iso50001 award

Tehniskie noteikumi

 

Tehniskos noteikumus var pieprasīt un saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona, iesniedzot pilnvaru.

Noteikumos tiek iekļauta visa informācija, kas nepieciešama siltumtīklu būvniecības projekta izstrādei un objekta siltumapgādes nodrošināšanai.

Ir divu veidu iesniegumi tehniskiem noteikumiem:

   1. Iesniegums tehniskiem noteikumiem objekta pieslēgšanai centralizētai siltumapgādes sistēmai ar siltumtīklu un/vai ISM izbūvi / siltumtīklu un/vai ISM rekonstrukciju. (sk. FORMA 1)

   2. Iesniegums cita veida tehniskiem noteikumiem (sk. FORMA 2):

     • objektiem, kuros paredzēts izmantot alternatīvo apkuri;
     • siltumtīklu pārvietošanai;
     • ēku nojaukšanai;
     • detālplānojuma izstrādei;
     • ielu un veloceliņu projektēšanai;
     • teritorijas labiekārtošanai;
     • u.c.

 Tehniskos noteikumus var saņemt SIA "Salaspils siltums" tehniskajā daļā.

 


Atgriezties