iso50001 award

Aktualitātes projekta Nr.4.3.1.0/17/A/061 īstenošanā

Pēc vairāku mēnešu darba, iepirkuma uzvarētājs SIA FILTER ir izstrādājis tehnisko projektu. Projekts ir apstiprināts Salaspils novada būvvaldē un ir saņemta darbu uzsākšanas atļauja. Plānotais projekta īstenošanas termiņš – 2019. gada 1.septembris.

Kā iepriekš tika minēts, SIA Salaspils Siltums plānojot savu turpmāko ražošanas attīstību, izstrādāja apjomīgu projektu, kas sevī ietver saules kolektoru lauku, akumulācijas tvertni ar 8000 m3 tilpumu un 3MW šķeldas katlu māju.

 

khfonds