iso50001 award

Siltumenerģijas patēriņš MWh pa mēnešiem

Siltumenerģijas patēriņa sadalījums ēkām Salaspilī, 2019.gads (GIS karte) GIS karte


 

2020. gada patēriņi

00 00 - jaunbūves, renovētas un siltinātas ēkas.

 

 AdreseNamu pilnvarotie pārstāvji

jan.

+3.3

feb.

 +2.4

mar.

+3.5 

apr.

+6.8 

mai.

 

jūn.

 

jūl.

 

aug.

 

sep.

 

okt.

 

nov.

 

dec.

 

  Dienvidu 3/2 Dienvidu nams 32, DzĪKS 38.60 37.46 37.56 29.79 14.75 10.96 11.13 10.61 11.58      
  Daugavas 2 Daugavas 2, Biedrība 65.01 60.10 60.81 43.55 21.91 18.20 19.67 19.81 21.04      
  Maskavas 1 Maskavas 1, DzĪB 64.64 61.41 60.16 28.91 18.73 14.79 15.93 16.30 16.81      
  Maskavas 7 M7, DzĪB 68.62 65.54 64.88 52.02 27.42 22.26 24.09 24.02 24.69      
  Meža 7 Meža 7, DzĪB 40.39 39.17 35.69 23.34 9.07 7.31 7.32 7.01 7.14      
  Maskavas 5 Dzīv. māja 47.65 46.68 41.31 30.25 11.37 8.44 8.41 8.42 9.54      
  Celtnieku 14 Celtnieku 14, DzĪKS 60.26 54.82 52.73 41.66 19.02 14.02 14.40 14.30 15.14      
  Vītolu 4/2 Salaspils Vītols, K/S 36.04 34.25 35.25 23.17 9.87 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Vītolu 8 8 Vītoli, DzĪKS 41.89 40.26 40.30 23.10 10.64 7.59 7.49 6.36 6.47      
  Miera 17 Miera 17, Biedrība 45.47 44.66 44.56 34.63 10.58 4.21 4.17 4.09 4.26      
  Miera 19 Miera 19, dzīv. māja 15.68 15.62 14.43 8.26 1.94 1.02 1.00 0.87 1.06      
  Līvzemes 4 Līvzemes 4, Biedrība 8.57 8.36 6.84 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Dienvidu 9/3 Biedrība "Dienvidu nams 9/3" 57.24 53.40 49.30 34.95 23.68 18.62 18.50 17.38 18.47      
  Maskavas 9 Kalniņš, DzĪKS 73.96 72.90 63.28 43.27 26.99 21.42 23.11 23.04 23.97      
  Kalnu 7 Kalnu 7, Biedrība 105.93 103.59 99.56 74.90 30.88 23.98 25.98 26.29 28.03      
  Dārza 1 Dzīv. māja 1.44 1.03 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Līvzemes 6 Dzīv. māja 2.68 2.55 2.27 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Līvzemes 15/3 Dzīv. māja 1.51 1.45 1.32 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Miera 31 Latv. Vides, ģeolog. un metrol. centrs, SIA 128.52 123.27 123.85 19.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Miera 1 LN Botāniskais dārzs, zinātn.sektors 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Miera 3 LU Bioloģijas institūts 81.14 75.98 70.27 38.60 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Rīgas 113 Zemkopības min. nekust. īpaš., SIA 56.74 52.19 47.04 30.30 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Institūta 1 Baltrotors, SIA 54.39 43.93 41.09 28.42 15.32 1.28 1.45 1.61 1.64      
  Skolas 10 DHB, AS 45.35 41.43 37.20 21.09 5.18 4.34 4.49 4.99 5.57      
  Lauku 8 Salaspils veselības centrs, SIA 23.78 23.84 23.27 16.23 8.21 1.98 3.06 2.20 2.43      
  Lauku 6 Benu Aptieka Latvija, SIA 5.36 5.13 4.96 3.83 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Skolas 5/1 Nextoffice, SIA 28.29 28.19 26.53 9.03 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Miera 26a Valgums-S, PSIA 7.91 7.69 6.65 4.70 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Skolas 7a Nodrošinājuma valsts aģentūra 19.13 19.05 18.59 13.14 1.47 1.15 1.14 1.14 1.16      
  Skolas 19 Salaspils pareizticīgo draudze 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Skolas 9 A.F.P., SIA 11.23 10.81 11.41 4.91 2.72 1.72 1.37 1.77 2.03      
  Rīgas 1 A.F.P., SIA 66.63 67.52 74.25 13.90 9.72 4.49 5.27 5.23 5.23      
  Maskavas 1 Marli, SIA 2.62 2.13 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Enerģētiķu 2a Lions, SIA 6.98 6.30 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Parka 3 Evarts un Ko, SIA 4.30 3.75 3.17 2.43 3.36 2.53 2.86 2.60 2.80      
  Miera 24c Aibe, SIA 1.62 1.62 1.70 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Gaismas 9 RDL, SIA 6.53 5.78 5.68 3.36 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Dienvidu 7 MAXIMA Latvija, SIA 6.80 6.79 7.22 8.01 2.18 0.80 0.76 0.42 0.38      
  Celtnieku 10 Enerģija Shems, SIA 8.10 8.22 7.93 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Maskavas 9b DIPEX, SIA 2.16 1.73 0.66 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Skolas 2 MB.L, Pilnsabiedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Rīgas 1a Mana Mazā Peka, SIA 6.79 6.68 6.55 3.78 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Maskavas 9a GMG Demetra, SIA 3.59 10.87 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Līvzemes 8 Salaspils novada pilsētas dome 39.00 39.10 37.47 28.10 18.10 2.78 0.48 0.44 0.68      
  Rīgas 30 Probācijas centrs 11.46 11.10 10.73 7.71 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Enerģētiķu 9 Salaspils bilbliotēka 13.25 13.06 12.30 8.51 4.86 0.92 1.04 1.08 1.05      
  Kalnu iela 2 Salaspils novada sociāl.dienests 8.00 8.14 7.72 5.54 3.56 0.49 0.28 0.47 1.37      
  Lauku 1 Salaspils 1.vidusskola 70.39 67.49 61.50 40.07 4.86 3.46 0.04 1.68 7.33      
  Skolas 6 Salaspils 2.vidusskola 64.35 61.67 52.66 7.55 0.00 0.00 0.00 0.19 3.75      
  Līvzemes 9 Salaspils mūzikas un mākslas skola 19.14 18.33 16.35 8.74 4.84 0.97 0.86 0.33 0.87      
  Meža 6 Atvasīte, PII 23.41 22.88 21.51 13.72 7.43 3.01 2.97 2.63 3.91      
  Enerģētiķu 17 Saulīte, PII 38.98 36.32 30.66 20.60 13.69 4.88 4.77 4.98 7.72      
  Miera 16-9 Saime, PII 21.35 21.08 20.27 15.23 11.08 3.78 3.93 3.77 4.75      
  Rīgas 10 Ritenītis, PII 26.72 25.61 23.75 16.28 9.21 3.46 4.13 4.15 5.28      
  Skolas 9/1 Jāņtārpiņš, PII 37.70 40.50 34.85 24.36 16.35 3.61 3.40 3.41 5.95      
  Līvzemes 7 Rīgava, kultūras nams 23.83 22.51 19.75 13.12 8.08 1.99 2.10 1.29 2.16      
  Skolas 2 Enerģētiķis, kultūras nams 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Līvzemes 22 Salaspils bērnu sporta skola 17.60 16.93 15.12 9.43 4.94 0.24 0.14 0.30 0.50      
  Smilšu 1 Salaspils sporta nams 61.91 59.03 56.61 19.95 13.11 3.18 5.18 4.60 6.44      
  Rudzu 2 Salaspils sporta nams 10.02 10.06 9.15 6.35 2.45 1.20 1.34 1.12 1.30      
  Skolas 7 Salaspils pašvald.dzīvokļu fonds DZ.FONDS 16.43 16.14 15.15 9.46 2.68 2.19 2.10 2.22 2.31      
  Skolas 7 Salaspils pašvald.dzīvokļu fonds 14.61 14.21 12.15 3.82 1.43 1.13 1.09 1.14 1.26      
  Rīgas 30 Pašvaldības policija 10.92 10.57 9.65 5.60 4.45 1.03 1.01 0.82 1.65      
  Ceru 1 Salaspils 1.vidusskola 100.65 101.26 83.12 29.60 35.40 21.32 10.29 24.07 27.95      
  Celtnieku 4 Namu pārvaldīšana, SIA 26.16 24.50 24.48 19.44 13.15 10.46 10.97 10.44 10.75      
  Celtnieku 6 Namu pārvaldīšana, SIA 50.93 45.48 45.34 36.68 15.16 12.44 12.96 12.47 13.10      
  Celtnieku 16 Namu pārvaldīšana, SIA 54.21 52.62 50.94 35.20 17.46 13.25 14.57 13.98 15.25      
  Enerģētiķu 2 Namu pārvaldīšana, SIA 61.69 59.03 58.82 43.76 29.46 23.53 24.87 24.66 25.36      
  Enerģētiķu 5 Namu pārvaldīšana, SIA 64.35 61.45 61.63 48.51 33.94 27.26 29.14 28.59 29.89      
  Enerģētiķu 11 Namu pārvaldīšana, SIA 27.00 25.54 24.76 18.90 13.05 10.33 10.80 11.18 11.39      
  Enerģētiķu 13 Namu pārvaldīšana, SIA 26.81 25.88 25.48 19.17 13.64 10.82 11.27 11.12 11.47      
  Enerģētiķu 15 Namu pārvaldīšana, SIA 24.06 23.53 24.12 18.49 13.02 10.78 11.41 10.95 11.21      
  Skolas 1 Namu pārvaldīšana, SIA 52.84 50.44 50.01 33.49 14.09 10.98 11.15 11.03 11.88      
  Skolas 5/2 Namu pārvaldīšana, SIA 95.98 92.01 90.66 73.58 34.18 26.52 28.32 27.46 28.78      
  Skolas 8 Namu pārvaldīšana, SIA 82.46 79.70 80.47 64.44 26.85 21.51 21.63 22.81 23.33      
  Skolas 15 Namu pārvaldīšana, SIA 83.05 79.89 78.30 57.34 26.25 22.04 22.20 22.49 23.45      
  Maskavas 3 Namu pārvaldīšana, SIA 44.70 42.43 42.20 29.98 12.22 9.30 10.55 10.41 10.88      
  Rīgas 12 Namu pārvaldīšana, SIA 56.60 54.86 53.95 42.82 14.33 11.25 11.92 12.11 13.13      
  Lauku 12 Namu pārvaldīšana, SIA 59.56 57.77 54.58 40.64 20.69 16.56 17.08 17.19 18.93      
  Enerģētiķu 21 Namu pārvaldīšana, SIA 43.09 39.95 39.46 31.56 20.19 15.91 18.63 16.93 17.70      
  Celtnieku 18 Namu pārvaldīšana, SIA 122.58 118.65 117.25 85.71 41.63 32.20 34.28 33.82 35.66      
  Ziemeļu 10 Namu pārvaldīšana, SIA 24.45 23.78 23.23 17.28 2.82 2.34 2.13 2.07 2.33      
  Līvzemes 16 Namu pārvaldīšana, SIA 13.22 12.28 11.53 7.69 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Līvzemes 12 Namu pārvaldīšana, SIA 7.56 7.22 6.65 5.70 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Dienvidu 7/3 Namu pārvaldīšana, SIA 67.24 64.59 65.61 50.45 20.73 14.25 14.26 13.00 14.82      
  Miera 16/8 Namu pārvaldīšana, SIA 56.33 54.10 55.12 43.25 17.63 13.49 14.05 13.09 14.04      
  Meža 9a Namu pārvaldīšana, SIA 25.40 24.52 23.69 18.59 7.36 4.55 4.48 4.30 4.70      
  Institūta 6 Namu pārvaldīšana, SIA 10.06 9.37 9.89 6.87 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Skolas 17 Enerģētiķis 33, SIA 130.44 122.31 130.02 88.79 41.43 29.46 29.23 28.70 31.38      
  Enerģētiķu 23 Enerģētiķis 33, SIA 117.70 113.98 115.18 72.13 42.34 32.54 34.99 32.94 34.58      
  Enerģētiķu 4 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 145.60 137.40 132.60 94.40 44.10 34.80 31.70 31.30 25.80      
  Celtnieku 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 102.11 98.53 98.54 78.42 36.47 28.46 30.25 30.11 30.75      
  Skolas 7/3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 72.96 68.60 65.89 44.62 25.31 18.93 20.30 20.07 21.93      
  Enerģētiķu 19 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 74.71 71.61 73.00 52.52 20.10 15.24 16.17 15.69 16.60      
  Skolas 13/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 49.88 47.85 47.67 36.56 14.89 12.07 11.84 12.21 12.88      
  Institūta 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 23.44 22.75 21.12 15.44 1.63 1.24 1.15 1.19 0.98      
  Miera 21 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 4.25 4.21 3.91 3.01 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Enerģētiķu 6 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 123.82 122.74 120.10 91.78 46.72 38.28 38.45 39.02 31.99      
  Skolas 11/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 77.62 77.43 71.23 52.11 23.00 17.49 17.23 18.20 18.48      
  Skolas 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 178.40 174.10 174.60 139.40 74.90 41.90 41.60 42.90 44.60      
  Rīgas 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 115.89 109.62 98.48 75.88 32.69 25.89 27.92 27.91 25.27      
  Celtnieku 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 22.53 20.83 19.97 16.02 10.78 9.01 9.65 9.28 9.71      
  Skolas 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 126.19 122.37 123.00 97.90 42.54 29.34 29.82 30.52 24.92      
  Enerģētiķu 7 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 135.30 122.23 114.00 74.85 39.41 27.22 29.55 29.24 24.85      
  Enerģētiķu 1 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 46.98 45.34 45.19 36.51 20.69 11.23 11.85 11.85 9.77      
  Miera 4 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 11.38 10.97 11.59 10.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Miera 16/7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 67.97 62.80 67.64 49.14 8.42 6.71 6.51 6.01 6.88      
  Miera 24a Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 9.12 7.16 7.32 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Dienvidu 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 92.96 97.27 88.27 61.64 23.49 18.83 18.78 17.89 20.73      
  Dienvidu 3/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 149.38 145.32 144.37 103.41 37.07 32.03 32.90 28.55 35.15      
  Dienvidu 5/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 58.91 55.79 55.37 42.00 19.33 15.87 15.18 12.94 17.94      
  Dienvidu 9 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 105.52 102.32 102.56 79.98 31.56 24.30 25.95 24.01 26.14      
  Gaismas 7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 17.51 16.51 17.19 14.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Gaismas 11 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 20.16 19.29 18.19 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Gaismas 13 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 11.14 9.89 10.34 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Miera 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 12.61 12.08 12.66 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Daugavas 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 85.50 81.58 81.61 63.46 26.19 21.32 23.00 22.53 23.78      
  Vītolu 2 Budeskalni, KS 14.42 13.93 12.20 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Vītolu 6 Budeskalni, KS 26.55 25.29 26.87 21.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Ziemeļu 2 Budeskalni, KS 12.94 11.49 10.95 8.10 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Ziemeļu 4 Budeskalni, KS 8.95 8.63 8.89 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Ziemeļu 6 Budeskalni, KS 15.36 13.40 14.32 8.30 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Ziemeļu 8 Budeskalni, KS 21.65 20.01 19.82 11.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Gaismas 1 Budeskalni, KS 19.63 18.71 16.87 13.62 2.02 1.58 1.57 1.33 1.58      
  Gaismas 3 Budeskalni, KS 16.04 15.27 14.43 5.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Gaismas 5 Budeskalni, KS 39.20 37.28 37.92 20.98 4.27 3.20 3.07 3.10 3.05      
  Līvzemes 14 Budeskalni, KS 8.96 8.47 8.88 5.76 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Līvzemes 21 Budeskalni, KS 7.31 6.97 6.50 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Miera 14 Dienvidu nams 72, DzĪKS 67.48 65.81 64.46 44.68 19.72 16.26 16.65 15.58 16.75      
  Miera 16 Dienvidu nams 72, DzĪKS 57.57 55.57 55.65 45.04 15.46 12.39 12.58 11.67 12.93      
  Miera 16/6 Dienvidu nams 72, DzĪKS 57.57 55.42 55.48 44.45 14.71 12.03 12.40 11.99 12.92      
  Miera 18 Dienvidu nams 72, DzĪKS 23.34 22.42 23.18 15.52 3.90 3.01 2.88 2.67 2.91      
  Miera 20 Dienvidu nams 72, DzĪKS 23.99 23.08 24.06 18.59 3.29 3.73 4.23 3.35 2.36      
  Miera 25 Dienvidu nams 72, DzĪKS 23.56 22.19 21.81 16.21 3.25 2.54 2.46 2.32 2.64      
  Miera 29 Dienvidu nams 72, DzĪKS 20.72 20.57 20.40 12.86 3.53 2.79 2.54 2.59 2.62      
  Dienvidu 7/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 126.36 121.19 118.79 82.93 33.48 26.69 27.91 26.18 28.82      
  Meža 9 Dienvidu nams 72, DzĪKS 24.90 23.76 23.20 14.18 5.63 4.56 4.38 3.93 4.36      
  Lazdu 2/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 19.14 18.50 19.06 14.96 5.50 4.20 4.17 3.90 4.07      
  Celtnieku 6a Dienvidu nams 72, DzĪKS 38.24 35.87 32.97 23.79 11.26 8.61 9.00 8.90 9.28      
  Nometņu 38 Tilderu nami, SIA 52.24 50.62 47.30 36.57 21.22 17.02 17.08 17.44 18.09      
  Griezes 19 Tilderu nami, SIA 57.90 55.11 49.25 35.68 21.64 17.33 16.63 16.91 17.68      
  Skolas 11/1 Tilderu nami, SIA 65.69 62.56 54.25 34.31 18.28 15.50 15.64 16.48 16.62      
  Lazdu 2 Tilderu nami, SIA 33.16 31.98 33.69 21.80 10.24 8.19 8.31 8.15 8.64      
  Griezes 17 Tilderu nami, SIA 31.66 30.59 26.27 19.15 11.03 8.81 8.46 8.58 9.10      
  Celtnieku 6b Tilderu nami, SIA 40.34 39.66 35.95 24.88 12.67 9.75 10.43 10.44 11.60      
  Enerģētiķu 3 Tilderu nami, SIA 176.44 169.13 166.46 124.47 49.97 38.11 41.32 40.62 43.50      
  Skolas 7/2 Tilderu nami, SIA 93.19 90.35 86.65 63.92 25.93 20.06 22.07 21.69 22.94      
  Skolas 13 Tilderu nami, SIA 84.93 81.41 76.67 57.51 25.39 20.88 21.05 21.79 22.72      
  Līvzemes 19 Tilderu nami, SIA 9.98 9.73 10.26 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Miera 22 Tilderu nami, SIA 28.67 24.87 23.12 17.27 3.53 2.94 2.81 2.73 3.03      
  Miera 16/5 Tilderu nami, SIA 59.69 57.60 54.45 38.82 17.42 13.71 14.44 13.86 15.29      
  Vītolu 4 Tilderu nami, SIA 44.65 44.29 41.72 26.57 3.89 3.13 2.93 2.89 3.02      
  Līvzemes 17 Tilderu nami, SIA 10.57 10.11 8.09 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Dienvidu 7/1 Tilderu nami, SIA 57.31 54.78 51.41 35.97 15.62 12.14 12.47 11.85 12.79      
  Vītolu 1 Tilderu nami, SIA 14.62 14.16 12.73 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Vītolu 3 Tilderu nami, SIA 39.04 38.18 35.63 25.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
  Līvzemes 18 Tilderu nami, SIA 28.64 27.67 26.81 20.65 5.33 4.24 4.07 3.85 4.05      
  Ceru 5 Tilderu nami, SIA 11.05 10.32 9.57 6.40 3.31 2.60 2.47 2.39 2.62      
  Dienvidu 5/3 Tilderu nami, SIA 57.88 55.42 55.21 45.25 19.16 15.55 16.50 15.60 16.64      
  Meža 7a Tilderu nami, SIA 65.92 63.35 65.89 50.99 18.49 14.64 14.71 12.59 13.29      
  Skolas 10/2 Tilderu nami, SIA 53.04 53.54 53.87 38.23 16.22 14.45 12.36 13.11 13.68      
  Daugavmalas 30 Salaspils celtnieks, SIA 27.66 26.98 24.81 14.57 0.00 0.00 14.57 0.00 0.00      
  Daugavmalas 32 Salaspils celtnieks, SIA 48.79 47.80 46.42 35.05 0.00 0.00 35.05 0.00 0.00      
  Daugavmalas 38 Salaspils celtnieks, SIA 49.82 48.81 47.41 35.09 0.00 0.00 25.09 0.00 0.00      
  Daugavmalas 28 Namu pārvaldīšana, SIA 44.08 42.63 41.43 31.76 0.00 0.00 31.76 0.00 0.00      
  Daugavmalas 36 Namu pārvaldīšana, SIA 44.72 43.40 42.72 32.54 0.00 0.00 32.54 0.00 0.00      
  Daugavmalas 40 Namu pārvaldīšana, SIA 45.58 44.27 43.43 32.56 0.00 0.00 32.56 0.00 0.00      
  Zvejnieku 3 Namu pārvaldīšana, SIA 54.46 52.58 50.85 37.46 0.00 0.00 37.46 0.00 0.00      
  Daugavmalas 34 Saulkalnes nams 32, DzĪB 45.81 44.22 43.39 32.54 0.00 0.00 32.54 0.00 0.00      
  Saulkalne Daugaviņa, PII 19.85 19.47 17.52 12.67 0.00 0.00 12.67 0.00 0.00      

