iso50001 award

Projekta Nr.4.3.1.0/17/A/061 īstenošanas jaunumi

SIA Salaspils Siltums plānojot savu turpmāko ražošanas attīstību, izstrādāja apjomīgu projektu, kas sevī ietver saules kolektoru lauku, 8000 m3 akumulācijas tvertni un 3MW šķeldas katlu māju. Pēc projekta realizācijas, plānots 90% apmērā ražot siltumenerģiju, izmantojot tikai atjaunojamos energoresursus.

Pašlaik notiek aktīvi saules kolektoru uzstādīšanas darbi. Kopumā tiks uzstādīti 1720 saules kolektori. Aptuveni 28 m augstā akumulācijas tvertne ir gandrīz sasniegusi savu virsotni. Lai siltums akumulācijas tvertnē ilgāk saglabātos, tā tiks siltināta. Arī  šķeldas katlu mājas būvdarbi tuvojas finiša taisnei – šobrīd noris tādu ēkas elementu uzstādīšana kā notekas, durvis, logi, elektroinstalāciju ierīkošana, kā arī visas iekārtas tiek gatavotas pārbaudēm.

khfonds