iso50001 award

Maksājumu kārtība par patērēto siltumenerģiju

Par iepriekšējā mēneša patērēto siltumenerģiju mājai jānorēķinās līdz nākamā mēneša 20. datumam.

 

Māju parādi tabulā tiek apkopoti mēneša beigās par iepriekšējo mēnesi.

00000 - mājas, kuras nav apmaksājušas tekošos rēķinus un(vai), kuras nepilda vienošanos par "veco" parādu dzēšanu.

00000 - parāds par periodu līdz 31.12.2011. ar pārvaldnieku SIA "Enerģētiķis-33", parāda summa var tikt precizēta.

 

 AdreseNamu pilnvarotie pārstāvji01.01.20 EUR01.02.20 EUR01.03.20 EUR01.04.20 EUR01.05.20 EUR01.06.20 EUR01.07.20 EUR01.08.20 EUR01.09.20 EUR01.10.20 EUR01.11.20 EUR01.12.20 EUR
. Celtnieku 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 86.49 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00    
  Celtnieku 4 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 647.15 0.00 0.00    
. Celtnieku 6 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 769.65 0.00 771.50    
  Celtnieku 6a Servisa parks, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Celtnieku 6a Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Celtnieku 6b Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Celtnieku 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 510.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Celtnieku 14 Celtnieku 14, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
. Celtnieku 16 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 864.93    
. Celtnieku 18 Namu pārvaldīšana, SIA 3900.00 6200.00 5500.00 4900.00 7254.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2092.41    
  Daugavas 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Daugavas 2 Daugavas 2, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Dārza 1 Dzīv. māja 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Dienvidu 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Dienvidu 3/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Dienvidu 3/2 Dienvidu nams 32, DzīKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Dienvidu 5/3 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Dienvidu 5/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Dienvidu 7/1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Dienvidu 7/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
. Dienvidu 7/3 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 1410.00 2060.00 3320.00 4059.22 0.00 0.00 881.63 0.00 804.29    
  Dienvidu 9 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Dienvidu 9/3 Dienvidu nams 9/3, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Enerģētiķu 1 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 267.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
. Enerģētiķu 2 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 1470.30 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1525.69    
  Enerģētiķu 3 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Enerģētiķu 4 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 574.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
. Enerģētiķu 5 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 2700.00 1980.00 3000.50 2500.00 0.00 0.00 0.00 850.00 1768.83    
  Enerģētiķu 6 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 1327.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
. Enerģētiķu 7 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 1023.48 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08    
. Enerģētiķu 11 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 639.21 668.18 691.69    
. Enerģētiķu 13 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 843.89 669.42 697.26 687.98    
. Enerģētiķu 15 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 805.53 666.95 0.00 677.47    
  Enerģētiķu 19 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 316.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
. Enerģētiķu 21 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 2441.34 0.00 422.65 984.33 0.00 1047.44    
  Enerģētiķu 23 Enerģētiķis 33, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Gaismas 1 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Gaismas 3 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Gaismas 5 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Gaismas 7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Gaismas 11 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Gaismas 13 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Griezes 17 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Griezes 19 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Institūta 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 407.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Institūta 6 Namu pārvaldīšana, SIA 528.36 159.63 622.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Kalnu 7 Kalnu 7, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Lauku 6 Benu Aptieka Latvija, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 331.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Lauku 3/1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Lauku 12 Namu pārvaldīšana, SIA 2200.00 0.00 2880.00 3000.00 3376.80 0.00 0.00 0.00 56.72 0.00    
  Lazdu 2 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Lazdu 2/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Līvzemes 4 Līvzemes nams 4, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Līvzemes 6 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Līvzemes 12 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Līvzemes 14 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Līvzemes 15/3 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Līvzemes 16 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Līvzemes 17 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Līvzemes 18 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Līvzemes 19 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Līvzemes 21 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Maskavas 1 Maskavas 1, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Maskavas 3 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 2610.87 0.00 756.03 0.00 0.00 0.00    
  Maskavas 5 Maskavas 5, dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Maskavas 7 M7, DzĪB 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Maskavas 9 Kalniņš, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Meža 7 Meža 7, DzĪB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Meža 7a Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Meža 9 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Meža 9a Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 4 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 14 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 16 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 16/5 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 16/6 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 16/7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 16/8 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 2000.00 0.00 3410.21 0.00 0.00 834.61 0.00 0.00    
  Miera 17 Miera 17, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 18 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 19 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.03 0.00 0.00 0.00    
  Miera 20 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 21 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 55.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 22 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 24a Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 25 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 29 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Nometņu 38 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
. Rīgas 1a Mana Mazā Peka, SIA 336.88 0.00 452.02 445.51 883.31 1135.97 1282.36 1282.36 1282.36 1282.36    
. Rīgas 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 896.98 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14    
. Rīgas 12 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 3000.00 0.00 3337.82 0.00 0.00 0.00 0.00 739.34    
  Skolas 1 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 3094.06 0.00 0.00 679.32 689.84 0.00    
. Skolas 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 777.04 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35    
  Skolas 2 MB.L., Pilnsabiedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Skolas 5 TET, SIA 1436.40 0.00 0.00 0.00 1773.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Skolas 5/2 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 3200.00 4300.00 0.00 5609.03 0.00 0.00 600.00 152.13 0.00    
  Skolas 7/2 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Skolas 7/3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 293.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
. Skolas 8 Namu pārvaldīšana, SIA 3000.00 5201.93 4500.00 2200.00 4978.58 0.00 0.00 0.00 138.22 1411.22    
  Skolas 10/2 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Skolas 11/1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Skolas 11/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 1135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
. Skolas 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 887.58 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54    
  Skolas 13 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Skolas 13/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 349.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
. Skolas 15 Namu pārvaldīšana, SIA 3600.00 5207.50 4700.00 3300.00 4844.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1391.43    
  Skolas 17 Enerģētiķis-33, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Vītolu 1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Vītolu 2 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Vītolu 3 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Vītolu 4 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Vītolu 4/2 Salaspils Vītols, DzĪKS 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Vītolu 6 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Vītolu 8 8 Vītoli, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Ziemeļu 2 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00    
  Ziemeļu 4 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00    
  Ziemeļu 6 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00    
  Ziemeļu 8 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00    
  Ziemeļu 10 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00    
  Zvejnieku 3 Namu pārvaldīšana, SIA 1000.00 3211.61 3369.37 2900.00 3146.02 5463.62 5463.62 5463.62 5463.62 0.00    
  Daugavmalas 28 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 2563.22 4528.17 4528.17 4528.17 4528.17 0.00    
  Daugavmalas 30 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00    
  Daugavmalas 32 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00    
. Daugavmalas 36 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 2766.77 2180.00 2643.03 4656.24 4656.24 4656.24 4656.24 4419.99    
  Daugavmalas 40 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 2920.83 2819.98 0.00 2686.96 4701.40 4701.40 4701.40 4701.40 0.00    
  Daugavmalas 38 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Daugavmalas 34 Saulkalnes nams 32, DzĪB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, "Karantīns" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 3 LU Bioloģijas institūts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Rīgas 113 Zemkopības min.nekust.īpaš, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Institūta 1 Baltrotors, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Dienvidu 7 Maxima Latvija, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Skolas 10 DHB, AS 0.00 3205.00 3031.21 2769.19 4059.22 1409.66 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Lauku 8 Salaspils veselības centrs, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 26a Valgums-S, PSIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
. Skolas 7a LR IeM Valsts policija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.19    
  Skolas 19 Salaspils pareizticīgo draudze 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 871.73 0.00 0.00 0.00    
  Skolas 9 A.F.P., SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Rīgas 1 A.F.P., SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Maskavas 1a Marli, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Enerģētiķu 2a Lions, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Parka 3 Evarts un KO, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Miera 24c Aibe, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Gaismas 9 RDL, SIA 322.17 505.31 436.47 386.34 379.65 224.59 26.06 26.06 0.00 0.00    
  Celtnieku 10 Enerģija SHEMS, SIA 0.00 0.00 541.40 1090.82 1620.86 1175.04 1175.04 0.00 0.00 0.00    
  Maskavas 9b DIPEX, SIA 0.00 0.00 144.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  Maskavas 9 GMG Demetra, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 497.30 497.30 0.00 0.00 0.00 0.00    

Par iepriekšējā mēneša patērēto siltumenerģiju mājai jānorēķinās līdz nākamā mēneša 20. datumam.