2019. gada patēriņi

00 00 - jaunbūves, renovētas un siltinātas ēkas.

 

 AdreseNamu pilnvarotie pārstāvji

jan.

-3.9

feb.

+1.2

mar.

+2.9

apr.

+8.8

mai.

 

jūn.

 

jūl.

 

aug.

 

sep.

 

okt.

+8.9

nov.

+4.3

dec.

+2.8

  Dienvidu 3/2 Dienvidu nams 32, DzĪKS 48.69 35.45 34.59 22.03 11.45 9.44 9.42 9.79 10.06 25.36 34.85 39.42
  Daugavas 2 Daugavas 2, Biedrība 102.75 63.57 52.76 34.60 20.17 17.10 16.67 18.21 18.61 26.05 51.01 60.66
  Maskavas 1 Maskavas 1, DzĪB 109.13 83.68 86.37 47.40 25.47 22.45 22.20 23.10 23.58 32.00 61.29 67.33
  Maskavas 7 M7, DzĪB 92.13 70.08 69.22 43.70 27.15 24.28 23.88 23.80 26.70 43.23 59.56 67.87
  Meža 7 Meža 7, DzĪB 56.75 40.97 37.96 21.44 8.32 6.54 6.85 7.19 7.38 15.51 35.85 41.01
  Celtnieku 14 Celtnieku 14, DzĪKS 78.37 58.77 59.43 38.31 16.65 14.30 14.20 15.08 20.26 40.87 49.47 61.68
  Vītolu 4/2 Salaspils Vītols, K/S 48.97 36.42 36.30 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 20.18 25.40 37.97
  Vītolu 8 8 Vītoli, DzĪKS 40.87 32.20 33.94 13.31 8.54 6.99 6.30 6.43 9.00 24.31 33.17 41.39
  Miera 17 Miera 17, Biedrība 62.58 43.90 43.10 26.55 4.71 4.06 3.87 4.01 9.34 30.81 37.80 44.57
  Miera 19 Miera 19, dzīv. māja 20.83 14.51 13.14 6.59 1.25 1.00 0.97 0.98 3.60 8.90 12.30 16.05
  Līvzemes 4 Līvzemes 4, Biedrība 12.22 10.01 8.53 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 4.07 7.01 8.58
  Institūta 6 RMS Būve, SIA 13.81 11.04 10.74 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 7.45 8.54 10.03
  Dienvidu 9/3 Biedrība "Dienvidu nams 9/3" 77.28 55.42 52.23 32.72 22.12 16.93 16.29 17.79 20.60 31.52 47.22 56.60
  Maskavas 9 Kalniņš, DzĪKS 92.23 75.20 72.60 46.25 25.68 21.82 21.69 22.39 23.02 42.89 67.80 73.77
  Kalnu 7 Kalnu 7, Biedrība 146.45 106.28 104.64 60.52 28.46 24.09 24.23 26.09 24.56 59.18 92.11 104.44
  Dārza 1 Dzīv. māja 1.40 1.12 1.24 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
  Līvzemes 6 Dzīv. māja 4.45 2.86 2.77 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 3.00 3.07
  Līvzemes 15/3 Dzīv. māja 1.76 1.30 1.19 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.79 1.18 1.53
  Miera 31 Latv. Vides, ģeolog. un metrol. centrs, SIA 158.21 120.01 121.43 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.79 131.10
  Miera 1 LN Botāniskais dārzs, zinātn.sektors 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 3 LU Bioloģijas institūts 98.34 68.47 62.75 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.68 76.37 70.92
  Rīgas 113 Zemkopības min. nekust. īpaš., SIA 87.53 58.32 53.54 21.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 26.06 45.62 57.41
  Institūta 1 Baltrotors, SIA 75.37 52.30 52.67 29.02 2.09 1.64 1.37 1.93 5.43 29.14 42.93 51.26
  Skolas 10 DHB, AS 71.70 52.10 49.33 15.63 5.81 4.39 4.64 5.00 5.51 19.72 40.93 47.95
  Lauku 8 Salaspils veselības centrs, SIA 46.80 25.13 23.49 13.68 5.57 1.88 2.20 1.94 1.84 12.79 20.82 24.85
  Lauku 6 Benu Aptieka Latvija, SIA 7.52 5.50 5.28 2.93 0.15 0.00 0.00 0.00 0.02 3.61 4.61 5.19
  Skolas 5/1 TET, SIA 44.30 33.21 30.57 13.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2.75 16.30 21.49 29.90
  Miera 26a Valgums-S, PSIA 11.42 7.89 7.52 4.72 2.37 0.00 0.00 0.00 1.69 4.61 6.97 8.08
  Skolas 7a LR IeM Valsts policija 28.61 18.92 18.50 9.86 1.56 1.25 1.30 1.37 2.61 10.82 16.45 19.72
  Skolas 19 Salaspils pareizticīgo draudze 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 9 A.F.P., SIA 15.77 11.82 10.07 2.68 2.32 1.68 1.83 1.97 2.20 7.68 9.46 11.41
  Rīgas 1 A.F.P., SIA 71.33 60.36 58.45 19.44 5.23 7.09 6.91 6.06 5.81 31.61 57.13 63.14
  Maskavas 1 Marli, SIA 4.26 3.39 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 2.11
  Enerģētiķu 2a Lions, SIA 7.38 5.69 5.59 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.54 5.39 6.65
  Parka 3 Evarts un Ko, SIA 4.48 4.56 4.71 3.55 3.77 2.92 2.55 2.82 3.22 3.75 4.16 5.71
  Miera 24c Aibe, SIA 4.52 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 1.71
  Gaismas 9 RDL, SIA 4.82 2.86 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 3.44 4.82 7.56
  Dienvidu 7 MAXIMA Latvija, SIA 6.62 5.83 6.96 4.33 0.56 0.20 0.00 0.00 0.12 2.46 3.21 5.90
  Celtnieku 10 Enerģija Shems, SIA 11.00 8.35 8.12 5.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.49 6.16 8.14
  Maskavas 9b DIPEX, SIA 5.36 4.02 3.35 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 1.20
  Skolas 2 MB.L, Pilnsabiedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rīgas 1a Mana Mazā Peka, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04 7.41
  Maskavas 9a GMG Demetra, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.07
  Līvzemes 8 Salaspils novada pilsētas dome 58.00 38.72 38.38 20.30 5.60 0.90 0.53 0.41 5.46 22.02 30.78 36.69
  Rīgas 30 Probācijas centrs 16.29 11.97 11.64 5.65 2.13 0.00 0.00 0.00 0.05 6.44 9.61 11.46
  Enerģētiķu 9 Salaspils bilbliotēka 18.87 13.59 11.98 5.83 1.30 0.97 0.91 0.78 1.80 7.39 11.06 13.27
  Kalnu iela 2 Salaspils novada sociāl.dienests 10.17 7.82 7.25 4.59 2.60 0.66 0.78 0.84 1.84 5.52 7.37 7.83
  Lauku 1 Salaspils 1.vidusskola 121.41 85.44 76.35 43.33 11.10 5.31 3.98 2.58 24.85 49.16 62.14 72.82
  Skolas 6 Salaspils 2.vidusskola 85.42 54.91 50.09 25.06 4.29 0.04 0.00 0.36 9.55 34.48 48.64 57.74
  Līvzemes 9 Salaspils mūzikas un mākslas skola 27.41 19.95 18.55 9.31 0.93 0.44 0.00 0.25 3.40 11.91 17.75 20.52
  Meža 6 Atvasīte, PII 27.43 19.54 19.55 10.95 2.91 2.20 0.19 2.65 6.14 14.50 20.74 24.18
  Enerģētiķu 17 Saulīte, PII 49.50 35.91 32.63 16.75 7.11 0.28 2.86 3.09 9.00 24.60 33.36 38.05
  Miera 16-9 Saime, PII 28.42 20.71 20.21 12.82 5.22 1.57 2.48 2.51 6.28 14.09 17.27 21.17
  Rīgas 10 Ritenītis, PII 36.90 25.85 24.91 13.53 8.01 4.90 4.70 3.63 7.69 16.60 23.26 25.93
  Skolas 9/1 Jāņtārpiņš, PII 52.29 35.57 35.28 18.57 5.59 3.81 1.25 3.86 10.17 24.92 32.50 36.94
  Līvzemes 7 Rīgava, kultūras nams 28.86 18.78 17.77 7.62 2.58 2.11 1.93 2.16 3.14 9.37 21.70 24.03
  Skolas 2 Enerģētiķis, kultūras nams 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 22 Salaspils bērnu sporta skola 19.07 14.36 12.58 7.00 2.03 0.53 0.04 0.45 3.19 11.55 15.50 17.39
  Smilšu 1 Salaspils sporta nams 82.88 56.01 52.65 28.79 14.79 7.42 7.72 7.27 16.36 36.30 51.63 61.30
  Rudzu 2 Salaspils sporta nams 17.36 11.09 10.33 6.13 1.78 1.63 1.21 1.08 1.14 6.93 9.58 10.49
  Skolas 7 Salaspils pašvald.dzīvokļu fonds DZ.FONDS 30.98 16.62 14.59 7.68 2.51 2.06 2.15 2.28 2.34 5.66 13.58 16.94
  Skolas 7 Salaspils pašvald.dzīvokļu fonds 14.75 15.60 15.86 8.71 1.89 1.08 0.09 1.18 2.26 6.01 12.20 14.93
  Rīgas 30 Pašvaldības policija 14.07 10.28 9.47 5.62 2.67 1.16 1.23 1.08 2.21 6.13 9.06 10.96
  Ceru 1 Salaspils 1.vidusskola 123.79 102.46 106.26 65.02 47.43 24.59 3.21 29.03 56.26 82.17 105.45 107.21
  Celtnieku 4 Namu pārvaldīšana, SIA 34.26 25.25 25.08  18.15 12.38 10.68 10.16 10.83 11.95 17.62 24.36 27.15
  Celtnieku 6 Namu pārvaldīšana, SIA 69.32 51.35 49.87 34.02 13.29 11.30 10.40 12.29 18.73 30.85 46.57 54.29
  Celtnieku 16 Namu pārvaldīšana, SIA 74.78 54.65 54.36 34.26 15.61 13.57 13.54 14.78 16.40 33.13 46.38 54.10
  Enerģētiķu 2 Namu pārvaldīšana, SIA 78.67 60.67 62.62 42.74 27.17 22.04 23.26 25.38 25.91 38.53 53.48 61.13
  Enerģētiķu 5 Namu pārvaldīšana, SIA 87.75 63.67 63.20 44.92 31.03 24.82 27.27 29.86 30.56 43.49 56.17 66.42
  Enerģētiķu 11 Namu pārvaldīšana, SIA 34.68 26.03 26.05 17.47 11.57 9.97 9.87 10.85 12.09 18.39 23.37 26.90
  Enerģētiķu 13 Namu pārvaldīšana, SIA 35.53 26.52 25.14 18.01 12.77 10.10 10.41 10.91 11.79 15.62 23.09 27.15
  Enerģētiķu 15 Namu pārvaldīšana, SIA 33.25 24.74 24.44 17.64 12.25 10.78 10.47 10.28 10.89 16.38 21.47 24.94
  Skolas 1 Namu pārvaldīšana, SIA 69.34 52.57 50.13 30.59 13.41 11.14 11.04 11.98 16.17 31.63 46.14 53.79
  Skolas 5/2 Namu pārvaldīšana, SIA 132.08 97.71 96.18 57.58 31.81 26.72 25.99 28.33 29.13 60.19 81.89 96.96
  Skolas 8 Namu pārvaldīšana, SIA 113.98 84.62 84.18 54.82 25.41 20.09 20.58 22.77 23.72 51.89 73.54 84.08
  Skolas 15 Namu pārvaldīšana, SIA 105.66 79.90 77.68 48.58 25.35 20.13 21.02 22.71 23.73 50.21 73.19 84.17
  Maskavas 3 Namu pārvaldīšana, SIA 62.71 46.20 45.77 27.88 13.27 10.68 9.61 10.45 10.93 25.97 40.45 45.51
  Rīgas 12 Namu pārvaldīšana, SIA 77.04 58.19 57.57 35.98 13.28 11.14 11.20 12.49 18.19 40.71 49.25 56.06
  Lauku 12 Namu pārvaldīšana, SIA 82.83 58.96 58.68 36.20 19.66 16.82 15.64 17.49 23.31 35.56 52.42 60.61
  Enerģētiķu 21 Namu pārvaldīšana, SIA 68.28 45.46 45.88 33.56 22.57 18.49 19.24 20.90 20.55 29.60 38.76 44.18
  Celtnieku 18 Namu pārvaldīšana, SIA 161.36 119.69 117.80 76.84 36.88 28.86 30.66 33.73 36.64 70.96 105.58 123.91
  Ziemeļu 10 Namu pārvaldīšana, SIA 38.22 26.56 25.86 15.23 2.78 2.50 2.41 2.55 4.76 17.26 22.82 26.83
  Līvzemes 16 Namu pārvaldīšana, SIA 17.14 13.01 11.70 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 7.40 10.54 13.08
  Līvzemes 12 Namu pārvaldīšana, SIA 7.93 6.25 6.68 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.39 4.99 7.79
  Dienvidu 7/3 Namu pārvaldīšana, SIA 83.98 63.50 64.10 41.94 15.99 12.73 12.54 13.36 19.33 44.59 58.99 67.82
  Miera 16/8 Namu pārvaldīšana, SIA 75.00 55.59 55.52 35.81 14.76 12.46 12.05 13.01 15.76 31.77 46.64 56.91
  Meža 9a Namu pārvaldīšana, SIA 32.88 22.16 23.61 13.78 5.24 4.09 3.20 4.28 4.99 16.15 21.37 25.58
  Skolas 17 Enerģētiķis 33, SIA 180.45 137.27 135.99 74.63 37.95 27.95 29.33 33.47 35.52 96.84 120.68 140.06
  Enerģētiķu 23 Enerģētiķis 33, SIA 162.42 120.70 110.80 67.06 37.71 30.15 28.13 31.23 31.77 73.85 98.96 119.20
  Enerģētiķu 4 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 194.10 141.90 135.10 74.80 41.50 34.20 32.80 35.70 39.00 90.10 126.40 146.60
