Raivis Anspaks: Uzticēsim siltināšanu pašvaldības uzņēmumam!

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšana ir viens no pēdējo gadu aktuālākajiem jautājumiem Latvijā un, protams, arī Salaspils novadā. Šobrīd Salaspilī ir 119 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas pieslēgtas centralizētajai siltumapgādei. No tām sešas mājas ir būvētas pēc 2000.gada un tām nav nepieciešama atjaunošana un siltināšana, astoņas mājas ir renovētas. Pārējās 105 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir nekavējoties jāveic renovācijas un siltināšanas pasākumus, lai nodrošinātu māju saglabāšanu, ilgtspēju un mājsaimniecību patērētās enerģijas samazināšanu.

Lasīt tālāk: Raivis Anspaks: Uzticēsim siltināšanu pašvaldības uzņēmumam!