 

Māju parādi tabulā tiek apkopoti mēneša beigās par iepriekšējo mēnesi.

00000 - mājas, kuras nav apmaksājušas tekošos rēķinus un(vai), kuras nepilda vienošanos par "veco" parādu dzēšanu.

00000 - parāds par periodu līdz 31.12.2011. ar pārvaldnieku SIA "Enerģētiķis-33", parāda summa var tikt precizēta.

 

 AdreseNamu pilnvarotie pārstāvji01.01.19 EUR01.02.19 EUR01.03.19 EUR01.04.19 EUR01.05.19 EUR01.06.19 EUR01.07.19 EUR01.08.19 EUR01.09.19 EUR01.10.19 EUR01.11.19 EUR01.12.19 EUR
. Celtnieku 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00
  Celtnieku 4 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 6 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 6a Servisa parks, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 6a Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 6b Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 14 Celtnieku 14, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 16 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 18 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 3500.00 7100.00 1300.00 4740.00 4040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavas 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavas 2 Daugavas 2, Biedrība 0.00 6413.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dārza 1 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 3/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 3/2 Dienvidu nams 32, DzīKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 5/3 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 5/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/3 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 9 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 9/3 Dienvidu nams 9/3, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 1 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 2 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 1600.00 3300.00 0.00 3199.90 1833.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 3 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 4 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Enerģētiķu 5 Namu pārvaldīšana, SIA 1800.00 2850.00 2800.00 0.00 3000.00 2779.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1390.00
  Enerģētiķu 6 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Enerģētiķu 7 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08
  Enerģētiķu 11 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 13 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1114.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 15 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 19 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 21 Namu pārvaldīšana, SIA 1000.00 4312.26 3100.00 2812.56 0.00 2076.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 23 Enerģētiķis 33, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 1 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 3 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 5 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 11 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 13 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Griezes 17 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Griezes 19 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Institūta 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Institūta 6 RMS Būve, SIA 0.00 514.20 298.60 218.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.92
  Kalnu 7 Kalnu 7, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1499.09 0.00 0.00 0.00
  Lauku 6 Benu Aptieka Latvija, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lauku 3/1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lauku 12 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 4200.00 3647.78 3630.46 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lazdu 2 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lazdu 2/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 4 Līvzemes nams 4, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 6 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 12 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 14 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 15/3 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 16 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 17 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 18 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 19 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 21 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 1 Maskavas 1, Biedrība 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Maskavas 3 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 5 Maskavas 5, dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 7 M7, DzĪB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1477.43 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 9 Kalniņš, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 7 Meža 7, DzĪB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 7a Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 9 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 9a Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 4 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 14 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/5 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/6 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/8 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 17 Miera 17, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 18 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 19 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 20 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00
  Miera 21 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 22 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24a Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 25 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 29 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Nometņu 38 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Rīgas 1a Mana Mazā Peka, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.26
. Rīgas 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14
  Rīgas 12 Namu pārvaldīšana, SIA 800.00 0.00 3800.00 3600.15 2670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 1 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 2600.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35
  Skolas 2 MB.L., Pilnsabiedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 5 TET, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 5/2 Namu pārvaldīšana, SIA 3000.00 3500.00 6000.00 5357.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
  Skolas 7/2 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 7/3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 8 Namu pārvaldīšana, SIA 2000.00 3400.00 6000.00 5235.34 3200.00 3391.65 0.00 0.00 0.00 0.00 102.00 0.00
  Skolas 10/2 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 11/1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 11/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54
  Skolas 13 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 13/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 15 Namu pārvaldīšana, SIA 2400.00 3600.00 5000.00 4943.32 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2600.00
  Skolas 17 Enerģētiķis-33, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 2 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 3 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 4 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 4/2 Salaspils Vītols, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 6 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 8 8 Vītoli, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 2 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 4 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 6 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 8 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 10 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 650.00 0.00 1599.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Zvejnieku 3 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 3145.41 1715.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
  Daugavmalas 28 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 2726.56 1486.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavmalas 30 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavmalas 32 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Daugavmalas 36 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 2540.00 2707.38 1509.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1240.00
  Daugavmalas 40 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 2798.33 1544.24 521.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavmalas 38 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavmalas 34 Saulkalnes nams 32, DzĪB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, "Karantīns" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Miera 3 LU Bioloģijas institūts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2251.18
  Rīgas 113 Zemkopības min.nekust.īpaš, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Institūta 1 Baltrotors, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.57 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7 Maxima Latvija, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 10 DHB, AS 0.00 2244.37 4792.46 3482.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lauku 8 Salaspils veselības centrs, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 26a Valgums-S, PSIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 7a LR IeM Valsts policija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 19 Salaspils pareizticīgo draudze 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 9 A.F.P., SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rīgas 1 A.F.P., SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 1a Marli, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 2a Lions, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Parka 3 Evarts un KO, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24c Aibe, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 9 RDL, SIA 129.68 0.00 0.00 191.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 10 Enerģija SHEMS, SIA 354.25 0.00 735.24 558.11 542.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 9b DIPEX, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Par iepriekšējā mēneša patērēto siltumenerģiju mājai jānorēķinās līdz nākamā mēneša 20. datumam.

 

Māju parādi tabulā tiek apkopoti mēneša beigās par iepriekšējo mēnesi.

00000 - mājas, kuras nav apmaksājušas tekošos rēķinus un(vai), kuras nepilda vienošanos par "veco" parādu dzēšanu.

00000 - parāds par periodu līdz 31.12.2011. ar pārvaldnieku SIA "Enerģētiķis-33", parāda summa var tikt precizēta.

 