  Celtnieku 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 145.62 110.62 103.16 67.03 33.77 27.86 27.56 28.63 28.76 66.03 86.66 102.77
  Skolas 7/3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 105.79 76.58 73.25 41.34 22.90 18.98 18.28 18.44 21.36 44.40 61.07 73.23
  Enerģētiķu 19 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 106.87 78.79 77.08 46.92 21.84 17.41 16.26 17.25 17.07 48.03 64.75 76.93
  Skolas 13/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 73.37 53.73 52.10 31.28 14.73 12.30 11.95 12.82 12.80 32.93 44.20 51.08
  Institūta 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 30.08 20.95 20.09 10.91 1.79 1.45 1.42 1.50 1.38 11.32 18.01 23.19
  Miera 21 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 7.63 6.24 6.45 4.06 1.45 1.23 1.26 1.52 0.98 2.73 3.51 4.35
  Enerģētiķu 6 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 179.34 130.40 120.75 71.72 36.73 30.86 30.39 33.44 35.78 79.50 107.86 125.79
  Skolas 11/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 108.14 80.50 78.87 48.96 21.99 18.56 18.64 19.52 23.07 49.82 68.22 78.58
  Skolas 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 198.90 148.70 152.10 86.20 42.40 35.20 35.20 37.50 48.20 89.20 145.80 180.30
  Rīgas 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 142.51 104.11 97.42 60.81 30.96 26.10 25.88 27.96 34.81 66.89 98.62 115.11
  Celtnieku 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 30.87 21.37 19.22 13.50 10.03 8.62 8.18 8.57 8.74 10.42 20.43 22.59
  Skolas 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 180.08 130.78 128.60 73.47 34.09 28.83 28.39 30.62 33.55 83.63 108.33 129.04
  Enerģētiķu 7 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 174.81 124.29 121.98 70.95 34.10 27.77 27.76 29.96 36.87 79.93 107.30 141.58
  Enerģētiķu 1 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 66.33 48.37 46.43 29.54 13.70 11.65 11.26 11.78 16.44 30.71 41.18 47.25
  Miera 4 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 15.33 12.39 13.26 9.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.78 11.35 11.84
  Miera 16/7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 92.74 72.02 60.75 35.33 7.99 6.20 6.19 6.04 6.85 57.49 58.61 69.92
  Miera 24a Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 11.67 7.79 6.90 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.36 6.01 9.51
  Dienvidu 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 131.66 97.36 93.96 55.08 24.11 20.15 19.36 20.69 21.36 51.08 82.41 89.91
  Dienvidu 3/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 200.96 150.30 152.69 92.73 36.50 28.19 27.02 30.37 32.97 108.84 131.83 153.62
  Dienvidu 5/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 85.35 65.49 65.14 32.76 17.46 13.99 13.98 14.55 15.43 38.72 49.92 59.98
  Dienvidu 9 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 145.85 107.69 108.19 68.54 30.55 24.74 20.51 25.27 26.65 63.83 94.61 107.96
  Gaismas 7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 24.99 19.67 21.10 11.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.87 17.63 19.82
  Gaismas 11 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 28.33 21.13 20.87 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2.53 14.58 19.14 22.23
  Gaismas 13 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 13.25 10.76 11.48 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.43 9.44 12.77
  Miera 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 17.85 14.16 14.65 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.68 12.18 12.84
  Daugavas 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 122.94 90.27 79.78 50.75 24.90 20.99 20.62 21.48 23.03 51.10 71.39 86.16
  Vītolu 2 Budeskalni, KS 18.90 14.63 12.07 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.01 11.49 14.20
  Vītolu 6 Budeskalni, KS 40.08 29.57 27.24 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3.24 17.87 23.77 27.03
  Ziemeļu 2 Budeskalni, KS 18.17 12.31 11.18 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 6.34 10.40 12.70
  Ziemeļu 4 Budeskalni, KS 11.13 9.04 9.71 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 8.84 6.80 9.17
  Ziemeļu 6 Budeskalni, KS 21.50 16.82 16.74 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2.72 9.15 13.98 17.43
  Ziemeļu 8 Budeskalni, KS 29.75 21.96 20.48 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 14.12 18.73 21.93
  Gaismas 1 Budeskalni, KS 25.48 20.31 16.96 7.31 1.89 1.52 1.42 1.50 4.21 10.10 15.07 20.08
  Gaismas 3 Budeskalni, KS 20.66 16.30 17.31 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15 10.04 14.66 16.23
  Gaismas 5 Budeskalni, KS 53.47 42.34 46.14 19.72 3.81 3.18 2.82 3.42 6.30 24.95 31.42 40.41
  Līvzemes 14 Budeskalni, KS 10.75 8.57 9.11 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 6.23 7.06 9.04
  Līvzemes 21 Budeskalni, KS 9.03 7.13 7.52 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 5.81 6.91 7.36
  Miera 14 Dienvidu nams 72, DzĪKS 85.10 64.63 65.01 40.90 19.90 15.08 14.99 16.96 18.10 39.87 59.77 68.59
  Miera 16 Dienvidu nams 72, DzĪKS 75.80 55.82 54.04 32.50 13.21 9.97 10.80 11.31 15.40 32.09 45.76 57.40
  Miera 16/6 Dienvidu nams 72, DzĪKS 81.69 60.82 61.08 33.07 13.73 10.05 10.67 11.58 12.84 43.33 51.97 58.90
  Miera 18 Dienvidu nams 72, DzĪKS 32.10 23.75 23.32 14.04 2.60 2.24 2.11 2.17 5.43 15.16 20.49 23.52
  Miera 20 Dienvidu nams 72, DzĪKS 34.44 25.13 24.81 12.98 2.66 2.14 1.85 2.10 4.78 13.93 21.94 25.22
  Miera 25 Dienvidu nams 72, DzĪKS 32.05 23.09 22.41 12.27 2.55 2.17 2.00 2.28 3.49 12.28 22.83 26.85
  Miera 29 Dienvidu nams 72, DzĪKS 29.15 20.95 20.30 11.31 2.96 2.65 2.44 2.65 4.89 11.15 18.30 21.20
  Dienvidu 7/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 152.82 113.67 115.48 70.26 30.71 23.40 24.74 25.43 30.88 82.79 99.95 122.14
  Meža 9 Dienvidu nams 72, DzĪKS 35.79 28.37 27.83 16.30 4.81 3.85 3.17 4.29 5.32 15.33 22.92 28.50
  Lazdu 2/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 27.00 20.19 20.54 13.73 5.28 4.25 2.92 3.94 5.36 11.26 16.32 19.19
  Celtnieku 6a Dienvidu nams 72, DzĪKS 51.86 36.38 35.35 20.78 10.32 8.73 6.56 8.90 12.20 21.67 33.76 39.40
  Nometņu 38 Tilderu nami, SIA 73.28 52.18 49.81 31.54 19.59 15.73 15.57 16.84 17.41 28.33 41.33 52.82
  Griezes 19 Tilderu nami, SIA 73.73 54.45 51.60 30.92 19.18 16.24 15.40 16.74 17.59 32.92 50.16 59.42
  Skolas 11/1 Tilderu nami, SIA 75.26 56.02 51.70 30.00 16.57 13.61 13.69 14.92 16.23 41.94 58.60 66.95
  Lazdu 2 Tilderu nami, SIA 45.36 32.26 29.90 19.26 9.21 7.48 7.31 7.94 8.20 20.77 27.40 33.30
  Griezes 17 Tilderu nami, SIA 41.87 29.84 28.72 16.65 9.95 8.12 7.94 8.35 8.66 18.20 28.14 32.13
  Celtnieku 6b Tilderu nami, SIA 55.43 39.70 36.97 20.79 11.51 9.68 9.53 10.51 12.13 20.38 33.71 40.70
  Enerģētiķu 3 Tilderu nami, SIA 244.97 182.03 174.02 102.53 47.36 38.68 38.15 41.08 43.65 111.98 158.64 182.41
  Skolas 7/2 Tilderu nami, SIA 125.02 92.03 87.90 54.15 28.43 24.34 25.50 26.56 27.04 61.13 79.89 92.56
  Skolas 13 Tilderu nami, SIA 117.27 85.97 83.65 46.68 25.11 20.93 20.61 22.64 23.29 52.26 73.82 85.53
  Līvzemes 19 Tilderu nami, SIA 12.67 10.10 9.47 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 6.02 8.33 9.81
  Miera 22 Tilderu nami, SIA 33.28 23.62 21.69 12.22 3.52 2.82 2.52 2.72 3.47 19.07 25.44 29.28
  Miera 16/5 Tilderu nami, SIA 94.02 65.89 59.47 34.64 18.20 15.22 14.51 13.72 16.26 39.25 54.39 59.45
  Vītolu 4 Tilderu nami, SIA 63.89 48.40 46.49 21.40 3.32 2.62 2.49 2.67 5.06 28.11 43.17 48.00
  Līvzemes 17 Tilderu nami, SIA 13.71 10.65 8.06 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 8.59 10.60
  Dienvidu 7/1 Tilderu nami, SIA 71.72 51.90 51.29 30.26 13.30 12.15 11.95 12.68 13.52 33.90 44.37 54.82
  Vītolu 1 Tilderu nami, SIA 20.73 15.61 14.34 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 8.79 13.33 14.68
  Vītolu 3 Tilderu nami, SIA 49.64 36.13 34.34 17.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 16.93 34.11 39.89
  Līvzemes 18 Tilderu nami, SIA 41.53 30.70 29.79 16.79 4.91 4.13 3.96 4.35 5.82 17.51 24.48 29.03
  Ceru 5 Tilderu nami, SIA 14.69 10.08 9.06 4.56 3.02 2.08 1.97 2.24 2.80 5.29 9.58 11.08
  Dienvidu 5/3 Tilderu nami, SIA 75.17 55.43 54.50 33.38 17.08 14.47 14.22 14.93 15.56 39.83 49.68 58.39
  Meža 7a Tilderu nami, SIA 83.42 65.04 64.91 37.81 16.46 13.94 13.88 14.98 20.06 43.86 54.23 66.57
  Skolas 10/2 Tilderu nami, SIA 74.05 57.31 55.39 30.93 15.33 12.69 12.34 13.50 13.88 30.17 45.85 53.82
  Daugavmalas 30 Salaspils celtnieks, SIA 62.05 44.14 41.66 22.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 22.80 31.92 28.79
  Daugavmalas 32 Salaspils celtnieks, SIA 68.58 49.04 48.16 26.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 29.26 41.67 49.74
  Daugavmalas 38 Salaspils celtnieks, SIA 70.61 50.72 49.27 26.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 30.73 42.86 51.61
  Daugavmalas 28 Namu pārvaldīšana, SIA 63.64 45.37 44.07 24.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 26.85 38.33 44.57
  Daugavmalas 36 Namu pārvaldīšana, SIA 62.20 44.33 43.76 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42 27.38 38.15 46.08
  Daugavmalas 40 Namu pārvaldīšana, SIA 65.07 46.20 45.23 24.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 28.21 39.81 47.21
  Zvejnieku 3 Namu pārvaldīšana, SIA 73.02 51.85 50.84 27.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 30.70 43.40 51.91
  Daugavmalas 34 Saulkalnes nams 32, DzĪB 64.52 45.70 45.11 24.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31 28.00 39.29 46.86
  Saulkalne Daugaviņa, PII 27.20 16.35 13.26 6.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.74 17.61 20.14

2018. gada patēriņi

00 00 - jaunbūves, renovētas un siltinātas ēkas.

