iso50001 award

Salaspils Siltumā viesojās Salaspils sadraudzības pilsētu pārstāvji

2019. gada 1. jūnijā, Salaspils pilsētas svētku ietvaros, SIA Salaspils Siltums apmeklēja pašvaldības pārstāvji no Vācijas un Polijas. Finstervaldes pilsēta Vācijā un Veliševa Polijā jau vairākus gadus ir Salaspils sadraudzības pilsētas – šo pilsētu ģerboņi ir apskatāmi arī uz ēkas sienas Ceru ielā 5, Salaspilī.

Vizītes laikā tika apskatītas SIA Salaspils Siltums ražošanas iekārtas un topošais saules kolektoru lauks. Viesi uzzināja, kā tiek organizēts siltumenerģijas ražošanas process, un kādi modernizācijas pasākumi tika veikti, lai sasniegtu pasaules mēroga atzinību.

Noslēgumā tika pastāstīts par SIA Salaspils Siltums attīstību pēdējo gadu laikā – sasniegtais un plānotais nākotnē. Detalizētāk arī tika izrunāts jaunais projekts – saules kolektoru lauks, akumulācijas tvertne un 3MW šķeldas katls. Pēc projekta realizācijas siltumenerģijas ražošanas procesā virs 90% tiks izmantoti atjaunojamies energoresursi.

Papildus tika pārrunāta centralizētās siltumapgādes loma siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībā. Salīdzinot ar citiem siltumapgādes veidiem, centralizētajai siltumapgādes sistēmai viena no galvenajām priekšrocībām ir viszemākais kaitīgo izmešu līmenis. Tas tiek panākts minimizējot kurināmā patēriņu un realizējot pasākumus izmešu samazināšanai siltuma ražošanas procesā, izmantojot modernas sadedzināšanas tehnoloģijas un dūmgāzu attīrīšanas ierīces.