 AdreseNamu pilnvarotie pārstāvji01.01.18 EUR01.02.18 EUR01.03.18 EUR01.04.18 EUR01.05.18 EUR01.06.18 EUR01.07.18 EUR01.08.18 EUR01.09.18 EUR01.10.18 EUR01.11.18 EUR01.12.18 EUR
. Celtnieku 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00
  Celtnieku 4 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 6 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 6a Servisa parks, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 6a Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 6b Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 14 Celtnieku 14, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 16 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 18 Namu pārvaldīšana, SIA 3000.00 0.00 0.00 3550.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavas 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavas 2 Daugavas 2, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dārza 1 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 3/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 3/2 Dienvidu nams 32, DzīKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 5/3 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 5/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 9 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 9/3 Dienvidu nams 9/3, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 1 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Enerģētiķu 2 Namu pārvaldīšana, SIA 900.00 0.00 0.00 2400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
  Enerģētiķu 3 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 4 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 5 Namu pārvaldīšana, SIA 2600.00 0.00 0.00 3400.00 0.00 2040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 6 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Enerģētiķu 7 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08
  Enerģētiķu 11 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 13 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 15 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 19 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 21 Namu pārvaldīšana, SIA 1500.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00
  Enerģētiķu 23 Enerģētiķis 33, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 1 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 3 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 5 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 11 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 13 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Griezes 17 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Griezes 19 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Institūta 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Institūta 6 RMS Būve, SIA 0.00 678.08 738.72 0.00 770.27 0.00 78.57 0.00 0.00 0.00 0.00 413.91
  Kalnu 7 Kalnu 7, Biedrība 0.00 0.00 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
  Lauku 6 Benu Aptieka Latvija, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lauku 3/1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lauku 12 Namu pārvaldīšana, SIA 1600.00 0.00 0.00 1500.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lazdu 2 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lazdu 2/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 4 Līvzemes nams 4, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 6 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 12 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 14 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 15/3 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 16 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 17 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 18 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 19 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 21 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 1 Maskavas 1, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 3 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 5 Maskavas 5, dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 7 M7, DzĪB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 9 Kalniņš, DzĪKS 0.00 5196.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 7 Meža 7, DzĪB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 7a Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
  Meža 9 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 9a Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 4 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 14 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/5 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/6 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/8 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 17 Miera 17, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 18 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 19 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 20 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 21 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 22 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24a Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 25 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 29 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Nometņu 38 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Rīgas 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14
  Rīgas 12 Namu pārvaldīšana, SIA 500.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 1 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35
  Skolas 2 MB.L., Pilnsabiedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 5 TET, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 5/2 Namu pārvaldīšana, SIA 1500.00 0.00 0.00 2200.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 7/2 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 7/3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 8 Namu pārvaldīšana, SIA 2300.00 0.00 0.00 2300.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
  Skolas 10/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 11/1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 11/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54
  Skolas 13 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 13/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 15 Namu pārvaldīšana, SIA 2250.00 0.00 0.00 550.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
  Skolas 17 Enerģētiķis-33, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 2 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 3 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 4 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 4/2 Salaspils Vītols, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 6 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 8 8 Vītoli, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 2 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 4 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 6 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 8 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 10 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Zvejnieku 3 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
  Daugavmalas 28 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavmalas 30 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavmalas 32 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavmalas 36 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 546.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavmalas 40 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavmalas 38 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavmalas 34 Saulkalnes nams 32, DzĪB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, "Karantīns" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 3 LU Bioloģijas institūts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rīgas 113 Zemkopības min.nekust.īpaš, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Institūta 1 Baltrotors, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7 Maxima Latvija, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 10 DHB, AS 0.00 0.00 4511.06 3730.97 3483.72 3941.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lauku 8 Salaspils veselības centrs, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 26a Valgums-S, PSIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 7a LR IeM Valsts policija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.90 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 19 Salaspils pareizticīgo draudze 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 9 A.F.P., SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rīgas 1 A.F.P., SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 1a Marli, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 2a Lions, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Parka 3 Evarts un KO, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.19
  Miera 24c Aibe, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 9 EWE, SIA 98.93 300.78 516.39 835.89 1073.17 1073.17 1073.17 1073.17 900.00 600.00 0.00 0.00
  Celtnieku 10 Enerģija SHEMS, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 9b DIPEX, SIA 0.00 0.00 0.00 220.96 343.56 66.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Par iepriekšējā mēneša patērēto siltumenerģiju mājai jānorēķinās līdz nākamā mēneša 20. datumam.

 

Māju parādi tabulā tiek apkopoti mēneša beigās par iepriekšējo mēnesi.

00000 - mājas, kuras nav apmaksājušas tekošos rēķinus un(vai), kuras nepilda vienošanos par "veco" parādu dzēšanu.

00000 - parāda summa var tikt precizēta.

 

 AdreseNamu pilnvarotie pārstāvji01.01.17 EUR01.02.17 EUR01.03.17 EUR01.04.17 EUR01.05.17 EUR01.06.17 EUR01.07.17 EUR01.08.17 EUR01.09.17 EUR01.10.17 EUR01.11.17 EUR01.12.17 EUR
. Celtnieku 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 1393.45 3525.08 3525.08 3525.08 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00 3525.00
  Celtnieku 4 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 6 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 6a Servisa parks, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 6a Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 6b Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 14 Celtnieku 14, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 16 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 690.00 0.00 927.42 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 18 Namu pārvaldīšana, SIA 610.00 0.00 2450.00 3450.00 3100.00 2700.00 2435.78 2110.35 1400.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavas 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavas 2 Daugavas 2, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dārza 1 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 3/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 3/2 Dienvidu nams 32, DzīKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 5/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 5/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 9 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 9/3 Dienvidu nams 9/3, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 1 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 2 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 1960.00 1500.00 1640.00 1739.14 1543.01 990.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 3 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 4 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 5 Namu pārvaldīšana, SIA 1100.00 2300.00 4370.00 4500.00 3700.00 4000.00 2401.75 1925.36 1914.84 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 6 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Enerģētiķu 7 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 18334.00 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08
  Enerģētiķu 11 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 846.36 765.93 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 13 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812.34 714.58 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 15 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 719.53 657.05 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 19 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 21 Namu pārvaldīšana, SIA 1400.00 0.00 0.00 2700.00 2100.00 2570.00 1486.08 1244.80 890.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 23 Enerģētiķis-33, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 1 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 3 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 5 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 11 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 13 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Griezes 17 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Griezes 19 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Institūta 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Institūta 6 RMS Būve, SIA 0.00 0.00 0.00 729.51 651.41 -124.37 97.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Kalnu 7 Kalnu 7, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lauku 6 Benu Aptieka Latvija, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 316.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lauku 3/1 Tilderu nami, SIA 0.00 629.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lauku 12 Namu pārvaldīšana, SIA 1470.00 0.00 0.00 0.00 1330.00 1800.00 1258.41 1142.71 800.00 0.00 0.00 0.00
  Lazdu 2 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lazdu 2/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 4 Līvzemes nams 4, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 6 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 12 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 14 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 15/3 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 16 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 17 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 18 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 19 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 21 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 1 Maskavas 1, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 3 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 756.66 679.32 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 5 Maskavas 5, dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 7 M7, DzĪB 0.00 0.00 0.00 2486.00 4250.02 365.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 9 Kalniņš, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 7 Meža 7, DzĪB 0.00 0.00 5987.74 5141.30 4300.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 7a Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 9 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 9a Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 4 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 14 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/5 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/6 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/8 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 17 Miera 17, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 18 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 19 Dzīv. māja 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 20 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 21 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 22 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24a Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 25 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 29 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Nometņu 38 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Rīgas 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 3764.01 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14 10147.14
  Rīgas 12 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 200.00 1304.00 1000.00 1840.00 1119.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 1 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 530.00 0.00 0.00 0.00 686.12 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 7768.97 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35 18680.35
  Skolas 2 MB.L., Pilnsabiedrība 0.00 0.00 0.00 1496.59 1711.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 5 TET, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 5/2 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 1800.00 2340.00 2400.00 1850.00 2025.59 1788.63 1208.82 0.00 0.00 0.00
  Skolas 7/2 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 7/3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 8 Namu pārvaldīšana, SIA 1130.00 2500.00 1600.00 2400.00 2340.00 2700.00 1442.78 0.00 1100.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 10/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 11/1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 11/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 2846.16 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54 8014.54
  Skolas 13 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 13/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 15 Namu pārvaldīšana, SIA 1200.00 1600.00 0.00 0.00 2600.00 2100.00 1493.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 17 Enerģētiķis-33, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 2 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 3 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 4 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 4/2 Salaspils Vītols, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 6 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 8 8 Vītoli, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 2 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 4 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 6 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 8 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 10 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 18 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 20 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 22 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 26 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 28 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 30 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 32 Saulkalnes nams 32, DzĪB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, "Karantīns" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 3 LU Bioloģijas institūts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rīgas 113 Zemkopības min.nekust.īpaš, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Institūta 1 Baltrotors, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7 Maxima Latvija, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 10 DHB, AS 0.00 0.00 0.00 3928.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lauku 8 Salaspils veselības centrs, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 26a Valgums-S, PSIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 7a LR IeM Valsts policija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 19 Salaspils pareizticīgo draudze 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 9 A.F.P., SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rīgas 1 A.F.P., SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 1a Marli, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 2a Lions, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Parka 3 Evarts un KO, SIA 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24c Aibe, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 9 EWE, SIA 374.52 478.43 507.09 487.47 521.64 521.64 521.64 521.64 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 10 Enerģija SHEMS, SIA 0.00 0.00 604.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 9b DIPEX, SIA 248.82 283.84 337.82 134.94 296.64 331.07 289.76 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Par iepriekšējā mēneša patērēto siltumenerģiju mājai jānorēķinās līdz nākamā mēneša 20. datumam.

 

Māju parādi tabulā tiek apkopoti mēneša beigās par iepriekšējo mēnesi.

00000 - mājas, kuras nav apmaksājušas tekošos rēķinus un(vai), kuras nepilda vienošanos par "veco" parādu dzēšanu.