 

 AdreseNamu pilnvarotie pārstāvji

jan.

-1.5

feb.

-6.6

mar.

-1.7

apr.

+9.1

mai.

 

jūn.

 

jūl.

 

aug.

 

sep.

 

okt.

+8.4

nov.

+3.1

dec.

-0.7

  Dienvidu 3/2 Dienvidu nams 32, DzĪKS 44.54 48.29 44.23 20.13 11.37 10.20 9.60 9.44 10.34 18.84 32.98 43.17
  Daugavas 2 Daugavas 2, Biedrība 149.88 163.94 138.96 67.66 33.27 33.65 28.43 28.30 31.05 52.75 89.14 103.66
  Maskavas 1 Maskavas 1, DzĪB 105.64 107.56 101.49 39.31 25.16 23.00 22.71 22.37 23.30 43.60 82.23 102.37
  Maskavas 7 M7, DzĪB 83.52 87.71 82.00 39.38 25.16 23.39 22.71 21.98 23.24 44.20 64.68 83.02
  Meža 7 Meža 7, DzĪB 87.45 93.20 84.39 36.01 16.92 15.14 13.04 11.27 9.26 27.83 42.46 51.31
  Meža 7a Meža 7a, dzīv. māja 75.99 75.37 72.78 32.22 16.28 13.91 14.37 13.86 14.32 31.99 58.61 74.31
  Maskavas 5 Maskavas 5, dzīv. māja 61.37 63.11 57.96 20.70 11.10 9.93 9.64 8.09 9.57 22.64 44.73 61.50
  Celtnieku 14 Celtnieku 14, DzĪKS 71.57 74.05 68.16 34.97 15.31 14.45 14.19 13.98 15.92 45.95 54.47 69.29
  Vītolu 4/2 Salaspils Vītols, K/S 46.50 48.08 39.80 10.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.34 32.30 47.02
  Vītolu 8 8 Vītoli, DzĪKS 48.08 44.26 39.53 19.38 6.69 5.44 5.18 4.62 5.61 25.54 36.42 52.23
  Miera 17 Miera 17, Biedrība 52.17 59.79 51.07 24.33 6.10 5.56 5.46 4.82 5.60 31.01 39.68 52.28
  Miera 19 Miera 19, dzīv. māja 18.92 20.92 17.10 4.26 0.94 0.72 0.65 0.68 0.93 8.84 13.02 17.98
  Līvzemes 4 Līvzemes 4, Biedrība 12.50 13.73 13.35 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 5.57 7.89 11.11
  Institūta 6 RMS Būve, SIA 11.94 12.33 12.45 5.97 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 6.69 9.35 13.16
  Dienvidu 9/3 Biedrība "Dienvidu nams 9/3" 70.27 75.02 62.98 30.08 21.35 18.14 17.64 17.24 19.66 31.29 51.48 67.95
  Maskavas 9 Kalniņš, DzĪKS 93.16 93.75 82.92 38.35 24.15 22.77 21.98 20.80 23.23 40.07

