iso50001 award

Paziņojums par siltumenerģijas tarifa projektu Salaspils novadā

SIA Salaspils Siltums 2019. gada 26.novembrī, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedrisko pakalpojumu veids  Spēkā esošais tarifs
(bez PVN) 
Piedāvātais tarifs
(bez PVN) 
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Siltumapgāde  55,24  51,97  -5,92

 

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar Salaspils pilsētas siltumapgādes sistēmas modernizāciju, izbūvējot saules kolektoru sistēmas ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni un biomasas katlu māju ar 3 MW jaudu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var SIA “Salaspils Siltums”, Miera ielā 31a, Salaspilī, no pirmdienas līdz piektdienai (plkst. 8:00 līdz plkst. 14:00), iepriekš sazinoties ar finanšu direktori Viktoriju Tēraudi, tālr. 67944930, elektroniskā pasta adrese: info@salaspilssiltums.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Salaspils Siltums”, Miera ielā 31a, Salaspilī, elektroniskā pasta adrese: info@salaspilssiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".