 

 AdreseNamu pilnvarotie pārstāvji01.01.16 EUR01.02.16 EUR01.03.16 EUR01.04.16 EUR01.05.16 EUR01.06.16 EUR01.07.16 EUR01.08.16 EUR01.09.16 EUR01.10.16 EUR01.11.16 EUR01.12.16 EUR
. Celtnieku 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45
  Celtnieku 4 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 850.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 6 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 6a Servisa parks, SIA 2035.23 0.00 0.00 0.00 2236.62 1456.66 661.02 0.00 426.56 542.74 1100.23 0.00
  Celtnieku 6a Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 6b Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 14 Celtnieku 14, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 16 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 18 Namu pārvaldīšana, SIA 1570.00 0.00 2670.00 1790.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavas 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavas 2 Daugavas 2, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dārza 1 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 3/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 3/2 Dienvidu nams 32, DzīKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 5/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 5/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 9 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 9/3 Dienvidu nams 9/3, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 1 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 2 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 2000.00 1740.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 3 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 4 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 5 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 2000.00 2000.00 2570.00 1700.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 6 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Enerģētiķu 7 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 18334.08 18334.08 18239.68 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08
  Enerģētiķu 11 Namu pārvaldīšana, SIA 600.00 600.00 1000.00 0.00 450.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 13 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 15 Namu pārvaldīšana, SIA 600.00 280.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 19 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 21 Namu pārvaldīšana, SIA 410.00 1100.00 1940.00 2000.00 1029.00 710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 23 Enerģētiķis-33, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 1 Budeskalni, KS 0.00 600.00 1029.29 239.00 1206.33 318.36 418.80 512.52 69.57 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 3 Budeskalni, KS 0.00 300.00 1407.65 1087.77 1001.26 888.11 888.11 166.85 166.85 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 5 Budeskalni, KS 0.00 500.00 3040.04 1597.44 1182.88 667.03 892.28 850.94 131.34 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 11 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 13 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Griezes 17 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Griezes 19 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Institūta 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Institūta 6 RMS Būve, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Kalnu 7 Kalnu 7, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lauku 6 Benu Aptieka Latvija, SIA 0.00 0.00 599.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lauku 12 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 1760.00 2170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lazdu 2 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lazdu 2/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 4 Līvzemes nams 4, Biedrība 0.00 532.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 6 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 12 Namu pārvaldīšana, SIA 37.42 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 14 Budeskalni, KS 0.00 0.00 172.92 0.00 483.02 297.37 297.37 297.37 297.37 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 15/3 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 16 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 17 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 18 Tilderu nami, SIA 300.00 500.00 350.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 19 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 21 Budeskalni, KS 200.00 0.00 26.80 177.46 396.55 48.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 1 Maskavas 1, Biedrība 0.00 500.00 45.28 1351.03 2065.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 3 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 5 Maskavas 5, dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 7 M7, DzĪB 0.00 2316.70 1583.25 255.61 0.00 402.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 9 Kalniņš, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 7 Meža 7, DzĪB 3263.96 647.32 6271.09 4220.27 4039.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 7a Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 9 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 9a Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 4 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 14 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/5 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/6 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/8 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 17 Miera 17, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 18 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 19 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 20 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 21 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 22 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24a Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 25 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 29 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Nometņu 38 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Rīgas 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01
  Rīgas 12 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 2000.00 2000.00 1340.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 1 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 1170.00 700.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97
  Skolas 5 TET, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 5/2 Namu pārvaldīšana, SIA 1500.00 1680.00 3780.00 1360.00 1200.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 7/2 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 7/3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 8 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 1740.00 3290.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 10/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 11/1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 11/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 2846.16 2846.16 2846.16 2846.16 2846.16 2846.16 2846.16 2846.16 2846.16 2846.16 2846.16 2846.16
  Skolas 13 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 13/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 15 Namu pārvaldīšana, SIA 2020.00 960.00 3840.00 0.00 1600.00 870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 17 Enerģētiķis-33, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 2 Budeskalni, KS 200.00 300.00 156.20 431.37 456.66 54.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 3 Tilderu nami, SIA 328.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 4 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 4/2 Salaspils Vītols, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 6 Budeskalni, KS 1208.73 1000.00 1674.69 1546.42 1227.66 2003.39 1272.89 775.73 775.73 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 8 8 Vītoli, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 2 Budeskalni, KS 500.00 700.00 897.86 823.11 828.31 785.36 508.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 4 Budeskalni, KS 0.00 200.00 0.00 475.40 470.67 64.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 6 Budeskalni, KS 400.10 0.00 28.32 486.73 942.58 972.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 8 Budeskalni, KS 202.00 200.00 886.73 366.68 1005.83 1117.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 10 Namu pārvaldīšana, SIA 600.00 220.00 550.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 18 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 20 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 22 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 26 Namu pārvaldīšana, SIA 1600.00 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 28 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 30 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 32 Saulkalnes nams 32, DzĪB 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, "Karantīns" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 3 LU Bioloģijas institūts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rīgas 113 Zemkopības min.nekust.īpaš, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Institūta 1 Baltrotors, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7 Maxima Latvija, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 10 DHB, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lauku 8 Salaspils veselības centrs, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 26a Valgums-S, PSIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 7a LR IeM Valsts policija 0.00 839.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 19 Salaspils pareizticīgo draudze 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 9 A.F.P., SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rīgas 1 A.F.P., SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 1a Marli, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 2a Lions, SIA 0.00 0.00 635.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Parka 3 Evarts un KO, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
  Miera 24c Aibe, SIA 79.27 0.00 358.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 9 EWE, SIA 350.67 436.66 677.84 506.23 439.10 528.23 528.23 528.23 528.23 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 10 Enerģija SHEMS, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 527.18 859.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Maskavas 9b DIPEX, SIA 235.61 0.00 458.17 463.38 613.62 520.01 470.01 370.01 264.80 114.80 0.00 174.64

Par iepriekšējā mēneša patērēto siltumenerģiju mājai jānorēķinās līdz nākamā mēneša 20. datumam.

 

Māju parādi tabulā tiek apkopoti mēneša beigās par iepriekšējo mēnesi.

00000 - mājas, kuras nav apmaksājušas tekošos rēķinus un(vai), kuras nepilda vienošanos par "veco" parādu dzēšanu.

 