67.64

89.80
  Kalnu 7 Kalnu 7, Biedrība 140.23 143.46 128.02 53.36 27.99 25.59 24.95 24.60 27.18 51.89 98.22 128.56
  Dārza 1 Dzīv. māja 1.98 2.09 1.71 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.61 1.32
  Līvzemes 6 Dzīv. māja 2.23 2.63 2.39 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 3.01 3.85
  Līvzemes 15/3 Dzīv. māja 1.91 2.13 1.79 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 1.16 1.75
  Miera 31 Latv. Vides, ģeolog. un metrol. centrs, SIA 163.27 174.79 162.54 15.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.21 139.03
  Miera 32 LU Fizikas institūts 58.74 63.90 63.30 6.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 1 LN Botāniskais dārzs, zinātn.sektors 0.00 2.12 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 3 LU Bioloģijas institūts 99.71 109.44 83.84 26.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.92 59.40 82.53
  Rīgas 113 Zemkopības min. nekust. īpaš., SIA 80.00 87.44 68.15 20.97 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 34.61 51.53 74.39
  Institūta 1 Baltrotors, SIA 67.01 82.61 71.54 30.74 2.10 1.66 1.11 1.57 1.66 31.41 48.11 63.68
  Skolas 10 DHB, AS 67.49 70.78 52.12 14.33 4.00 3.78 3.78 4.02 4.43 20.74 45.51 63.50
  Lauku 8 Salaspils veselības centrs, SIA 25.65 33.14 24.83 9.16 2.23 2.03 1.25 1.73 1.79 16.49 27.01 36.49
  Lauku 6/1 Salaspils veselības centrs, SIA 3.88 4.59 3.60 1.21 0.38 0.33 0.31 0.29 0.26 0.00 0.00 0.00
  Lauku 6 Benu Aptieka Latvija, SIA 6.75 7.97 6.04 2.03 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 4.55 6.23
  Skolas 5/1 TET, SIA 38.71 40.37 37.79 14.98 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 10.77 27.51 37.98
  Miera 26a Valgums-S, PSIA 10.34 11.45 10.03 4.33 0.60 0.00 0.00 0.00 0.83 4.92 7.39 9.94
  Skolas 7a LR IeM Valsts policija 27.78 30.63 26.99 7.94 1.46 1.33 1.23 1.19 1.34 12.63 23.98 24.69
  Skolas 19 Salaspils pareizticīgo draudze 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 9 A.F.P., SIA 13.53 14.01 13.49 4.34 1.64 1.82 1.66 1.52 2.08 4.70 12.44 13.97
  Rīgas 1 A.F.P., SIA 79.26 69.55 71.30 21.00 5.00 3.50 6.19 5.24 5.27 23.52 60.21 66.86
  Maskavas 1 Marli, SIA 3.96 4.28 4.19 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 3.85
  Enerģētiķu 2a Lions, SIA 6.39 6.83 5.49 2.62 0.97 0.31 0.00 0.00 0.00 1.88 6.57 6.95
  Parka 3 Evarts un Ko, SIA 5.50 5.72 6.12 3.93 3.44 3.56 3.14 3.37 4.26 3.78 4.43 5.25
  Miera 24c Aibe, SIA 4.34 4.60 4.38 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 3.00 4.21
  Gaismas 9 EWE, SIA 5.47 4.78 3.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 5.81
  Dienvidu 7 MAXIMA Latvija, SIA 6.14 5.65 6.07 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.58 2.95 6.74
  Celtnieku 10 Enerģija Shems, SIA 8.89 9.24 8.72 4.45 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2.85 5.30 8.52
  Maskavas 9b DIPEX, SIA 5.46 5.55 5.14 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 3.80 5.32
  Skolas 2 MB.L, Pilnsabiedrība 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 31a Sal-energo, SIA 0.20 9.20 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 5.00 2.40
  Līvzemes 8 Salaspils novada pilsētas dome 59.42 61.93 53.42 23.34 4.00 0.62 0.48 0.69 0.88 25.46 37.49 48.16
  Rīgas 30 Probācijas centrs 14.42 16.05 14.46 4.96 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 6.79 10.71 13.97
  Enerģētiķu 9 Salaspils bilbliotēka 17.02 19.06 16.24 4.99 1.18 0.91 0.99 0.95 1.04 6.20 11.31 16.22
  Kalnu iela 2 Salaspils novada sociāl.dienests 10.39 10.96 10.30 5.52 2.02 0.86 0.67 0.81 1.94 5.20 6.95 8.85
  Lauku 1 Salaspils 1.vidusskola 100.69 124.08 107.48 59.74 17.72 5.40 4.27 4.31 15.45 59.55 79.77 104.47
  Skolas 6 Salaspils 2.vidusskola 81.37 79.43 68.82 16.39 4.85 0.00 0.00 0.04 4.21 26.18 49.79 61.74
  Līvzemes 9 Salaspils mūzikas un mākslas skola 25.46 26.08 22.35 7.41 1.60 0.28 0.14 0.25 0.91 12.04 16.80 21.83
  Meža 6 Atvasīte, PII 25.60 27.59 24.49 12.46 3.78 2.36 0.90 2.15 2.62 13.99 18.43 21.94
  Enerģētiķu 17 Saulīte, PII 47.15 47.33 41.40 18.56 6.18 4.42 4.50 0.32 5.07 20.23 34.37 42.97
  Miera 16-9 Saime, PII 25.99 27.27 24.70 12.46 6.10 4.82 3.75 1.09 3.50 11.69 18.51 23.84
  Rīgas 10 Ritenītis, PII 35.63 36.52 31.47 14.29 6.44 5.42 2.39 4.08 5.75 15.58 25.14 31.21
  Skolas 9/1 Jāņtārpiņš, PII 49.80 53.10 45.86 24.49 8.29 0.74 3.79 4.14 4.95 17.22 34.44 43.98
  Līvzemes 7 Rīgava, kultūras nams 27.36 31.38 26.64 7.60 2.72 2.19 2.40 2.31 2.32 9.57 18.68 24.12
  Skolas 2 Enerģētiķis, kultūras nams 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 22 Salaspils bērnu sporta skola 17.20 17.35 13.62 5.30 0.95 0.70 0.30 0.44 1.25 11.88 15.38 16.81
  Smilšu 1 Salaspils sporta nams 71.48 80.47 61.52 30.38 9.36 7.73 6.27 6.04 11.17 26.06 56.22 78.04
  Rudzu 2 Salaspils sporta nams 15.00 17.79 13.53 5.04 1.32 1.09 0.82 0.86 1.08 2.94 9.54 14.03
  Skolas 7 Salaspils pašvald.dzīvokļu fonds DZ.FONDS 20.71 25.02 20.31 8.19 3.08 2.76 2.56 2.55 2.97 4.52 14.49 20.58
  Skolas 7 Salaspils pašvald.dzīvokļu fonds 7.98 9.64 7.82 3.15 1.19 1.06 0.99 0.98 1.14 1.74 5.58 7.92
  Rīgas 30 Pašvaldības policija 14.23 15.01 12.75 5.70 1.87 1.37 1.25 1.23 2.03 5.80 9.34 12.20
  Ceru 1 Salaspils 1.vidusskola 120.79 117.29 114.65 71.26 39.91 28.29 23.55 22.66 41.13 86.26 107.47 103.94
  Celtnieku 4 Namu pārvaldīšana, SIA 56.61 63.38 58.01 24.02 13.07 12.13 11.87 11.14 12.29 16.67 31.08 31.80
  Celtnieku 6 Namu pārvaldīšana, SIA 63.44 68.57 61.67 27.71 12.17 10.87 10.58 10.61 11.69 31.87 46.13 58.42
  Celtnieku 16 Namu pārvaldīšana, SIA 65.63 71.98 64.25 28.10 15.67 14.34 13.43 13.22 14.51 29.50 50.01 66.89
  Enerģētiķu 2 Namu pārvaldīšana, SIA 73.77 77.26 72.67 38.51 26.72 24.41 24.53 24.44 24.64 40.14 56.02 71.71
  Enerģētiķu 5 Namu pārvaldīšana, SIA 141.25 161.32 137.69 57.17 33.29 29.30 28.93 27.73 30.53 44.97 71.25 80.77
  Enerģētiķu 11 Namu pārvaldīšana, SIA 31.94 34.10 31.32 16.74 11.54 10.75 10.23 10.15 11.11 17.95 23.41 30.99
  Enerģētiķu 13 Namu pārvaldīšana, SIA 31.62 33.36 30.98 16.95 12.45 11.23 10.90 10.55 11.71 15.80 23.80 32.12
  Enerģētiķu 15 Namu pārvaldīšana, SIA 30.15 31.90 29.59 15.68 10.98 10.20 10.41 10.04 11.05 16.92 23.21 30.03
  Skolas 1 Namu pārvaldīšana, SIA 61.26 66.98 63.16 25.96 12.35 11.18 11.07 11.11 12.35 26.53 46.30 61.28
  Skolas 5/2 Namu pārvaldīšana, SIA 116.19 126.80 117.38 52.52 31.70 28.07 27.33 26.16 28.57 55.56 87.39 115.57
  Skolas 8 Namu pārvaldīšana, SIA 105.52 113.24 105.27 44.19 24.44 22.82 21.67 21.40 23.34 43.96 76.77 98.90
  Skolas 15 Namu pārvaldīšana, SIA 100.47 107.46 98.56 43.23 24.93 23.17 22.72 21.90 24.40 47.79 75.63 95.57
  Maskavas 3 Namu pārvaldīšana, SIA 56.05 63.09 61.35 22.96 12.42 11.54 11.26 11.25 11.74 25.39 45.40 55.46
  Rīgas 12 Namu pārvaldīšana, SIA 69.64 75.11 71.23 29.78 12.75 11.30 11.29 10.62 12.00 34.44 54.97 69.09
  Lauku 12 Namu pārvaldīšana, SIA 78.14 84.38 75.70 32.36 16.54 15.27 15.16 15.08 15.56 40.48 57.17 73.04
  Enerģētiķu 21 Namu pārvaldīšana, SIA 94.57 103.53 93.85 40.51 21.26 18.85 18.96 19.62 21.69 42.77 59.06 69.70
  Celtnieku 18 Namu pārvaldīšana, SIA 146.54 159.64 147.19 67.05 37.55 33.68 31.81 31.06 35.07 65.68 110.00 141.50
  Ziemeļu 10 Namu pārvaldīšana, SIA 32.62 36.50 29.77 10.84 2.64 2.30 2.24 1.96 2.27 17.42 24.88 32.48
  Līvzemes 16 Namu pārvaldīšana, SIA 16.03 16.36 15.32 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.06 11.20 15.03
  Līvzemes 12 Namu pārvaldīšana, SIA 8.00 8.25 7.97 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05 5.31 7.49
  Skolas 17 Enerģētiķis 33, SIA 160.17 168.15 156.37 59.67 31.92 27.17 28.45 28.33 32.58 81.22 127.12 161.54
  Enerģētiķu 23 Enerģētiķis 33, SIA 152.34 164.44 151.65 62.96 33.36 29.39 31.14 29.96 32.59 71.65 107.38 139.81
  Enerģētiķu 4 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 171.40 181.40 170.70 61.70 36.10 31.70 31.60 31.10 32.90 73.60 129.90 174.00
  Celtnieku 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 133.12 137.30 131.02 60.64 30.51 27.98 27.69 26.98 29.24 70.28 105.58 131.02
  Skolas 7/3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 100.36 102.61 94.81 39.14 22.66 19.56 18.65 19.10 21.39 42.60 71.72 91.20
  Enerģētiķu 19 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 95.30 105.22 100.59 39.26 18.92 17.47 17.64 16.90 18.17 46.77 75.74 94.39
  Skolas 13/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 66.00 72.63 66.52 27.29 13.26 12.07 11.67 11.37 12.93 34.69 50.95 65.32
  Institūta 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 27.25 29.48 25.36 9.38 1.97 1.61 1.72 1.65 1.72 11.58 19.83 26.22
  Miera 21 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 6.97 7.00 7.08 2.99 1.64 1.31 1.32 1.16 1.30 4.06 5.98 7.15
  Enerģētiķu 6 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 170.96 188.15 171.67 62.81 36.35 33.17 32.45 31.97 32.41 75.35 122.01 158.75
  Skolas 10/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 72.40 77.92 72.92 28.65 12.57 11.67 11.32 11.42 12.08 30.68 53.92 69.18
  Skolas 11/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 102.38 106.93 97.81 46.03 20.62 19.27 18.22 18.21 20.42 55.30 73.77 96.23
  Skolas 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 175.90 192.80 179.80 79.40 40.90 36.90 36.70 35.30 38.50 87.00 136.50 176.40
  Rīgas 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 148.64 149.03 148.70 71.44 33.87 31.60 28.41 26.69 28.59 68.51 108.08 131.30
  Celtnieku 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 50.89 54.87 51.35 23.77 10.88 10.19 9.98 9.12 10.13 11.29 22.54 27.30
  Skolas 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 159.71 174.18 159.41 70.86 32.66 30.18 29.57 29.05 29.29 86.46 125.84 160.53
  Enerģētiķu 7 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 151.76 163.62 151.01 63.39 31.91 29.19 28.34 27.99 30.24 80.33 115.12 149.10
  Enerģētiķu 1 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 58.20 63.39 72.85 30.07 13.29 12.27 11.76 11.59 11.16 31.19 46.18 63.05
  Miera 4 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 15.48 15.81 15.61 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.83 12.72 14.24
  Miera 16/7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 85.48 90.18 82.89 26.60 7.57 6.72 6.20 5.93 6.88 37.35 75.94 83.45
  Miera 16/8 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 75.49 81.33 77.03 31.42 14.49 12.24 12.34 11.71 12.98 35.52 51.39 65.97
  Miera 24a Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 9.53 11.23 9.75 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65 6.80 10.84
  Dienvidu 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 118.63 128.36 120.79 43.39 22.90 20.41 21.02 20.97 19.97 56.02 89.91 119.95
  Dienvidu 3/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 179.47 194.64 175.42 68.65 34.54 29.70 29.69 29.82 31.11 87.64 146.80 183.03
  Dienvidu 5/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 67.87 74.11 66.47 30.63 17.71 14.68 13.57 14.43 16.34 44.50 54.92 75.01
  Dienvidu 5/3 Tilderu nami, SIA 71.15 73.14 69.82 33.01 16.12 14.24 14.74 13.14 13.45 29.40 53.07 67.06
  Dienvidu 7/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 87.25 91.80 86.05 35.53 16.26 14.47 14.24 13.62 15.01 45.09 64.88 76.41
  Dienvidu 9 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 145.36 156.10 136.14 53.26 29.03 25.40 24.89 24.83 27.18 61.05 100.73 127.68
  Gaismas 7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 23.94 24.77 24.90 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.91 18.36 22.97
  Gaismas 11 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 23.78 26.40 23.56 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.36 19.05 26.44
  Gaismas 13 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 12.65 13.07 11.45 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.17 13.58 13.06
  Miera 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 13.75 13.89 15.24 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.21 10.41 16.41
  Daugavas 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 113.88 121.46 112.71 47.15 25.31 23.41 22.82 22.45 21.89 59.46 86.05 109.85
  Vītolu 2 Budeskalni, KS 16.83 18.30 16.17 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.39 13.53 18.20
  Vītolu 6 Budeskalni, KS 35.97 37.15 30.61 9.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.17 24.78 36.00
  Ziemeļu 2 Budeskalni, KS 17.04 18.03 17.17 5.49 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 8.46 11.84 18.74
  Ziemeļu 4 Budeskalni, KS 10.90 10.35 11.53 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.89 9.14 10.39
  Ziemeļu 6 Budeskalni, KS 19.87 20.20 19.28 5.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 9.23 13.15 19.31
  Ziemeļu 8 Budeskalni, KS 26.37 28.53 28.48 5.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.27 18.03 25.67
  Gaismas 1 Budeskalni, KS 22.45 24.08 20.26 5.77 1.82 1.47 1.31 1.21 1.30 11.08 15.97 21.65
  Gaismas 3 Budeskalni, KS 19.08 21.21 18.20 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.60 11.45 19.24
  Gaismas 5 Budeskalni, KS 47.29 51.98 48.37 12.24 3.67 3.27 3.32 3.01 3.23 23.52 35.53 46.30
  Līvzemes 14 Budeskalni, KS 10.36 10.57 10.33 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 6.45 7.49 9.43
  Līvzemes 21 Budeskalni, KS 8.30 9.54 9.28 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 7.50 8.29
  Miera 14 Dienvidu nams 72, DzĪKS 78.77 83.37 79.41 32.88 17.84 16.85 16.33 15.87 17.06 37.66 46.45 72.71
  Miera 16 Dienvidu nams 72, DzĪKS 72.73 78.70 73.43 28.71 12.75 11.34 10.89 10.27 11.37 34.75 50.14 67.48
  Miera 16/6 Dienvidu nams 72, DzĪKS 71.83 78.93 73.10 26.67 12.97 11.78 11.44 11.02 14.75 37.33 56.53 70.96
  Miera 18 Dienvidu nams 72, DzĪKS 27.90 32.04 28.89 11.28 2.25 1.79 1.86 1.77 1.89 13.18 21.45 27.99
  Miera 20 Dienvidu nams 72, DzĪKS 29.03 32.24 28.65 14.01 2.49 1.96 1.86 1.74 1.97 14.62 22.68 28.29
  Miera 25 Dienvidu nams 72, DzĪKS 29.07 32.38 28.15 12.01 2.63 2.42 2.20 1.97 2.12 13.27 20.86 27.66
  Miera 29 Dienvidu nams 72, DzĪKS 26.57 29.76 26.35 8.73 3.05 2.58 2.25 2.37 2.67 10.70 18.30 25.18
  Dienvidu 7/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 142.37 153.34 139.76 56.86 29.05 26.67 25.76 24.99 27.63 70.34 107.86 134.74
  Meža 9 Dienvidu nams 72, DzĪKS 34.70 37.07 32.24 13.54 5.35 4.52 4.59 4.47 4.91 15.47 23.50 30.83
  Meža 9a Dienvidu nams 72, DzĪKS 32.76 34.38 30.59 9.86 4.76 4.08 4.01 4.00 4.42 13.44 23.71 27.59
  Lazdu 2/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 24.14 26.80 24.33 9.88 5.17 3.97 4.07 3.87 4.22 10.08 17.21 24.35
  Celtnieku 6a Dienvidu nams 72, DzĪKS 45.95 47.51 41.52 18.14 9.41 8.67 8.51 8.65 9.52 22.21 33.83 46.52
  Nometņu 38 Tilderu nami, SIA 66.27 73.48 63.20 28.63 16.87 13.74 13.60 13.01 14.25 27.98 44.38 60.65
  Griezes 19 Tilderu nami, SIA 70.18 75.69 65.81 30.00 17.31 15.07 14.82 14.16 17.24 32.37 53.07 67.29
  Skolas 11/1 Tilderu nami, SIA 73.00 76.88 69.20 29.74 16.42 14.92 14.82 14.71 15.68 34.29 54.81 69.03
  Lazdu 2 Tilderu nami, SIA 40.56 43.44 39.15 17.94 8.72 7.55 7.59 7.23 7.99 19.88 29.04 40.06
  Griezes 17 Tilderu nami, SIA 39.89 41.99 35.85 16.90 9.44 8.15 7.83 7.56 8.56 18.28 30.32 38.61
  Celtnieku 6b Tilderu nami, SIA 50.99 52.81 46.95 18.79 11.48 10.01 9.62 9.58 10.59 24.93 37.41 48.64
  Enerģētiķu 3 Tilderu nami, SIA 215.58 231.00 211.54 90.79 47.49 39.70 29.26 39.63 43.00 102.96 170.01 208.70
  Skolas 7/2 Tilderu nami, SIA 111.89 120.89 112.77 52.18 27.27 23.83 23.95 23.46 25.24 61.63 87.48 106.86
  Skolas 13 Tilderu nami, SIA 105.93 113.18 105.89 41.06 23.66 21.95 21.64 21.65 26.46 51.40 82.92 103.37
  Līvzemes 19 Tilderu nami, SIA 11.08 11.45 10.76 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.35 8.44 10.16
  Miera 22 Tilderu nami, SIA 35.05 38.04 34.28 14.66 3.73 3.04 3.05 2.87 3.09 13.37 23.48 30.73
  Miera 16/5 Tilderu nami, SIA 80.89 91.10 78.72 27.23 14.97 13.29 13.15 12.98 13.95 36.38 60.02 83.18
  Vītolu 4 Tilderu nami, SIA 56.13 62.94 55.92 15.64 3.42 2.85 2.62 2.79 2.87 20.39 44.02 55.68
  Līvzemes 17 Tilderu nami, SIA 12.46 13.35 12.78 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.47 8.78 12.65
  Dienvidu 7/1 Tilderu nami, SIA 72.10 78.12 70.76 32.84 13.75 12.06 11.79 11.27 12.57 38.86 53.40 63.11
  Vītolu 1 Tilderu nami, SIA 17.26 19.40 19.68 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.13 13.94 19.82
  Vītolu 3 Tilderu nami, SIA 45.87 52.27 45.19 12.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.83 35.00 45.47
  Līvzemes 18 Tilderu nami, SIA 38.47 42.70 37.70 18.06 4.90 4.08 3.78 3.92 3.98 17.60 27.33 36.79
  Ceru 5 Tilderu nami, SIA 12.87 13.05 10.80 4.60 2.09 1.72 1.74 1.77 2.50 5.91 9.90 13.43
  Zvejnieku 3 Namu pārvaldīšana, SIA 70.42 78.34 65.80 20.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.68 48.01 63.83
  Daugavmalas 28 Namu pārvaldīšana, SIA 61.30 68.79 57.83 17.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.83 42.16 55.89
  Daugavmalas 30 Salaspils celtnieks, SIA 60.28 66.70 55.24 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.59 40.95 54.88
  Daugavmalas 32 Salaspils celtnieks, SIA 66.28 73.50 61.43 18.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.61 45.21 60.58
  Daugavmalas 40 Namu pārvaldīšana, SIA 61.76 69.40 57.89 17.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.05 43.16 57.85
  Daugavmalas 38 Salaspils celtnieks, SIA 67.66 76.01 64.00 19.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.09 46.21 61.94
  Daugavmalas 36 Namu pārvaldīšana, SIA 59.41 66.15 55.70 17.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.19 41.56 55.18
  Daugavmalas 34 Saulkalnes nams 32, DzĪB 62.28 68.36 59.55 18.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.93 42.52 57.14
  Saulkalne Daugaviņa, PII 24.36 25.91 23.77 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.85 14.39 20.39

2017. gada patēriņi

00 00 - jaunbūves, renovētas un siltinātas ēkas.

 

 AdreseNamu pilnvarotie pārstāvji

jan.

-2.7

feb.

-2.0

mar.

+2.9

apr.

+4.8

mai.

 

jūn.

 

jūl.

 

aug.

 

sep.

 

okt.

+6.7

nov.

+3.7

dec.

