iso50001 award

Kas ietekmē siltumenerģijas patēriņu?

Lai gan 2019. gads ir kļuvis par siltāko gadu novērojumu vēsturē, kā arī 2020.gads iesācies ar rudenīgiem laikapstākļiem, vēlamies atgādināt, kas ietekmē apkures patēriņu.

Āra gaisa temperatūra ir svarīgs faktors, kas ietekmē to, cik tiek patērēta siltumenerģija apkurei - jo siltāka ziema, jo mazāks maksājums par apkuri. Salīdzinot 2019. gada novembri un decembri, var secināt, ka vidējā āra gaisa temperatūra decembrī bija par 1,5 °C grādu zemāka (+2.8 °C) nekā novembrī (+4.3 °C). Attiecīgi siltumenerģijas patēriņš un maksājums decembrī pieauga salīdzinot ar novembri. Dienu skaits mēnesī arī ir būtisks – jo garāks mēnesis, jo vairāk tiek patērēta apkure.

Ēkas tehniskais stāvoklis jeb ēkas siltumnoturība būtiski var ietekmēt mājas patēriņu apkurei – jo lielāki zudumi caur ēkas fasādi (sienām), jumtu un pagrabu, jo lielāks patēriņš. Siltumenerģijas patēriņš ir ievērojami zemāks tajās mājās, kurās ir veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – ārsienu, pagraba un bēniņu/jumta siltināšana.

Vēl svarīgs faktors ir mājas iedzīvotāju komforta prasības iekštelpām – jo lielāku temperatūru vēlamies dzīvoklī, jo lielāks patēriņš. Samazinot temperatūru telpās par vienu grādu, patēriņu var samazināt par vidēji 5%. Kā piemēram, automatizētos siltummezglos ir iespēja iestatīt parametrus, ka nakts laikā temperatūra iekštelpās tiek samazināta par pāris grādiem, radot ietaupījumu līdz 5-10% mēneša ietvaros.

SIA Salaspils Siltums aicina izmantot siltumu racionāli – automatizētie individuālie siltummezgli ir labs risinājums to īstenot!