 AdreseNamu pilnvarotie pārstāvji01.01.15 EUR01.02.15 EUR01.03.15 EUR01.04.15 EUR01.05.15 EUR01.06.15 EUR01.07.15 EUR01.08.15 EUR01.09.15 EUR01.10.15 EUR01.11.15 EUR01.12.15 EUR
. Celtnieku 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45 1393.45
. Celtnieku 4 Namu pārvaldīšana, SIA 400.00 900.00 900.00 1528.11 1460.15 1910.15 1140.10 920.05 825.19 814.04 832.00 500.00
. Celtnieku 6 Namu pārvaldīšana, SIA 400.00 750.00 1202.00 1534.13 1440.66 989.76 826.51 663.26 707.30 693.84 769.82 500.00
  Celtnieku 6a Servisa parks, SIA 0.00 0.00 0.00 2402.46 2027.51 0.00 774.16 0.00 600.64 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 6b Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 14 Celtnieku 14, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Celtnieku 16 Namu pārvaldīšana, SIA 400.00 800.00 1000.00 1652.24 2023.03 1433.03 1022.02 911.01 933.09 895.63 941.44 284.68
. Celtnieku 18 Namu pārvaldīšana, SIA 900.00 2100.00 800.00 640.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2091.98 2009.26 2035.85 1400.00
  Daugavas 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavas 2 Daugavas 2, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dārza 1 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 3/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 3/2 Dienvidu nams 32, DzīKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 5/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 5/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 9 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 9/3 Dienvidu nams 9/3, Biedrība 0.00 1656.24 2713.47 2443.47 2173.47 1903.47 1633.47 1363.47 1093.47 823.47 553.47 283.47
  Dienvidu 9/3 Salaspils nami, SIA 3253.47 2983.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 1 Votum+, SIA 0.00 3875.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Enerģētiķu 2 Namu pārvaldīšana, SIA 500.00 1150.00 1000.00 2906.32 2382.12 2382.12 1821.41 1360.70 1498.82 1517.85 1518.50 1200.00
  Enerģētiķu 3 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 4 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Enerģētiķu 5 Namu pārvaldīšana, SIA 900.00 2283.34 3400.00 3348.60 3500.70 2960.70 2307.13 1753.56 1818.79 1793.76 1887.86 1790.00
  Enerģētiķu 6 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Enerģētiķu 7 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08 18334.08
. Enerģētiķu 11 Namu pārvaldīšana, SIA 14911.16 14911.16 800.00 890.01 1000.00 1685.44 1166.66 733.33 641.19 634.04 693.34 630.00
. Enerģētiķu 13 Namu pārvaldīšana, SIA 150.00 450.00 600.00 762.91 674.11 1176.54 849.41 624.70 639.95 633.42 641.73 630.00
. Enerģētiķu 15 Namu pārvaldīšana, SIA 200.00 450.00 600.00 758.65 644.55 1301.06 1029.70 614.85 686.10 610.99 685.25 610.00
  Enerģētiķu 19 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Enerģētiķu 21 Namu pārvaldīšana, SIA 552.38 1452.38 200.00 840.70 2149.58 1609.58 1306.39 1003.20 1173.23 1162.83 1206.96 1133.00
  Enerģētiķu 23 Enerģētiķis-33, SIA 1348.76 843.64 4338.52 1000.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Gaismas 1 Budeskalni, KS 500.00 800.00 1000.00 1000.00 1160.91 877.94 650.00 650.00 650.00 300.00 0.00 300.00
  Gaismas 3 Budeskalni, KS 500.00 700.00 300.00 800.00 881.06 446.51 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 5 Budeskalni, KS 1000.00 2500.00 2400.00 2000.00 2348.86 1903.04 1903.04 1600.00 1298.00 1298.00 0.00 0.00
  Gaismas 7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 11 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 13 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Griezes 17 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Griezes 19 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Institūta 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Institūta 6 RMS Būve, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Kalnu 7 Kalnu 7, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Lauku 6 Benu Aptieka Latvija, SIA 0.00 514.29 0.00 429.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Lauku 12 Namu pārvaldīšana, SIA 600.00 1000.00 1000.00 618.96 1848.16 752.64 600.00 600.00 1054.73 1127.95 1183.34 1740.00
  Lazdu 2 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lazdu 2/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 4 Līvzemes nams 4, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 6 Budeskalni, KS 0.00 222.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Līvzemes 12 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 80.98 0.00 69.00 63.16 48.08 48.08 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00
. Līvzemes 14 Budeskalni, KS 244.38 549.46 0.00 466.86 452.17 564.09 364.09 364.09 252.17 0.00 0.00 100.00
  Līvzemes 15/3 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 16 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 400.00 600.00 700.57 408.78 408.78 408.78 408.78 408.78 0.00 0.00
  Līvzemes 17 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Līvzemes 18 Budeskalni, KS 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00 1806.15 1000.00 1000.00 600.00 600.00 0.00 0.00 500.00
  Līvzemes 19 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 21 Budeskalni, KS 0.00 0.00 100.00 482.00 417.58 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 1 Maskavas 1, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 1821.00 578.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Maskavas 3 Namu pārvaldīšana, SIA 400.00 1133.33 1100.00 1509.18 988.81 738.81 500.00 400.00 673.01 698.20 718.83 400.00
  Maskavas 5 Maskavas 5, dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 7 M7, DzĪB 1332.19 2000.00 2356.65 2000.00 1600.00 1200.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 9 Kalniņš, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 7 Valdis Namsaimnieks, SIA 161.17 161.17 161.17 161.17 161.17 161.17 161.17 161.17 161.17 161.17 161.17 0.00
  Meža 7 Meža 7, DzĪB 4010.18 5447.18 5469.13 0.00 0.00 0.00 1143.31 1023.49 1006.07 0.00 986.22 0.00
  Meža 7a Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 9 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 9a Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 4 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 14 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/5 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/6 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/8 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 17 Miera 17, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 18 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 19 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 20 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 21 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 22 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24a Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 25 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 29 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Nometņu 38 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Rīgas 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01 3764.01
. Rīgas 12 Namu pārvaldīšana, SIA 450.00 1233.34 1400.00 1901.05 2885.25 147.36 500.00 500.00 793.39 774.18 781.01 1600.32
. Skolas 1 Namu pārvaldīšana, SIA 400.00 1233.33 1300.00 1541.76 2000.00 800.00 500.00 400.00 685.47 668.30 684.63 660.00
. Skolas 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97 7768.97
  Skolas 5 TET, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 5/2 Namu pārvaldīšana, SIA 800.00 1983.33 2400.00 3054.13 3715.61 2000.00 1100.00 1100.00 1818.79 1726.49 1783.39 1600.00
  Skolas 7/2 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 7/3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 8 Namu pārvaldīšana, SIA 700.00 1500.00 2200.00 2803.70 3704.66 2004.00 1336.00 1068.00 1100.88 1080.61 1177.74 1700.00
  Skolas 10/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 11/1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 11/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 2916.16 2846.16 2846.16 2846.16 2846.16 2846.16 2846.16 2846.16 2846.16 2846.16 2846.16 2846.16
  Skolas 13 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 13/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 15 Namu pārvaldīšana, SIA 800.00 1783.33 2300.00 3116.48 4611.22 3161.22 2007.48 1353.74 1415.24 1350.29 1516.01 1980.00
  Skolas 17 Enerģētiķis-33, SIA 3760.44 3243.94 2727.44 2210.94 1694.44 1177.94 661.44 144.94 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 1 Budeskalni, KS 0.00 0.00 500.00 500.00 774.78 792.40 792.40 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 2 Budeskalni, KS 0.00 0.00 800.00 700.03 904.33 900.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 3 Tilderu nami, SIA 1000.00 0.00 2300.00 2815.69 2098.58 2741.41 2241.41 1741.41 1324.41 1318.27 988.27 658.27
  Vītolu 4 Budeskalni, KS 1865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 4 Tilderu nami, SIA 0.00 1200.00 1000.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Vītolu 4/2 Salaspils Vītols, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
. Vītolu 6 Budeskalni, KS 700.00 1000.00 1000.00 1762.72 1745.77 2008.73 2008.73 2008.73 2008.73 2008.73 1008.73 1708.73
  Vītolu 8 8 Vītoli, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Ziemeļu 2 Budeskalni, KS 0.00 700.00 500.07 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 639.24
  Ziemeļu 4 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 6 Budeskalni, KS 100.00 500.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 8 Budeskalni, KS 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 10 Namu pārvaldīšana, SIA 300.00 300.00 400.00 314.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.88 0.00
  Saulkalne 18 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 20 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 22 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Saulkalne 26 Namu pārvaldīšana, SIA 400.00 800.00 200.00 711.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.37
  Saulkalne 28 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 30 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 32 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, "Karantīns" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 3 LU Bioloģijas institūts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rīgas 113 Zemkopības min.nekust.īpaš, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Institūta 1 Baltrotors, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7 Maxima Latvija, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 10 DHB, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lauku 8 Salaspils veselības centrs, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rīgas 30 NORD/LB Latvija, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 26a Valgums-S, PSIA 0.00 0.00 669.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 7a LR IeM Valsts policija 0.00 1458.74 0.00 0.00 0.00 396.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 19 Salaspils pareizticīgo draudze 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 9 A.F.P., SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rīgas 1 A.F.P., SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 1a Marli, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 2a Lions, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Parka 3 Evarts un KO, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24c Aibe, SIA 154.78 0.00 264.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Gaismas 9 EWE, SIA 456.80 573.78 548.88 475.07 0.00 234.40 12.23 0.00 0.00 0.00 0.00 183.40
  Celtnieku 10 Enerģija SHEMS, SIA 0.00 0.00 0.00 422.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Maskavas 9a Vincode, SIA 289.70 375.45 446.78 338.07 213.63 159.66 79.66 0.00 0.00 0.00 0.00 150.48

Par iepriekšējā mēneša patērēto siltumenerģiju mājai jānorēķinās līdz nākamā mēneša 20. datumam.

 

Māju parādi tabulā tiek apkopoti mēneša beigās par iepriekšējo mēnesi.