+1.3

  Dienvidu 3/2 Dienvidu nams 32, DzĪKS 47.17 38.95 32.60 27.33 18.00 11.32 10.93 10.59 11.34 21.85 29.32 35.83
  Daugavas 2 Daugavas 2, Biedrība 160.42 136.39 113.86 90.69 46.43 30.97 31.16 29.95 31.96 82.51 105.26 126.82
  Maskavas 1 Maskavas 1, DzĪB 106.00 92.41 82.38 63.68 27.13 24.21 24.49 23.20 24.46 57.39 78.59 92.99
  Maskavas 7 M7, DzĪB 91.00 80.22 68.57 55.08 29.71 26.49 26.61 25.99 26.80 51.94 66.56 75.82
  Meža 7 Meža 7, DzĪB 97.08 82.95 69.38 56.82 20.71 16.73 16.71 15.43 16.62 48.87 63.06 75.92
  Meža 7a Meža 7a, dzīv. māja 78.97 71.83 63.63 52.83 23.89 16.36 16.23 15.55 16.47 49.59 57.82 68.42
  Maskavas 5 Maskavas 5, dzīv. māja 64.17 56.89 45.60 34.32 12.00 10.57 10.65 9.30 10.50 32.61 47.09 56.21
  Celtnieku 14 Celtnieku 14, DzĪKS 76.37 66.91 58.41 48.26 21.37 15.87 15.89 15.07 16.20 40.58 52.96 62.02
  Vītolu 4/2 Salaspils Vītols, K/S 43.65 37.93 28.57 22.78 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 23.62 32.38 40.65
  Vītolu 8 8 Vītoli, DzĪKS 48.82 40.99 32.84 23.28 7.32 6.21 6.26 5.86 5.31 27.56 32.97 40.05
  Miera 17 Miera 17, Biedrība 51.38 44.69 35.12 28.89 10.40 4.84 4.87 4.95 5.41 27.30 35.06 43.95
  Miera 19 Miera 19, dzīv. māja 19.42 17.46 12.78 9.45 3.06 0.68 0.64 0.60 1.15 10.33 12.88 17.08
  Līvzemes 4 Līvzemes 4, Biedrība 10.86 9.23 7.72 5.86 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48 8.08 10.11
  Līvzemes 12 Namu pārvaldīšana, SIA 4.96 4.58 3.59 3.31 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 5.62 6.86
  Institūta 6 RMS Būve, SIA 13.60 11.77 10.51 8.95 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 9.53 8.99 10.96
  Dienvidu 9/3 Biedrība "Dienvidu nams 9/3" 73.21 61.89 49.43 37.17 22.93 18.75 17.87 16.48 18.76 36.46 49.07 60.13
  Maskavas 9 Kalniņš, DzĪKS 101.05 89.15 75.05 60.05 29.69 25.57 25.90 25.11 27.74 55.05 74.98 84.00
  Kalnu 7 Kalnu 7, Biedrība 140.19 122.98 102.23 83.76 34.15 26.90 26.84 26.25 27.09 74.81 104.79 124.85
  Dārza 1 Dzīv. māja 2.43 2.35 1.71 1.11 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 1.28 1.93
  Līvzemes 6 Dzīv. māja 3.59 3.15 2.22 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 1.77
  Līvzemes 15/3 Dzīv. māja 1.82 1.49 1.14 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 1.11 1.30 1.66
  Miera 31 Latv. Vides, ģeolog. un metrol. centrs, SIA 172.70 150.70 116.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.36 135.82 148.70
  Miera 32 LU Fizikas institūts 89.88 85.74 89.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.10 53.08 55.38
  Miera 1 LN Botāniskais dārzs, zinātn.sektors 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 3 LU Bioloģijas institūts 96.09 83.50 63.36 42.92 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 22.79 65.34 83.88
  Rīgas 113 Zemkopības min. nekust. īpaš., SIA 84.24 72.85 56.81 46.21 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 60.79 77.42
  Institūta 1 Baltrotors, SIA 63.49 57.00 45.85 34.79 3.31 2.11 1.36 1.95 2.22 30.64 45.61 56.00
  Skolas 10 DHB, AS 63.67 58.67 46.16 8.54 3.13 2.56 3.70 4.93 5.31 29.34 51.46 58.47
  Lauku 8 Salaspils veselības centrs, SIA 27.30 23.95 20.95 16.78 2.70 2.51 2.37 2.27 2.38 13.27 17.93 19.60
  Lauku 6/1 Salaspils veselības centrs, SIA 1.14 0.74 2.94 1.48 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 2.74 3.11
  Lauku 6 Benu Aptieka Latvija, SIA 8.41 7.18 4.72 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11 4.03 5.34
  Skolas 5/1 TET, SIA 39.53 36.72 29.69 22.03 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 16.21 27.57 34.60
  Miera 26a Valgums-S, PSIA 11.38 10.34 8.42 6.49 2.41 0.00 0.00 0.00 1.27 6.03 7.38 8.89
  Skolas 7a LR IeM Valsts policija 23.46 22.95 18.25 13.65 3.22 0.29 0.00 0.00 1.50 11.20 20.27 24.27
  Skolas 19 Salaspils pareizticīgo draudze 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 9 A.F.P., SIA 14.99 13.49 9.96 7.63 2.03 1.65 1.52 1.70 2.10 5.29 10.16 12.16
  Rīgas 1 A.F.P., SIA 67.91 64.85 69.31 45.19 21.98 8.32 4.88 4.83 6.19 28.54 59.85 113.58
  Maskavas 1 Marli, SIA 4.44 3.59 2.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 2.06 2.58
  Enerģētiķu 2a Lions, SIA 6.65 5.83 5.02 3.91 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 3.48 4.94 6.01
  Parka 3 Evarts un Ko, SIA 5.19 5.20 5.29 5.02 3.58 3.90 4.20 3.56 4.77 4.82 4.67 6.30
  Miera 24c Aibe, SIA 4.97 4.80 3.19 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 3.00 3.59
  Gaismas 9 EWE, SIA 7.61 5.83 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 4.50
  Dienvidu 7 MAXIMA Latvija, SIA 9.43 8.23 7.87 6.10 1.47 0.50 0.45 0.18 0.00 2.64 4.83 5.78
  Celtnieku 10 Enerģija Shems, SIA 9.07 8.20 6.98 5.87 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 6.17 7.56
  Maskavas 9b DIPEX, SIA 5.82 5.45 4.43 2.46 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05 4.27 5.16
  Skolas 2 MB.L, Pilnsabiedrība 0.00 22.35 25.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 31a Sal-energo, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.40
  Līvzemes 8 Salaspils novada pilsētas dome 56.04 48.56 44.19 38.43 15.90 0.99 0.00 0.74 0.82 30.96 47.73 56.05
  Rīgas 30 Probācijas centrs 18.69 16.06 10.45 8.28 2.33 0.28 0.00 0.00 0.00 6.91 10.11 12.12
  Enerģētiķu 9 Salaspils bilbliotēka 18.67 16.36 12.72 8.79 2.98 1.08 0.92 0.81 1.23 7.94 10.80 14.15
  Kalnu iela 2 Salaspils novada sociāl.dienests 9.41 8.66 7.96 6.59 2.69 0.92 0.80 0.78 0.86 6.44 7.14 9.06
  Lauku 1 Salaspils 1.vidusskola 103.72 90.46 70.29 59.18 30.69 2.52 0.18 0.84 7.87 53.53 67.70 83.41
  Skolas 6 Salaspils 2.vidusskola 103.81 86.62 64.75 45.64 9.96 0.26 0.00 0.34 4.19 32.12 47.95 66.52
  Līvzemes 9 Salaspils mūzikas un mākslas skola 27.02 23.19 18.08 12.32 3.98 0.64 0.00 0.06 1.64 12.42 17.71 21.66
  Meža 6 Atvasīte, PII 26.77 23.58 19.55 14.7 5.56 0.00 0.00 0.15 3.22 14.79 18.69 21.71
  Enerģētiķu 17 Saulīte, PII 49.17 42.19 33.57 22.73 12.84 0.72 0.00 1.35 7.64 26.63 34.69 40.76
  Miera 16-9 Saime, PII 27.79 24.14 21.14 16.67 9.32 5.17 4.64 4.16 4.92 16.32 19.88 22.31
  Rīgas 10 Ritenītis, PII 37.75 33.61 27.43 20.18 9.73 6.40 5.41 5.33 5.98 23.57 28.74 33.98
  Skolas 9/1 Jāņtārpiņš, PII 44.49 40.44 35.26 27.49 7.29 4.95 4.37 3.36 10.79 25.88 31.98 40.57
  Līvzemes 7 Rīgava, kultūras nams 31.06 27.54 21.79 16.07 5.95 2.01 1.15 1.99 2.88 14.98 20.82 22.55
  Skolas 2 Enerģētiķis, kultūras nams 87.22 18.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Līvzemes 22 Salaspils bērnu sporta skola 14.82 13.83 10.98 8.67 1.39 0.74 0.15 0.62 1.49 9.18 12.34 14.44
  Smilšu 1 Salaspils sporta nams 75.08 61.91 58.42 37.87 15.77 3.58 3.60 2.78 13.39 40.88 52.54 64.35
  Rudzu 2 Salaspils sporta nams 16.94 14.72 10.91 8.53 3.20 1.43 1.16 1.09 1.19 5.80 9.75 12.33
  Skolas 7 Salaspils pašvald.dzīvokļu fonds DZ.FONDS 27.16 24.21 20.61 9.21 3.92 2.32 2.53 2.42 2.99 8.51 16.65 17.65
  Skolas 7 Salaspils pašvald.dzīvokļu fonds 10.46 9.32 7.93 3.55 1.51 0.90 0.97 0.93 1.15 3.27 6.41 6.80
  Rīgas 30 Pašvaldības policija 14.02 12.44 10.10 8.08 3.14 1.24 1.11 1.13 3.10 8.44 10.74 12.69
  Ceru 1 Salaspils novada dome 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.67 35.77 93.02 112.84 131.26
  Celtnieku 4 Namu pārvaldīšana, SIA 66.64 58.71 52.11 45.26 15.39 12.11 12.03 11.79 12.73 33.31 41.26 49.20
  Celtnieku 6 Namu pārvaldīšana, SIA 67.68 59.66 51.08 44.08 15.51 12.85 12.80 12.35 12.96 39.73 47.15 56.63
  Celtnieku 16 Namu pārvaldīšana, SIA 67.58 58.73 51.14 38.67 18.10 14.88 14.99 14.74 16.08 36.80 46.77 56.98
  Enerģētiķu 2 Namu pārvaldīšana, SIA 66.13 63.21 58.39 46.74 28.11 24.94 24.73 24.15 25.48 45.22 56.03 65.59
  Enerģētiķu 5 Namu pārvaldīšana, SIA 144.54 126.74 107.70 84.25 38.82 31.12 30.95 29.31 31.88 83.74 99.94 119.80
  Enerģētiķu 11 Namu pārvaldīšana, SIA 35.29 30.44 25.62 20.74 13.68 12.38 11.55 11.55 12.28 19.59 23.42 27.37
  Enerģētiķu 13 Namu pārvaldīšana, SIA 32.84 28.87 24.38 19.98 13.13 11.55 11.64 11.50 12.25 19.37 22.48 27.30
  Enerģētiķu 15 Namu pārvaldīšana, SIA 31.39 27.67 23.46 19.06 11.63 10.62 9.90 10.24 11.62 17.95 21.06 25.43
  Skolas 1 Namu pārvaldīšana, SIA 66.13 58.36 48.99 36.85 12.72 11.09 10.81 11.02 11.13 36.07 44.83 53.33
  Skolas 5/2 Namu pārvaldīšana, SIA 121.45 107.83 91.22 70.46 32.74 28.91 27.62 26.74 29.09 67.49 84.38 101.32
  Skolas 8 Namu pārvaldīšana, SIA 107.60 94.33 81.45 64.97 23.32 20.93 21.18 22.99 23.49 65.25 77.28 93.44
  Skolas 15 Namu pārvaldīšana, SIA 105.78 94.45 80.16 61.72 24.14 21.54 21.30 22.60 25.42 62.56 74.79 88.80
  Maskavas 3 Namu pārvaldīšana, SIA 56.74 48.89 39.66 30.57 12.23 10.98 10.43 10.35 11.07 29.96 38.73 47.40
  Rīgas 12 Namu pārvaldīšana, SIA 68.19 60.73 52.81 44.43 18.09 12.51 12.39 12.11 13.01 42.36 49.14 58.53
  Lauku 12 Namu pārvaldīšana, SIA 78.92 69.17 58.33 45.45 20.34 18.47 17.82 16.96 17.53 47.64 57.48 68.31
  Enerģētiķu 21 Namu pārvaldīšana, SIA 102.07 89.34 77.63 65.79 24.02 20.12 20.41 19.60 21.43 59.99 69.57 82.95
  Celtnieku 18 Namu pārvaldīšana, SIA 150.62 131.29 114.03 93.03 39.37 34.11 34.01 32.66 35.56 87.43 107.79 128.19
  Ziemeļu 10 Namu pārvaldīšana, SIA 35.39 30.82 25.34 20.57 9.18 2.20 2.13 2.14 2.34 17.80 21.71 28.74
  Līvzemes 16 Namu pārvaldīšana, SIA 16.35 14.30 11.19 8.83 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 8.61 11.29 13.89
  Skolas 17 Enerģētiķis 33, SIA 181.20 152.72 137.40 110.03 40.73 34.08 30.91 29.17 32.36 95.90 116.99 143.03
  Enerģētiķu 23 Enerģētiķis 33, SIA 147.75 128.09 112.81 97.07 40.72 32.86 31.34 30.15 32.66 77.09 103.98 124.55
  Enerģētiķu 4 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 178.00 155.50 130.00 98.40 40.40 35.00 34.40 32.70 36.70 92.90 123.60 150.90
  Celtnieku 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 136.54 120.17 102.27 84.39 35.31 29.71 29.84 28.60 30.19 74.22 98.45 116.63
  Skolas 7/3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 101.89 88.78 74.34 53.62 24.33 21.86 22.10 21.49 21.92 58.69 73.87 90.90
