienmērīgu iekārtu darbību ar stabilu jaudu, nodrošinot labākus lietderības rādītājus, jo ražošanas procesā tiek izmantots izdevīgākais un pieejamākais kurināmais, uzkrājot saražoto siltumu līdz izmantošanas brīdim.

SIA Salaspils Siltums plānojot savu turpmāko ražošanas attīstību, izstrādāja apjomīgu projektu, kas sevī ietver saules kolektoru lauku, akumulācijas tvertni ar 8000 m3 tilpumu un 3MW šķeldas katlu māju, projekta Nr.4.3.1.0/17/A/061. Vēloties palielināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu centralizētā siltumapgādē, tika pieņemts lēmums uzstādīt 1720 saules kolektorus 6.5 ha platībā, kuri spētu nodrošināt nepieciešamo siltumenerģijas patēriņu vasarā, jeb vienu piekto daļu no kopējā gada siltumenerģijas patēriņa.

Akumulācijas tvertne jeb siltuma akumulators ir saules siltumapgādes sistēmas neatņemama sastāvdaļa. Visaugstākā saules intensitāte parasti ir dienas laikā, kad siltumenerģijas patēriņš nav liels. Lai uzkrātu saražoto siltumu, papildus saules kolektoriem tiks uzstādīta akumulācijas tvertne – aptuveni 28 m augsta būve, kurā saules kolektoru saražotais siltums var tikt uzglabāts vairākas diennaktis. Akumulācijas tvertne nodrošinās saules kolektoru darbības lietderības paaugstināšanu – dienas laikā iegūtais siltums tiks izmantots brīžos, kad tas būs nepieciešams.

ak tvertnekhfonds