00000 - mājas, kuras nav apmaksājušas tekošos rēķinus un(vai), kuras nepilda vienošanos par "veco" parādu dzēšanu.

 

 AdreseNamu pilnvarotie pārstāvji01.01.14 EUR01.02.14 EUR01.03.14 EUR01.04.14 EUR01.05.14 EUR01.06.14 EUR01.07.14 EUR01.08.14 EUR01.09.14 EUR01.10.14 EUR01.11.14 EUR01.12.14 EUR
. Celtnieku 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 3525.08 3525.08 3525.08 3525.08 3525.08 3525.08 3525.08 3525.08 3525.08 3525.08 1393.45 1393.45
Celtnieku 4 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 1750.00 1000.00 1500.00 900.00 922.58 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Celtnieku 6 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 1000.00 500.00 0.00 770.00 748.17 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 6a Servisa parks, SIA 0.00 0.00 3399.33 2375.96 1896.34 0.00 779.77 0.00 574.78 0.00 0.00 0.39
Celtnieku 6b Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Celtnieku 14 Celtnieku 14, DzĪKS 1668.19 1546.95 1431.70 1316.45 1201.20 1085.95 970.70 855.45 740.20 624.95 509.70 0.00
Celtnieku 16 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 0.00 750.00 1000.00 1000.00 1035.06 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Celtnieku 18 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 3000.00 2300.00 3250.00 2000.00 2272.96 2272.96 2272.96 0.00 0.00 600.00
  Daugavas 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavas 2 Daugavas 2, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dārza 1 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 3/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 3/2 Dienvidu nams 32, DzīKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 5/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 5/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/1 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 9 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 9/3 Dienvidu nams 9/3, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Dienvidu 9/3 Salaspils nami, SIA 8444.94 8223.51 9323.74 3253.47 5779.19 3253.47 4801.63 3253.47 3253.47 3253.47 3253.47 3253.47
  Enerģētiķu 1 Votum+, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Enerģētiķu 2 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 1500.00 1451.49 1451.49 1451.49 0.00 0.00 300.00
Enerģētiķu 3 Tilderu nami, SIA 6378.61 5315.73 5315.73 4252.84 3189.95 2127.06 1064.17 1064.17 64.17 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 4 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 16063.51 15067.50 14071.49 13075.48 12079.47 11083.46 10087.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Enerģētiķu 5 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 3000.00 2000.00 2700.00 2000.00 2188.28 2188.28 2188.28 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 6 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Enerģētiķu 7 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 18462.32 18462.31 18462.31 18462.31 18462.31 18462.31 18462.31 18462.31 18462.31 18462.31 18462.31 18334.08
Enerģētiķu 11 EN- 11, DzīKS 18236.18 17814.96 17459.24 17103.52 16747.80 16392.08 16036.36 15680.64 15324.92 14969.20 14911.16 14911.16
Enerģētiķu 13 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 770.00 878.35 878.35 0.00 0.00 0.00 0.00
Enerģētiķu 15 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 0.00 500.00 400.00 1000.00 781.03 781.03 781.03 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 19 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Enerģētiķu 21 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 1918.51 2000.00 2000.00 1400.00 1350.82 1350.82 1350.82 0.00 0.00 422.65
Enerģētiķu 23 Enerģētiķis-33, SIA 7410.20 6905.08 8399.96 7094.84 6189.72 4884.60 4379.48 3874.36 3369.24 2864.12 2359.00 1853.88
  Gaismas 1 Budeskalni, KS 833.23 445.73 999.99 1366.80 1279.61 1722.25 879.61 879.61 879.61 500.00 0.00 0.00
  Gaismas 3 Budeskalni, KS 525.08 1000.00 1583.20 1265.70 1010.42 1272.97 460.42 460.42 460.42 0.00 0.03 0.00
. Gaismas 5 Budeskalni, KS 1086.96 2000.00 2000.03 2537.76 2192.73 1992.73 1692.73 1692.73 1340.03 0.00 0.00 1000.00
  Gaismas 7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 11 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 13 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Griezes 17 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Griezes 19 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Institūta 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Institūta 6 RMS Būve, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Kalnu 7 Kalnu 7, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lauku 6 Hansa Pharma, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Lauku 12 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 1270.00 1078.03 1077.83 932.69 0.00 0.00 400.00
  Lazdu 2 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lazdu 2/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 4 Līvzemes nams 4, Biedrība 0.00 0.00 0.00 128.14 130.00 252.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 6 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 153.55 103.55 53.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Līvzemes 12 Namu pārvaldīšana, SIA 54.07 120.47 216.42 236.41 210.68 180.10 134.60 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 14 Budeskalni, KS 178.56 0.00 0.00 0.00 400.00 250.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 15/3 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Līvzemes 16 Budeskalni, KS 349.03 600.00 500.00 788.61 616.11 416.11 266.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Līvzemes 17 Budeskalni, KS 350.18 0.00 0.00 0.00 597.15 397.15 197.15 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
Līvzemes 18 Budeskalni, KS 619.80 1000.01 700.00 2104.87 1744.69 1544.69 1544.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 19 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 19 Salaspils nami, SIA 546.92 640.59 692.45 1338.25 551.02 277.99 277.99 277.99 277.99 277.99 0.00 0.00
  Līvzemes 21 Budeskalni, KS 284.57 510.49 0.00 0.00 387.99 287.99 287.99 287.99 287.99 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 1 Maskavas 1, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maskavas 3 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 1000.00 0.00 500.00 800.00 793.68 793.68 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 5 Maskavas 5, dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 7 M7, DzĪB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 742.08 0.00
  Maskavas 9 Kalniņš, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Meža 7 Valdis Namsaimnieks, SIA 161.17 161.17 161.17 161.17 161.17 161.17 161.17 161.17 161.17 161.17 161.17 161.17
. Meža 7 Meža 7, DzĪB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2516.02
  Meža 7a Dzīv. māja 0.00 4406.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 9 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 9a Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 4 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 14 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/5 Tilderu nami, SIA 8138.74 7926.12 8946.60 6940.12 2449.30 4212.80 2635.61 2093.11 1526.75 495.52 272.26 0.00
  Miera 16/6 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/8 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 17 Miera 17, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 18 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 1415.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 19 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 20 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 21 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 22 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 283.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24a Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 25 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 29 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Nometņu 38 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Rīgas 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 10414.64 10414.64 10414.64 10414.64 10414.64 10414.64 10414.64 10414.64 10414.64 10414.64 4031.51 4031.51
Rīgas 12 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 0.00 1000.00 1500.00 1600.00 932.69 932.69 932.69 0.00 0.00 0.00
. Skolas 1 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 0.00 500.00 1000.00 1300.00 802.51 600.00 600.00 0.00 0.00 250.00
. Skolas 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 18387.15 18387.15 18387.15 18387.15 18387.15 18387.15 18387.15 18387.15 18387.15 18387.15 7475.77 7768.97
  Skolas 5 TET, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 5/2 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 2600.00 2300.00 2300.00 1900.00 2029.68 2029.68 2029.68 0.00 0.00 400.00
Skolas 7/2 Tilderu nami, SIA 3987.23 3322.75 3322.75 2658.27 1993.79 1329.31 664.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 7/3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Skolas 8 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 2000.00 550.00 2000.00 1300.00 1178.50 1178.50 1178.50 0.00 0.00 0.00
  Skolas 10/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Skolas 11/1 Tilderu nami, SIA 3054.86 2201.14 1347.42 493.70 493.70 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 11/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 8790.50 8790.50 8790.51 8790.51 8790.51 8790.51 8790.51 8790.51 8790.51 8790.51 3203.67 3038.70
Skolas 13 Tilderu nami, SIA 4066.92 3389.63 3389.63 2712.34 2035.05 1357.76 680.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 13/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Skolas 15 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 2000.00 1300.00 2000.00 1700.00 1998.08 781.03 1998.08 0.00 0.00 0.00
Skolas 17 Enerģētiķis-33, SIA 9958.45 9441.96 8925.46 8408.96 7892.46 7375.94 6859.44 6342.94 5826.44 5309.94 4793.44 4276.94
  Vītolu 1 Budeskalni, KS 284.57 0.00 0.00 941.54 738.70 952.60 538.70 538.70 538.70 300.00 0.00 0.00
  Vītolu 2 Budeskalni, KS 426.86 0.00 0.00 1141.22 813.89 613.89 613.89 613.89 613.89 300.00 0.00 0.00
. Vītolu 3 Budeskalni, KS 1422.87 2914.28 2999.38 3022.40 2765.38 3360.95 2565.38 2565.38 2565.38 2565.38 0.00 700.00
. Vītolu 4 Budeskalni, KS 1655.53 2000.00 3750.00 2888.44 2370.91 2170.91 2170.91 1320.91 1320.91 0.00 0.00 1000.00
  Vītolu 4/2 Salaspils Vītols, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Vītolu 6 Budeskalni, KS 1138.30 1991.36 2542.22 1890.66 1605.04 2124.77 1405.04 1405.04 1405.04 1105.04 0.00 300.00
  Vītolu 8 8 Vītoli, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 2 Budeskalni, KS 515.16 0.00 0.00 0.00 735.54 535.54 535.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 4 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 0.00 445.49 345.49 345.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 6 Budeskalni, KS 426.86 0.00 600.00 1040.75 812.63 612.63 612.63 612.63 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 8 Budeskalni, KS 569.15 0.00 500.00 0.00 1234.12 1501.09 1034.12 1034.12 0.00 0.00 0.00 0.00
Ziemeļu 10 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 1000.00 1790.81 1514.04 1214.04 1214.04 1214.04 1214.04 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 18 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 20 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 22 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 26 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 2700.00 2000.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 28 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 30 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 32 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, "Karantīns" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, ekspert.sekt. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, zinātn.sektors 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums LU Bioloģijas institūts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums Zemkopības min.nekust.īpaš, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums Baltrotors, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 10 DHB, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums Salaspils veselības centrs, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rīgas 30 NORD/LB Latvija, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 26a Valgums-S, PSIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 7a LR IeM Valsts policija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums Salaspils pareizticīgo draudze 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 9 A.F.P., SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rīgas 1 A.F.P., SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums Marli, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums Lions, SIA 492.29 149.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums Evarts un KO, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24c LTDS, SIA 0.00 260.54 398.03 296.28 181.60 86.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rīgas 1a Marus, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 9 EWE, SIA 340.71 497.15 0.00 465.58 320.86 436.91 23.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 10 Enerģija SHEMS, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Maskavas 9a Vincode, SIA 192.80 175.91 375.45 650.57 741.37 741.37 741.37 741.37 591.37 0.00 0.00 101.36