  Enerģētiķu 19 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 101.41 88.14 71.93 57.90 23.47 19.14 19.18 18.56 18.32 52.22 70.38 84.71
  Skolas 13/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 64.79 56.09 47.71 41.20 14.90 12.79 12.71 12.30 13.05 39.36 47.22 56.99
  Institūta 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 28.07 25.17 20.26 16.51 3.35 1.89 1.76 1.73 1.76 13.41 18.40 23.81
  Miera 21 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 7.48 6.94 6.55 5.32 2.00 1.37 1.30 1.30 1.50 4.47 5.46 5.95
  Enerģētiķu 6 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 174.87 153.46 125.84 99.36 39.54 34.04 34.30 33.80 37.42 90.69 124.67 151.54
  Skolas 10/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 78.71 68.90 57.03 45.27 15.19 12.51 12.62 12.30 13.18 39.70 51.77 62.74
  Skolas 11/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 107.47 90.52 79.58 61.88 24.77 20.63 20.93 20.16 22.05 62.34 75.85 92.23
  Skolas 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 206.50 175.50 147.50 117.60 58.70 40.50 39.80 38.20 36.80 90.00 129.60 153.80
  Rīgas 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 145.05 123.69 113.84 92.61 37.63 32.45 32.71 31.86 33.56 94.51 112.56 130.68
  Celtnieku 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 51.16 46.74 39.33 30.98 12.42 10.77 10.97 9.95 10.77 28.04 37.19 45.60
  Skolas 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 175.67 154.09 131.91 111.93 43.33 33.10 32.47 30.12 33.18 95.87 122.21 141.60
  Enerģētiķu 7 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 173.43 153.87 129.76 102.82 39.46 31.04 30.50 29.39 31.90 90.02 103.58 136.19
  Enerģētiķu 1 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 63.43 55.74 48.31 41.31 20.45 12.94 12.75 11.97 12.85 34.26 44.15 51.58
  Miera 4 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 16.15 14.51 14.21 12.56 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 13.31 14.37
  Miera 16/7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 89.22 78.28 65.25 53.82 11.43 8.34 7.37 6.64 7.25 42.62 61.93 75.49
  Miera 16/8 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 73.39 62.08 54.27 45.89 16.98 13.87 13.68 12.13 12.93 42.47 58.15 67.90
  Miera 24a Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 10.04 8.58 6.55 4.72 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 4.96 6.99 8.30
  Dienvidu 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 126.49 120.26 94.99 76.52 26.20 21.55 22.21 21.04 21.47 66.59 84.27 105.63
  Dienvidu 3/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 185.16 162.19 139.09 116.70 40.24 32.44 31.44 30.33 32.60 106.91 142.51 168.73
  Dienvidu 5/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 78.48 70.33 61.69 53.04 20.97 16.04 16.20 14.30 16.58 39.38 50.78 60.24
  Dienvidu 5/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 78.33 66.89 58.97 51.79 22.32 16.43 17.15 15.84 15.96 40.47 55.63 62.40
  Dienvidu 7/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 85.08 74.72 66.57 55.99 17.50 14.80 14.16 12.90 14.24 46.95 67.56 78.62
  Dienvidu 9 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 144.62 127.90 108.12 90.68 32.73 26.12 23.63 21.86 25.25 77.49 109.20 128.32
  Gaismas 7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 25.53 23.87 22.83 12.16 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 11.83 18.29 21.19
  Gaismas 11 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 25.44 22.15 18.47 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.41 17.48 21.57
  Gaismas 13 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 15.52 13.62 11.19 8.65 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 8.07 10.33 11.79
  Miera 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 15.78 14.02 13.53 9.34 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 7.19 10.04 13.03
  Daugavas 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 104.43 91.60 80.03 67.44 28.53 23.97 24.56 23.24 24.71 68.29 95.66 111.88
  Vītolu 2 Budeskalni, KS 18.36 15.37 11.68 7.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.93 13.42 14.16
  Vītolu 6 Budeskalni, KS 37.54 29.97 29.39 17.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.34 22.15 32.01
  Ziemeļu 2 Budeskalni, KS 17.47 15.78 13.29 9.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 12.39 15.03
  Ziemeļu 4 Budeskalni, KS 11.56 10.56 10.42 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.26 9.01 9.86
  Ziemeļu 6 Budeskalni, KS 21.06 18.26 15.09 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 14.10 18.17
  Ziemeļu 8 Budeskalni, KS 29.06 25.55 20.53 13.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.69 18.08 22.13
  Gaismas 1 Budeskalni, KS 26.34 20.78 18.12 9.95 1.72 1.33 1.20 1.12 1.32 12.43 18.28 19.83
  Gaismas 3 Budeskalni, KS 22.11 19.30 16.07 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.45 15.13 16.41
  Gaismas 5 Budeskalni, KS 49.44 43.48 39.79 25.18 3.63 3.38 3.36 3.38 3.80 25.09 34.29 39.66
  Līvzemes 14 Budeskalni, KS 9.18 8.73 7.04 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.93 6.18 9.16
  Līvzemes 21 Budeskalni, KS 9.58 8.44 7.37 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.71 6.93 7.44
  Miera 14 Dienvidu nams 72, DzĪKS 82.41 73.60 64.06 51.27 21.47 16.55 17.12 16.39 17.13 43.07 55.69 68.16
  Miera 16 Dienvidu nams 72, DzĪKS 77.77 68.67 59.30 49.85 17.60 12.01 12.53 10.99 12.35 39.08 49.06 59.30
  Miera 16/6 Dienvidu nams 72, DzĪKS 74.23 66.02 58.21 48.98 15.47 12.32 12.49 11.82 13.08 46.21 55.00 60.51
  Miera 18 Dienvidu nams 72, DzĪKS 28.90 27.74 22.79 19.99 3.96 2.10 2.09 1.80 2.07 16.70 20.32 24.03
  Miera 20 Dienvidu nams 72, DzĪKS 30.70 27.44 22.98 19.43 3.37 2.26 2.10 2.03 3.03 19.38 22.05 24.67
  Miera 25 Dienvidu nams 72, DzĪKS 28.49 25.12 20.28 17.24 3.78 2.40 2.33 2.27 2.30 15.66 20.72 25.03
  Miera 29 Dienvidu nams 72, DzĪKS 28.33 25.16 20.64 16.84 3.69 2.55 2.63 2.52 2.35 12.91 18.54 22.93
  Dienvidu 7/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 157.65 135.03 113.98 98.09 35.28 25.51 26.58 24.36 27.49 86.93 107.53 126.48
  Meža 9 Dienvidu nams 72, DzĪKS 37.06 32.45 28.68 22.63 6.36 4.84 4.75 4.61 4.97 19.17 25.82 31.27
  Meža 9a Dienvidu nams 72, DzĪKS 32.93 28.81 25.73 19.20 5.93 4.52 4.51 4.36 4.65 20.06 24.67 28.04
  Lazdu 2/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 26.25 23.18 19.42 15.98 6.09 4.21 4.43 4.08 4.65 14.93 17.29 20.98
  Celtnieku 6a Dienvidu nams 72, DzĪKS 49.40 42.15 33.34 26.79 13.90 8.85 8.74 8.33 9.25 24.40 32.49 39.98
  Nometņu 38 Tilderu nami, SIA 71.43 59.95 47.04 37.64 19.07 15.73 15.79 14.87 15.81 34.47 46.33 56.75
  Griezes 19 Tilderu nami, SIA 73.40 64.10 52.12 40.92 19.50 15.11 15.57 15.34 16.73 38.02 50.81 61.21
  Skolas 11/1 Tilderu nami, SIA 76.76 67.03 55.84 43.70 17.23 15.25 15.27 14.92 16.07 42.19 54.04 65.06
  Lazdu 2 Tilderu nami, SIA 44.47 39.05 33.85 27.82 9.41 8.01 8.47 7.94 8.36 23.11 30.66 36.40
  Griezes 17 Tilderu nami, SIA 42.27 36.35 29.15 22.23 10.49 8.74 8.28 7.81 8.03 20.69 28.92 34.41
  Celtnieku 6b Tilderu nami, SIA 55.28 47.66 36.88 29.76 12.09 9.95 9.57 8.79 10.20 29.89 37.76 45.16
  Enerģētiķu 3 Tilderu nami, SIA 222.82 185.41 153.53 124.23 49.25 41.90 41.11 39.13 44.10 129.10 166.15 194.83
  Skolas 7/2 Tilderu nami, SIA 108.33 94.46 87.91 75.05 27.89 24.67 25.54 23.48 25.05 66.42 83.31 99.88
  Skolas 13 Tilderu nami, SIA 102.50 89.44 77.12 63.58 25.33 20.88 20.44 21.94 23.42 59.44 78.49 93.68
  Līvzemes 19 Tilderu nami, SIA 12.14 10.62 8.19 6.66 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55 8.07 9.85
  Miera 22 Tilderu nami, SIA 29.95 26.88 23.89 21.93 4.85 3.48 3.50 3.08 3.55 19.87 25.65 30.66
  Miera 16/5 Tilderu nami, SIA 78.91 69.67 55.75 43.90 17.26 14.17 14.23 13.33 14.79 43.29 57.16 69.28
  Vītolu 4 Tilderu nami, SIA 65.13 57.14 41.85 31.61 4.81 3.11 2.99 2.99 3.07 25.68 38.23 48.50
  Līvzemes 17 Tilderu nami, SIA 11.38 10.16 9.74 5.96 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48 8.89 9.65
  Dienvidu 7/1 Tilderu nami, SIA 78.24 68.94 59.60 49.19 15.63 12.64 13.37 12.75 13.06 42.97 54.40 64.56
  Vītolu 1 Tilderu nami, SIA 19.29 14.94 13.03 10.89 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 9.38 12.01 15.36
  Vītolu 3 Tilderu nami, SIA 54.74 48.61 38.11 27.06 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 22.50 32.15 39.81
  Līvzemes 18 Tilderu nami, SIA 41.39 36.23 30.09 24.59 5.81 4.22 4.17 3.80 4.43 20.11 27.17 33.63
  Ceru 5 Tilderu nami, SIA 20.06 20.99 21.34 11.79 0.00 0.74 0.00 0.67 0.74 4.16 9.37 11.49
  Saulkalne 18 Salaspils celtnieks, SIA 70.25 61.79 50.54 39.64 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 29.98 44.29 58.54
  Daugavmalas 28 Salaspils celtnieks, SIA 61.26 53.24 44.07 34.90 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 26.18 38.32 50.14
  Daugavmalas 30 Salaspils celtnieks, SIA 60.43 52.25 42.76 33.99 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 26.06 38.04 49.82
  Daugavmalas 32 Salaspils celtnieks, SIA 67.27 57.85 47.71 38.39 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 28.73 41.99 54.64
  Daugavmalas 40 Salaspils celtnieks, SIA 62.86 54.29 44.66 35.54 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 26.18 38.42 50.74
  Daugavmalas 38 Salaspils celtnieks, SIA 69.42 60.36 49.48 38.79 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 29.23 42.15 55.39
  Daugavmalas 36 Namu pārvaldīšana, SIA 60.30 51.96 43.33 34.70 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 25.79 37.54 48.98
  Daugavmalas 34 Saulkalnes nams 32, DzĪB 62.27 54.20 44.73 35.71 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 27.37 39.35 51.48
  Saulkalne Daugaviņa, PII 27.52 24.45 20.08 15.97 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 11.44 17.19 20.70

