iso50001 award

Tendences janvāra mēneša patēriņos daudzdzīvokļu mājās

Ziemas mēneši ir lielisks laiks, lai atskatītos un analizētu siltumenerģijas patēriņu. Tā kā janvāra mēnesis ierasti ir viens no aukstākajiem mēnešiem, tāpēc salīdzināšanai izmantoti 2017. gada un 2018. gada janvāra mēneša patēriņa dati. Datu salīdzināšanai ir veikta siltumenerģijas patēriņa pārrēķināšana, pielietojot āra gaisa temperatūras korekciju.

Ēku atjaunošana un siltināšana

Lielākais siltumenerģijas ietaupījums tika sasniegts mājām, kuras veica atjaunošanas jeb renovācijas darbus. 2018. gadā šo pulciņu papildināja 6 daudzdzīvokļu ēkas - Celtnieku 2, Celtnieku 4, Daugavas 2, Enerģētiķu 5, Enerģētiķu 21 un Meža 7. Janvārī sasniegtais ietaupījums atjaunotajām mājām ir vidēji 42%, bet dažām ēkām pat 46%.  Mājas iedzīvotājiem ir atšķirīgas komforta temperatūras – viena māja izvēlas +20° C, bet citas siltāku temperatūru. Šis ieradums būtiski ietekmē patēriņu – jo augstāka temperatūra telpās, jo lielāki rēķini par apkuri.

Pirmais gads pēc renovācijas būvdarbu pabeigšanas ir “testa” gads – tiek eksperimentēts ar siltummezgla ieregulēšanas parametriem. Ēkas iedzīvotājiem ir jāiemācās ekspluatēt jauno māju. Mājas konstrukcijām arī nepieciešams laiks, lai akumulētu siltumu un izžūtu.

Siltumenerģijas ietaupījuma rādītājus turpina uzlabot arī līdz šim renovētās 8 daudzdzīvokļu ēkas – Dienvidu iela 3/2, Enerģētiķu ielas mājas Nr. 2, 11, 13 un 15, Miera iela 21, Vītolu iela 8 un Ziemeļu iela 4. Vidējais ietaupījums ir 3%, atskatoties uz iepriekšējo gadu.

Siltummezgla loma patēriņā

Iespaidīgus ietaupījuma rezultātus uzrāda arī ēkas, kuras ir veikušas siltummezgla pārbūvi 2018. gadā – vecā tipa elevatoru nomaiņu uz automatizētu siltummezglu. Salaspilī 2018. gadā divas mājas pārbūvēja siltummezglus – Dienvidu iela 5/3 un Rīgas iela 2. Nomainot tikai siltummezglu mājas sasniedza ietaupījumu attiecīgi 6% un 15%. Automatizētā siltummezglā iespējams iestatīt nepieciešamo apkures un karstā ūdens temperatūras režīmu noteiktam laika periodam, piemēram, diennaktij, nedēļai vai atbilstoši vēlamajai iekštelpu temperatūrai. Āra gaisa temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, siltummezgls izslēdzas, vai gluži pretēji - ieslēdzas. Šīs funkcijas rada ietaupījumu un saglabā komforta līmeni iekštelpās.

Tendence, kura neiepriecina, ir mājām, kurās ir vecā tipa elevatoru siltummezgls – siltumenerģijas patēriņš katru gadu pieaug. Pieaugums dažām mājām pat ir līdz 16%, kas notiek atspoguļojas iedzīvotāju rēķinos par apkuri.

Aicinām mājas iedzīvotājus, kuri nespēj vienoties par vispārēju mājas siltināšanu, apsvērt iespēju sākotnēji veikt siltummezgla pārbūvi no elevatoru tipa uz automatizētu – veicot datu analīzi, ir skaidri redzams, ka varēsiet ietaupīt līdz 15% un tas nozīmē, ka tā ir lieliska iespēja samazināt maksājumus par apkuri!

Jautājumos par kopīpašuma uzturēšanu un remontdarbiem, aicinām vērsties pie savas mājas apsaimniekotāja.