Par iepriekšējā mēneša patērēto siltumenerģiju mājai jānorēķinās līdz nākamā mēneša 20. datumam.

 

Māju parādi tabulā tiek apkopoti mēneša beigās par iepriekšējo mēnesi.

00000 - mājas, kuras nav apmaksājušas tekošos rēķinus un(vai), kuras nepilda vienošanos par "veco" parādu dzēšanu.

 

 AdreseNamu pilnvarotie pārstāvji01.01.13 LVL01.02.13 LVL01.03.13 LVL01.04.13 LVL01.05.13 LVL01.06.13 LVL01.07.13 LVL01.08.13 LVL01.09.13 LVL01.10.13 LVL01.11.13 LVL01.12.13 LVL
.. Celtnieku 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 2647.77 2561.25 2546.17 2477.44 2477.44 2477.44 2477.44 2477.44 2477.44 2477.44 2477.44 2477.44
.. Celtnieku 4 Dzīvoklis-S, SIA 3633.00 4918.00 4698.00 5119.62 5251.23 4948.23 3615.00 3312.00 3605.44 1492.86 603.00 962.64
  Celtnieku 6 Dzīvoklis-S, SIA 2824.00 4399.00 4285.00 4875.99 5155.11 4920.11 4685.11 3879.00 944.00 944.00 474.00 0.00
. Celtnieku 6a Servisa parks, SIA 1609.43 1574.17 2669.90 1815.51 1961.50 1288.94 491.90 441.31 0.00 0.00 0.00 560.29
  Celtnieku 6b Tilderu nami, SIA 1636.28 1721.25 2930.51 2019.49 2400.61 1369.59 1687.06 1598.78 1065.78 532.78 0.00 0.00
  Celtnieku 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Celtnieku 14 Celtnieku 14, DzĪKS 2140.20 2059.20 2148.77 1897.20 1897.20 1735.20 1654.20 1573.20 1492.20 1411.20 1330.20 1249.20
  Celtnieku 16 Dzīvoklis-S, SIA 2847.00 3469.00 3434.00 4252.00 4420.03 2058.00 822.00 686.00 550.00 550.00 278.00 0.00
.. Celtnieku 18 Dzīvoklis-S, SIA 10365.87 11199.00 13976.00 12105.45 12375.18 11720.18 11065.18 9781.00 10619.51 3356.00 1316.00 1800.00
  Daugavas 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daugavas 2 Daugavas 2, Biedrīb 5219.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dārza 1 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 3/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 3/2 Dienvidu nams 32, DzīKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 5/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 5/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/1 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 7/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Dienvidu 9 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Dienvidu 9/3 Salaspils nami, SIA 6129.05 7391.44 5781.35 7875.34 7519.62 5084.05 5007.32 5007.32 5333.58 4834.27 4863.47 5146.51
  Enerģētiķu 1 Votum+, SIA 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 2 Dzīvoklis-S, SIA 5585.00 6208.00 6105.00 7449.50 7949.28 7661.28 7373.28 6433.00 4841.72 605.54 0.00 0.00
. Enerģētiķu 3 Tilderu nami, SIA 7806.00 12823.00 15506.00 14271.05 14306.00 13656.00 11306.00 10656.00 11949.47 3532.26 926.26 4482.91
. Enerģētiķu 4 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 19689.50 18989.50 18289.50 18289.50 16889.50 16889.50 15489.50 14789.50 14089.50 13389.50 12689.50 11989.50
  Enerģētiķu 5 Dzīvoklis-S, SIA 6774.00 7874.00 9636.00 9131.01 10245.70 9882.70 9519.70 8521.00 9507.42 1458.00 732.00 0.00
  Enerģētiķu 6 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Enerģētiķu 7 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 14149.03 13496.87 13102.87 13030.78 12975.39 12975.39 12975.39 12975.39 12975.39 12975.39 12975.39 12975.39
  Enerģētiķu 11 EN- 11, DzīKS 14678.95 14678.95 17418.80 0.00 14020.43 13920.43 13820.43 13720.43 13620.43 13520.43 13270.43 13020.43
. Enerģētiķu 13 Dzīvoklis-S, SIA 2771.00 2540.00 2309.00 2078.00 1847.00 1616.00 1385.00 1154.00 1426.10 1425.62 944.95 400.00
  Enerģētiķu 15 Dzīvoklis-S, SIA 604.00 553.00 2253.00 451.00 400.00 349.00 298.00 247.00 196.00 196.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 19 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 21 Dzīvoklis-S, SIA 4807.00 5431.00 5344.00 6169.73 6650.89 6362.89 6084.89 4968.00 5557.54 705.00 0.00 0.00
  Enerģētiķu 23 Enerģētiķis-33, SIA 10369.56 9105.57 9695.84 9095.12 10670.72 10260.64 9497.54 8543.07 7665.35 6272.92 6217.92 5962.92
. Gaismas 1 Budeskalni, KS 0.00 0.00 1000.00 1002.20 1175.65 439.42 439.42 518.44 318.44 318.44 0.00 469.50
  Gaismas 3 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 946.30 1138.07 458.21 458.21 458.21 0.00 0.00 0.00 0.00
. Gaismas 5 Budeskalni, KS 0.00 2567.58 1763.04 1996.68 2225.06 3244.60 2244.60 2391.34 2391.34 1199.26 799.26 1065.56
  Gaismas 7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 11 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 13 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Griezes 17 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Griezes 19 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Institūta 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Institūta 6 Salaspils namu pārvaldnieks, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Kalnu 7 Kalniņš, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lauku 6 Hansa Pharma, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lauku 12 Dzīvoklis-S, SIA 1504.00 3566.00 3511.00 4278.20 4908.22 4783.22 4658.22 3629.00 1234.96 504.00 254.00 0.00
  Lazdu 2 Tilderu nami, SIA 253.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Lazdu 2/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 4 Līvzemes nams 4, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 6 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 161.90 193.21 297.28 104.07 104.07 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 12 Namu pārvaldīšana, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 107.11 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 14 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 434.60 522.78 180.20 180.20 180.20 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 15/3 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Līvzemes 16 Budeskalni, KS 438.81 0.00 860.44 659.13 742.49 1052.79 632.79 331.50 331.50 331.50 100.00 354.70
  Līvzemes 17 Budeskalni, KS 444.73 0.00 0.00 490.01 590.72 295.36 295.36 295.36 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 18 Budeskalni, KS 1225.97 1998.81 1758.75 1469.08 1829.40 1499.57 870.08 870.08 870.08 499.91 259.31 0.00
. Līvzemes 19 Salaspils nami, SIA 449.18 0.00 0.00 0.00 604.69 3.02 0.00 0.00 0.00 24.89 26.80 315.93
  Līvzemes 21 Budeskalni, KS 0.00 0.00 0.00 368.11 816.69 189.84 189.84 189.84 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 1 Maskavas 1, Biedrība 0.00 0.00 2000.00 2375.00 2472.31 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Maskavas 3 Dzīvoklis-S, SIA 3012.21 4704.86 4498.86 4870.48 5013.27 4726.27 4439.27 3429.00 3661.38 1142.00 568.00 500.00
  Maskavas 5 Maskavas 5, dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 7 M7, DzĪB 717.77 0.00 1283.23 1600.00 1400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Maskavas 9 Kalniņš, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Meža 7 Valdis Namsaimnieks, SIA 113.27 3815.99 113.27 113.27 113.27 113.27 113.27 113.27 113.27 161.17 161.17 161.17
