iso50001 award

Siltumapgādes pakalpojuma apmaksa

Apkures sezonai noslēdzoties, SIA "Salaspils Siltums" vēlas pateikties namu pārvaldniekiem par sadarbību un savlaicīgu rēķinu apmaksu par patērēto siltumenerģiju!

Aizvadītajā samērā siltajā ziemā, diemžēl apsaimniekotājs SIA "Namu pārvaldīšana" regulāri kavēja maksājumus par savām apsaimniekotajām mājām. Apsaimniekotājam vairākkārt tika rakstiski atgādināts, ka jāievēro noslēgtā siltumapgādes līguma nosacījumi par savlaicīgu rēķinu apmaksu. Līguma ietvaros ir minētas sekas, kas var iestāties, ja siltumenerģijas rēķini netiek apmaksāti – SIA "Salaspils Siltums" ir tiesīgs piestādīt soda naudas un pārtraukt siltumenerģijas piegādi.

Apkures sezonas laikā, SIA "Salaspils Siltums" izmantoja tiesības piestādīt soda sankcija, lai nebūtu jāpārtrauc siltumapgāde dzīvojamām mājām, tomēr tas nemudināja apsaimniekotāju godprātīgi norēķināties par saņemto pakalpojumu.

Tāpēc savlaicīgi, jau 2019. gada 28. maijā, SIA "Salaspils Siltums" nosūtīja SIA "Namu pārvaldīšana" brīdinājumu par karstā ūdens piegādes pārtraukšanu. Tika noteikts termiņš apmaksai 2019. gada 4.jūnijs. Diemžēl samaksa netika saņemta, tāpēc SIA "Salaspils Siltums" ir spiests pārtraukt karstā ūdens piegādi sešām mājām Salaspilī.

SIA "Salaspils Siltums" aicina klientus apmeklēt uzņēmuma interneta vietnes sadaļu, kur regulāri tiek apkopota informācija par to, ka mājas pārvaldnieks ir savlaicīgi apmaksājis mājas kopējo rēķinu par saņemto siltumenerģiju, tātad mājai nav parādu!