iso50001 award

Iestājoties vēsajam rudens laikam Salaspils Siltums ir uzsācis apkures sezonu

Šogad negaidīti ātri iestājušies auksti laikapstākļi un septembra nogalē daudzas daudzdzīvokļu ēkas un mācību iestādes pieņēmušas lēmumu pieslēgt apkuri.

Ēkās, kurās ir uzstādīti automatizēti siltummezgli siltumenerģijas patēriņš tiek regulēts pēc āra gaisa temperatūras. Siltummezglā iespējams regulēt nepieciešamo apkures temperatūras režīmu noteiktam laika periodam, piemēram, diennaktij, nedēļai vai atbilstoši vēlamajai iekštelpu temperatūrai. Āra gaisa temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, siltummezgls izslēdzas, vai gluži pretēji - ieslēdzas. Šī funkcija nepieļaus ēkas pārkurināšanu un pozitīvi atspoguļosies rēķinā par siltumenerģiju.

Atgādinām, ka kārtība, kādā notiek apkures pieslēgšana ir sekojoša: dzīvokļu īpašniekiem ir jāvēršas pie savas mājas apsaimniekotāja ar lūgumu uzsākt apkures sezonu, savukārt mājas apsaimniekotājs informē par to "Salaspils Siltums" pārstāvi.

"Salaspils Siltums" piegādās siltumenerģiju pie šādiem nosacījumiem: pirmkārt, mājai nav parādu par siltumenerģiju. Otrkārt, mājā ir paveikti noteikumos paredzētie darbi siltummezgla sagatavošanai apkures sezonai, un siltummezgls nodots “Salaspils Siltums” speciālistam.