. Meža 7 Meža 7, DzĪB 3815.99 800.00 8304.29 6643.38 6599.94 2116.37 2840.55 1316.37 916.37 0.00 0.00 0.00
  Meža 7a Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 3372.77 382.79 382.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 9 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 883.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Meža 9a Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 4 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 14 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Miera 16/5 Salaspils nami, SIA 0.00 0.00 1800.00 3000.00 2800.00 1200.00 1842.28 2433.00 3031.84 3527.28 3527.28 4581.83
  Miera 16/6 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 16/8 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 17 Miera 17, Biedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 18 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 19 Dzīv. māja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 20 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 21 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 22 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24a Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 25 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 29 Dienvidu nams 72, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Nometņu 38 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Rīgas 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 8263.89 8027.78 7791.67 7555.56 7319.45 7319.45 7319.45 7319.45 7319.45 7319.45 7319.45 7319.45
  Rīgas 12 Dzīvoklis-S, SIA 1987.18 3725.18 3654.18 4353.07 4892.50 4727.50 3497.00 3332.00 1289.78 667.00 0.00 0.00
  Skolas 1 Dzīvoklis-S, SIA 713.00 2357.00 2093.00 3110.76 3509.94 3449.94 3389.94 2293.00 742.32 233.00 0.00 0.00
. Skolas 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 13891.94 13231.43 13082.08 12945.09 12922.56 12922.56 12922.56 12922.56 12922.56 12922.56 12922.56 12922.56
  Skolas 5 TET, SIA 0.00 0.00 2615.26 1465.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 5/2 Dzīvoklis-S, SIA 4754.00 5640.00 6559.00 6914.18 7456.28 7232.28 7008.28 6119.00 2145.33 895.00 447.00 0.00
. Skolas 7/2 Tilderu nami, SIA 6260.00 8316.00 7890.00 8711.93 8856.29 8334.29 7812.29 6606.00 7078.24 2728.80 1584.26 2802.24
  Skolas 7/3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 8 Dzīvoklis-S, SIA 3872.90 4715.77 4705.77 5991.66 6974.45 6811.45 5174.00 3811.00 648.00 648.00 322.00 0.00
  Skolas 10/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 11/1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6346.97 5746.97 5146.97 4546.97 3946.97 3346.97 2746.97
  Skolas 11/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Skolas 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 6951.59 6756.59 6561.59 6366.59 6178.00 6178.00 6178.00 6178.00 6178.00 6178.00 6178.00 6178.00
. Skolas 13 Tilderu nami, SIA 5306.00 7830.00 7922.00 8004.68 8547.52 8105.52 7663.52 6712.00 7397.78 2324.80 1414.95 2858.25
  Skolas 13/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 15 Dzīvoklis-S, SIA 7573.65 7826.00 8465.00 8644.71 9139.57 8713.57 8287.57 7135.00 7871.26 2270.98 857.00 0.00
  Skolas 17 Enerģētiķis-33, SIA 11130.46 11413.08 13213.08 11350.30 13524.30 13049.84 11730.30 9845.30 8527.91 8087.84 7724.84 7361.84
  Vītolu 1 Budeskalni, KS 589.51 0.00 0.00 772.36 467.38 341.13 341.13 341.13 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vītolu 2 Budeskalni, KS 780.75 0.00 0.00 742.49 866.80 370.04 370.04 370.04 0.00 0.00 0.00 0.00
. Vītolu 3 Budeskalni, KS 0.00 2931.26 3113.21 2160.50 2712.19 4031.91 3331.91 1515.82 1515.82 1196.10 585.94 1300.60
. Vītolu 4 Budeskalni, KS 0.00 2738.55 1954.58 2109.91 2597.52 2585.94 1020.02 1158.79 1158.79 1158.79 454.48 700.00
  Vītolu 4/2 Salaspils Vītols, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Vītolu 6 Budeskalni, KS 1246.24 2064.04 1519.42 1571.23 1959.57 2743.02 2249.81 783.45 783.45 400.00 400.00 415.00
  Vītolu 8 8 Vītoli, DzĪKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 2 Budeskalni, KS 594.45 0.00 0.00 753.09 857.65 334.39 334.39 334.39 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 4 Budeskalni, KS 290.06 0.00 0.00 412.44 427.38 215.86 215.86 215.86 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 6 Budeskalni, KS 770.86 0.00 1028.90 675.52 734.29 345.46 345.46 345.46 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ziemeļu 8 Budeskalni, KS 1155.81 0.00 1577.48 1136.62 1348.63 313.67 313.67 313.67 0.00 0.00 0.00 0.00
. Ziemeļu 10 Budeskalni, KS 0.00 0.00 1780.31 1327.91 1608.33 1903.66 1903.66 737.68 737.68 400.00 0.00 400.00
  Saulkalne 18 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 20 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 22 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Saulkalne 26 Dzīvoklis-S, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1049.65
  Saulkalne 28 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 30 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Saulkalne 32 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, "Karantīns 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, ekspert.sekt. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, zinātn.sektors 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums LU Bioloģijas institūts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums Zemkopības min.nekust.īpaš, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums LVMI "Silava" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums Baltrotors, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 10 DHB, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums Salaspils veselības centrs, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rīgas 30 NORD/LB Latvija, AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 26a Valgums-S, PSIA 0.00 0.00 0.00 492.43 0.00 322.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 7a LR IeM Valsts policija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums Salaspils pareizticīgo draudze 0.00 543.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 9 A.F.P., SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rīgas 1 A.F.P., SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums Marli, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums Lions, SIA 0.00 515.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums Evarts un KO, SIA 310.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.95 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 24c LTDS, SIA 0.00 293.62 199.78 225.92 363.39 95.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rīgas 1a Marus, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Gaismas 9 EWE, SIA 0.00 0.00 212.23 205.10 338.35 513.78 175.43 175.43 0.00 0.00 0.00 93.09
  Celtnieku 10 Enerģija SHEMS, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Maskavas 9a Vincode, SIA 0.00 340.13 398.19 538.70 696.40 599.06 556.93 556.93 456.93 456.93 0.00 57.40