iso50001 award

Atzinuma saņemšana

 

Lai saņemtu SIA "Salaspils siltums" atzinumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijai jāiesniedz attiecīgs iesniegums (sk. IESNIEGUMA FORMA).

Iesniegumam jāpievieno siltumapgādes daļas izpildmērījumu plāna grafiskās daļas izdruka ar uzrādītajām projektētām un faktiskajām piesaistēm (ar Salaspils novada domes būvvaldes izvērtējumu), kā arī SIA "Salaspils siltums" tehniskie noteikumi (ja tādi tika izsniegti).

 

 

 


Atgriezties