iso50001 award

Tuvojas apkures sezona!

Sakarā ar aukstā laika tuvošanos, vēlamies atgādināt, ka SIA "Salaspils Siltums" uzsāks apkures pieslēgšanu tikai tām mājām, kuras ir saņēmušas aktu par siltummezgla gatavību apkures sezonai (nodots siltummezgls SIA "Salaspils Siltums" pārstāvim), kā arī dzīvojamām mājām, kurām nav parādsaistības.

Katlumājas sagatavošana apkures sezonai

Informējam, ka sakarā ar katlu mājas sagatavošanu apkures sezonai, līdz septembra beigām iespējami siltumenerģijas piegādes (karstā ūdens padeves) īslaicīgi pārtraukumi. Ja siltumenerģijas padeve tiks pārtraukta, par to elektroniski tiks informēti visi apsaimniekotāji.

Apkures sezona ir sākusies

Tā kā pirmie sali šogad mūs pārsteidza salīdzinoši agri, pēc māju pārstāvju lūguma apkures sezona sākusies jau oktobra pirmajā pusē.

Lai apkures sezona noritētu bez nepatīkamiem pārsteigumiem, atgādinām, ka dzīvojamo māju pilnvaroto personu vai apsaimniekotāju pienākums ir savlaicīgi norēķināties par patērēto siltumenerģiju.

Lasīt tālāk: Apkures sezona ir sākusies