2016. gada patēriņi

00 00 - jaunbūves, renovētas un siltinātas ēkas.

 

 AdreseNamu pilnvarotie pārstāvji

jan.

-6.0

feb.

+3.0

mar.

+3.4

apr.

+8.4

mai.

 

jūn.

 

jūl.

 

aug.

 

sep.

 

okt.

+5.2

nov.

+1.2

dec.

+1.2

  Dienvidu 3/2 Dienvidu nams 32, DzĪKS 55.19 36.03 36.36 24.89 11.78 10.23 9.11 10.55 11.05 27.70 37.12 39.45
  Celtnieku 6a Dienvidu nams 72, DzĪKS 59.44 38.15 36.21 23.66 10.77 8.72 6.95 8.83 9.07 28.50 39.51 40.55
  Miera 16/5 Tilderu nami, SIA 89.52 65.35 59.77 33.14 16.30 12.97 11.72 13.60 14.31 48.48 60.67 63.15
  Daugavas 2 Daugavas 2, Biedrība 187.52 118.36 112.42 71.60 35.68 31.60 27.34 30.30 29.55 88.95 120.65 130.24
  Maskavas 1 Maskavas 1, DzĪB 130.11 79.88 83.63 36.90 27.01 24.18 21.90 25.09 25.49 67.64 88.49 90.85
  Maskavas 7 M7, DzĪB 105.87 68.66 70.08 47.14 24.87 22.34 18.53 22.30 22.60 57.34 72.84 79.11
  Meža 7 Meža 7, DzĪB 100.85 68.09 65.39 44.17 17.76 15.76 12.97 15.68 14.64 59.47 74.41 78.71
  Meža 7a Meža 7a, dzīv. māja 97.24 65.28 68.14 38.69 18.79 16.24 13.25 15.71 14.31 49.98 65.83 67.57
  Maskavas 5 Maskavas 5, dzīv. māja 75.44 47.63 44.95 25.53 11.27 9.79 8.43 9.59 10.12 35.08 53.00 54.35
  Celtnieku 14 Celtnieku 14, DzĪKS 83.66 58.89 60.41 43.02 16.97 14.66 13.13 16.33 16.62 49.16 62.57 66.50
  Vītolu 4/2 Salaspils Vītols, K/S 56.00 29.68 29.19 14.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.03 34.42 38.67
  Vītolu 8 8 Vītoli, DzĪKS 55.62 32.57 30.49 15.46 5.33 4.42 4.05 4.56 4.63 29.20 37.84 41.12
  Miera 17 Miera 17, Biedrība 67.80 44.52 44.83 27.85 6.27 5.29 4.24 4.90 5.24 35.35 43.95 43.98
  Miera 19 Miera 19, dzīv. māja 23.76 13.72 13.10 6.88 1.01 0.84 0.73 0.81 0.88 11.27 14.92 15.34
  Līvzemes 4 Līvzemes 4, Biedrība 13.67 7.99 8.15 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.82 8.24 8.75
  Līvzemes 12 Līvzemes 12, dzīv. māja 6.11 3.70 3.68 3.20 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2.69 3.80 4.02
  Enerģētiķu 11 Namu pārvaldīšana, SIA 37.24 22.84 23.30 14.63 12.54 10.58 10.04 11.41 12.00 21.59 26.80 29.66
  Enerģētiķu 1 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 78.96 53.00 49.84 29.69 13.09 11.78 9.09 11.06 11.64 43.06 58.55 52.26
  Institūta 6 RMS Būve, SIA 13.94 8.47 9.44 6.39 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 8.93 10.46 11.13
  Dienvidu 9/3 Biedrība "Dienvidu nams 9/3" 87.98 54.48 51.09 24.62 20.10 16.30 14.58 16.63 17.66 40.32 57.05 60.16
  Dārza 1 Dzīv. māja 2.34 1.18 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 1.98 2.12
  Līvzemes 15/3 Dzīv. māja 1.98 1.21 1.18 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 1.43 1.56
  Miera 31 Latv. Vides, ģeolog. un metrol. centrs, SIA 222.90 158.76 149.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.93 150.19 157.84
  Miera 32 LU Fizikas institūts 93.93 59.49 53.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.29 79.16 82.14
  Miera 1 LN Botāniskais dārzs, zinātn.sektors 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 3 LU Bioloģijas institūts 114.54 54.14 45.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.09 69.70 81.17
  Rīgas 113 Zemkopības min. nekust. īpaš., SIA 102.51 60.12 59.68 40.89 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 39.55 64.54 68.07
  Institūta 1 Baltrotors, SIA 64.28 35.34 41.21 23.2 2.63 1.96 1.08 2.04 2.17 29.02 45.44 49.04
  Skolas 10 DHB, AS 84.13 51.56 50.62 4.57 1.31 1.20 0.87 1.26 1.34 32.21 50.84 53.90
  Lauku 8 Salaspils veselības centrs, SIA 34.59 20.38 21.08 5.94 2.18 1.81 1.17 1.91 2.05 14.44 21.34 22.94
  Lauku 6 Benu Aptieka Latvija, SIA 8.92 6.19 6.40 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.22 7.17 7.87
  Skolas 5/1 TET, SIA 46.27 28.58 29.40 16.71 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 17.21 29.95 31.76
  Miera 26a Valgums-S, PSIA 13.19 8.38 8.32 4.93 1.65 0.07 0.00 0.00 0.41 6.96 9.22 9.37
  Skolas 7a LR IeM Valsts policija 21.66 14.63 13.37 4.47 1.77 1.59 0.97 1.61 1.58 17.89 23.21 19.02
  Skolas 19 Salaspils pareizticīgo draudze 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 9 A.F.P., SIA 22.75 18.90 19.89 17.47 7.29 5.12 3.71 5.31 2.01 7.02 11.17 11.73
  Rīgas 1 A.F.P., SIA 72.81 57.57 61.40 21.33 10.94 6.17 9.63 12.76 20.10 44.61 54.76 60.17
  Maskavas 1 Marli, SIA 5.40 3.43 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 3.20 3.36
  Enerģētiķu 2a Lions, SIA 9.46 5.42 6.03 4.03 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 6.55 6.66
  Parka 3 Evarts un Ko, SIA 8.89 7.19 6.99 5.79 4.49 3.95 4.58 4.08 4.65 5.58 5.44 6.72
  Miera 24c Aibe, SIA 5.33 2.82 2.63 0.95 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 4.38 4.78
  Gaismas 9 EWE, SIA 10.09 7.56 6.58 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 5.64 7.18
  Dienvidu 7 MAXIMA Latvija, SIA 12.61 8.89 9.69 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 7.72 8.62
  Celtnieku 10 Enerģija Shems, SIA 10.84 7.79 7.90 4.99 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6.05 7.78 8.10
  Maskavas 9b DIPEX, SIA 6.82 4.11 3.75 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 4.50 5.01
  Ceru 1 Modus būve, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.77
  Lauku 3/1 Tilderu nami, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.45
  Līvzemes 8 Salaspils novada pilsētas dome 73.42 43.21 42.44 26.00 5.41 0.68 0.52 0.74 0.79 32.09 44.14 49.53
  Rīgas 30 Salaspils novada dome 32.52 21.52 22.11 16.45 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 19.81 26.89 16.77
  Enerģētiķu 9 Salaspils bilbliotēka 23.54 13.77 13.89 7.12 1.77 0.73 0.68 0.95 1.00 11.24 14.29 14.52
  Kalnu iela 2 Salaspils novada sociāl.dienests 11.61 7.57 8.77 5.79 1.40 0.54 0.48 0.78 1.00 6.37 7.73 8.25
  Lauku 1 Salaspils 1.vidusskola 113.63 72.64 69.03 42.80 10.18 1.70 1.31 2.11 7.47 59.59 85.83 83.39
  Skolas 6 Salaspils 2.vidusskola 129.14 78.72 77.28 32.24 11.20 0.21 0.00 1.05 5.17 35.66 80.74 81.80
  Līvzemes 9 Salaspils mūzikas un mākslas skola 28.21 17.29 15.44 7.75 0.88 0.00 0.00 0.00 0.70 14.98 21.00 22.24
  Meža 6 Atvasīte, PII 35.86 20.91 21.3 13.64 3.70 2.54 0.20 2.55 3.14 16.44 20.79 21.80
  Enerģētiķu 17 Saulīte, PII 54.38 37.00 34.13 22.24 9.71 7.05 2.39 7.41 8.36 28.25 40.16 42.05
  Miera 16-9 Saime, PII 32.67 21.45 21.43 13.59 6.32 0.19 3.05 2.99 4.63 17.68 22.74 23.59
  Rīgas 10 Ritenītis, PII 48.51 31.77 30.60 17.15 6.96 2.63 0.78 1.89 5.13 22.69 30.20 31.89
  Skolas 9/1 Jāņtārpiņš, PII 53.57 33.79 34.75 20.76 5.82 4.65 3.77 1.18 6.02 26.71 35.48 37.13
  Līvzemes 7 Rīgava, kultūras nams 41.99 23.18 21.24 10.51 2.52 1.32 1.29 1.80 2.00 19.49 25.18 25.15
  Skolas 2 Enerģētiķis, kultūras nams 110.87 53.60 54.99 28.46 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 47.89 70.61 76.31
  Līvzemes 22 Salaspils bērnu sporta skola 20.01 11.83 11.94 5.81 1.20 0.89 0.21 0.80 0.85 9.57 14.71 13.31
  Smilšu 1 Salaspils sporta nams 76.15 56.86 60.52 38.05 13.61 4.03 3.28 4.02 4.87 46.68 59.18 66.02
  Rudzu 2 Salaspils sporta nams 22.11 12.83 12.57 6.97 3.78 1.14 0.81 1.02 1.38 7.71 12.53 12.99
  Skolas 7 Salaspils pašvald.dzīvokļu fonds DZ.FONDS 38.77 18.38 19.11 5.82 0.38 1.91 1.36 1.94 1.99 9.79 16.89 20.57
  Skolas 7 Salaspils pašvald.dzīvokļu fonds 14.93 7.08 7.36 2.24 0.14 0.74 0.53 0.75 0.76 3.77 6.51 7.92
  Lauku 6 Pašvaldības policija 4.41 2.44 2.39 1.03 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 2.54 0.40
  Celtnieku 4 Namu pārvaldīšana, SIA 71.79 47.19 47.53 23.97 13.06 11.14 10.28 11.36 11.92 36.00 46.85 49.78
  Celtnieku 6 Namu pārvaldīšana, SIA 74.02 47.51 49.02 29.19 12.15 10.83 9.27 10.77 11.42 38.59 50.03 54.37
  Celtnieku 16 Namu pārvaldīšana, SIA 78.46 52.43 52.61 22.64 16.34 14.27 12.48 13.38 15.27 43.07 55.98 58.13
  Celtnieku 18 Namu pārvaldīšana, SIA 179.94 124.76 122.96 77.53 36.28 31.61 27.44 29.93 34.03 99.83 126.10 125.66
  Enerģētiķu 2 Namu pārvaldīšana, SIA 85.31 57.23 56.20 33.26 25.80 23.14 20.71 22.76 23.76 46.06 54.64 58.81
  Enerģētiķu 5 Namu pārvaldīšana, SIA 170.12 114.78 111.19 60.28 29.01 25.31 23.46 27.28 30.33 90.44 115.85 121.11
  Enerģētiķu 13 Namu pārvaldīšana, SIA 38.05 24.77 24.59 15.33 12.94 11.32 9.57 10.85 11.34 19.67 25.48 27.82
  Enerģētiķu 15 Namu pārvaldīšana, SIA 36.10 23.27 23.68 14.48 11.73 10.18 9.13 10.27 11.47 20.08 24.25 26.67
  Enerģētiķu 21 Namu pārvaldīšana, SIA 124.02 82.11 79.21 47.15 20.84 18.63 15.87 18.42 20.01 64.89 83.35 85.62
  Skolas 1 Namu pārvaldīšana, SIA 75.87 50.03 49.61 27.11 11.91 10.57 9.50 11.09 11.36 37.44 51.61 56.40
  Skolas 5/2 Namu pārvaldīšana, SIA 143.99 91.53 91.34 42.54 31.10 27.08 23.54 26.97 29.17 73.22 97.25 103.99
  Skolas 8 Namu pārvaldīšana, SIA 120.73 78.02 78.90 35.84 23.67 21.16 18.77 21.55 22.38 65.06 84.95 88.93
  Skolas 15 Namu pārvaldīšana, SIA 136.64 84.23 83.40 36.88 27.42 24.34 21.91 23.69 24.71 66.49 85.26 88.96
  Maskavas 3 Namu pārvaldīšana, SIA 67.36 43.79 43.89 20.56 11.90 11.34 10.32 11.03 11.06 34.66 45.52 47.84
  Rīgas 12 Namu pārvaldīšana, SIA 81.50 57.03 58.36 27.60 14.04 12.70 11.34 11.82 12.33 45.51 55.76 58.50
  Lauku 12 Namu pārvaldīšana, SIA 91.95 61.27 62.57 37.48 20.15 18.12 15.87 18.35 18.50 51.98 65.69 66.78
  Ziemeļu 10 Namu pārvaldīšana, SIA 40.03 26.33 24.38 11.95 2.51 2.19 1.89 1.98 2.20 23.91 30.69 28.99
  Skolas 17 Enerģētiķis 33, SIA 192.62 121.45 131.85 74.00 34.85 31.34 26.10 30.52 31.90 119.34 138.26 154.99
  Enerģētiķu 23 Enerģētiķis 33, SIA 178.00 121.40 123.79 75.70 33.57 29.64 24.86 30.12 31.02 86.44 110.28 121.32
  Enerģētiķu 4 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 212.60 138.60 140.30 80.40 40.20 34.70 29.30 35.10 35.70 109.80 142.00 153.00
  Celtnieku 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 163.14 104.31 106.53 71.02 31.55 27.67 23.44 27.51 28.68 84.27 108.51 116.48
  Skolas 7/3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 117.38 75.12 75.92 43.91 23.10 21.14 18.16 21.80 22.00 63.50 82.31 89.83
  Enerģētiķu 19 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 130.34 78.35 76.83 38.77 19.16 17.39 14.09 17.63 18.01 58.71 83.11 87.60
  Skolas 13/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 76.58 49.56 50.11 32.02 14.25 12.56 11.10 13.27 11.10 40.70 50.96 52.83
  Institūta 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 32.60 19.83 19.62 11.55 2.03 1.66 1.43 1.86 2.26 14.66 21.57 22.84
  Miera 21 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 8.59 5.71 6.05 4.09 1.65 1.23 1.17 1.21 1.18 4.82 6.24 7.24
  Enerģētiķu 6 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 206.76 131.63 131.14 81.38 37.47 32.89 29.70 34.57 34.34 105.58 140.25 147.05
  Skolas 10/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 87.01 56.88 57.89 38.66 12.99 11.57 9.86 11.35 12.47 49.31 63.25 66.37
  Skolas 11/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 121.95 76.15 78.41 52.17 21.53 18.85 16.45 19.83 20.61 65.71 91.31 89.87
  Skolas 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 237.90 152.90 155.10 90.60 45.40 40.30 34.90 40.50 41.20 122.00 168.10 176.70
  Rīgas 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 168.96 111.67 120.38 75.51 34.71 30.74 27.74 32.57 32.72 98.62 120.07 125.33
  Celtnieku 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 67.29 43.76 44.13 29.46 11.29 10.27 9.08 10.33 10.53 30.98 42.71 44.42
  Skolas 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 196.94 127.85 133.34 90.91 35.17 31.82 26.91 31.52 31.77 107.33 142.69 148.76
  Enerģētiķu 7 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 191.72 128.80 122.75 82.06 31.51 27.82 24.65 29.29 29.05 99.20 136.39 148.52
  Miera 4 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 18.65 12.06 12.66 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.05 14.27 14.88
  Miera 16/7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 110.36 69.54 70.91 27.28 10.36 8.17 4.77 7.38 7.88 47.49 70.02 73.73
  Miera 16/8 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 88.37 62.10 62.37 33.40 17.26 13.28 11.00 16.79 18.96 64.95 66.26 67.75
  Miera 24a Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 12.41 6.43 6.93 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 7.61 7.42
  Dienvidu 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 127.94 97.92 99.92 42.44 23.18 19.91 12.89 21.21 20.62 74.69 106.10 109.26
  Dienvidu 3/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 208.51 136.42 138.14 95.97 36.76 31.48 23.45 35.99 33.37 105.51 147.91 155.33
  Dienvidu 5/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 77.69 52.49 53.97 37.28 18.07 14.63 10.64 14.85 15.60 41.99 58.12 63.44
  Dienvidu 5/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 75.56 52.04 55.29 30.77 17.93 15.34 13.21 16.01 16.85 59.69 93.80 77.14
  Dienvidu 7/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 98.52 65.35 67.83 46.47 12.96 12.24 9.17 13.41 13.85 50.58 68.18 72.06
  Dienvidu 9 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 176.93 116.01 117.57 78.36 28.85 24.37 15.45 24.39 25.57 79.02 114.85 120.66
  Gaismas 7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 29.02 20.61 21.46 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.04 18.66 18.78
  Gaismas 11 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 30.11 19.70 20.77 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.82 19.94 21.32
  Gaismas 13 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 19.04 12.17 12.24 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.66 12.66 12.94
  Miera 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 22.22 14.44 15.46 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80 13.61 14.28
  Daugavas 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 123.67 81.27 83.41 43.51 26.69 23.28 17.56 24.41 22.31 64.32 86.97 90.75
  Vītolu 1 Tilderu nami, SIA 23.32 14.20 13.34 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34 14.44 16.27
  Vītolu 2 Budeskalni, KS 21.81 11.80 12.25 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.36 13.59 14.49
  Vītolu 3 Tilderu nami, SIA 66.45 40.14 35.85 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.28 40.73 42.57
  Vītolu 4 Tilderu nami, SIA 79.37 48.47 49.21 23.22 3.48 2.70 2.27 2.97 2.80 32.95 50.63 53.39
  Vītolu 6 Budeskalni, KS 46.23 24.95 27.97 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.10 24.53 31.52
  Ziemeļu 2 Budeskalni, KS 22.48 13.28 13.41 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.41 13.78 14.69
  Ziemeļu 4 Budeskalni, KS 13.41 7.67 7.62 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.18 9.55 10.30
  Ziemeļu 6 Budeskalni, KS 22.97 15.92 15.26 5.36 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 12.34 15.90 18.29
  Ziemeļu 8 Budeskalni, KS 35.46 22.05 22.76 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.89 20.81 23.19
  Gaismas 1 Budeskalni, KS 27.81 19.99 19.53 10.19 1.64 1.53 1.14 1.33 1.26 14.95 18.46 18.91
  Gaismas 3 Budeskalni, KS 29.07 17.55 16.21 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.16 14.12 18.50
  Gaismas 5 Budeskalni, KS 56.93 33.84 35.34 15.85 3.67 3.08 2.14 3.00 2.86 26.44 42.54 44.64
  Līvzemes 6 Dzīv. māja 4.04 2.33 2.35 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 2.76 3.02
  Līvzemes 14 Budeskalni, KS 12.43 7.39 7.82 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.84 7.57 7.84
  Līvzemes 16 Namu pārvaldīšana, SIA 19.90 12.05 11.82 6.11 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 9.69 12.76 13.94
  Līvzemes 17 Tilderu nami, SIA 15.77 9.52 9.94 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.30 8.87 9.81
  Līvzemes 18 Tilderu nami, SIA 51.91 35.91 34.68 22.03 4.78 4.03 3.72 4.23 4.02 22.95 32.18 34.09
  Līvzemes 21 Budeskalni, KS 10.08 6.09 6.42 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.29 7.54 9.07
  Miera 14 Dienvidu nams 72, DzĪKS 96.00 58.28 60.20 36.44 18.81 16.26 14.11 16.14 16.04 49.16 65.37 70.60
  Miera 16 Dienvidu nams 72, DzĪKS 87.51 57.21 58.98 34.89 13.75 11.91 10.42 11.99 12.27 47.00 59.96 65.49
  Miera 16/6 Dienvidu nams 72, DzĪKS 96.27 64.94 64.22 35.77 14.57 12.20 10.36 12.40 12.91 50.03 60.39 65.29
  Miera 18 Dienvidu nams 72, DzĪKS 36.09 21.16 20.99 5.98 2.78 2.10 1.65 1.94 2.22 16.22 19.75 21.92
  Miera 20 Dienvidu nams 72, DzĪKS 47.61 23.56 23.26 12.60 2.81 2.10 1.74 2.09 1.99 18.42 23.09 25.90
  Miera 25 Dienvidu nams 72, DzĪKS 34.89 20.90 21.26 13.00 2.91 2.49 1.96 2.20 2.32 19.34 24.07 23.73
  Miera 29 Dienvidu nams 72, DzĪKS 35.53 21.26 21.94 11.93 2.87 2.32 1.96 2.30 2.21 16.96 23.00 23.88
  Dienvidu 7/1 Tilderu nami, SIA 86.00 55.43 55.65 31.70 15.22 13.07 11.50 13.41 12.92 46.16 64.40 68.11
  Dienvidu 7/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 179.40 116.67 112.35 71.47 30.80 26.79 22.81 26.07 27.55 87.59 110.58 124.09
  Meža 9 Dienvidu nams 72, DzĪKS 40.18 26.01 26.89 17.83 5.70 4.86 4.13 4.84 5.21 22.68 29.95 32.51
  Meža 9a Dienvidu nams 72, DzĪKS 37.86 26.65 24.59 14.52 5.35 4.63 3.89 4.62 4.88 21.77 28.79 30.16
  Lazdu 2/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 30.95 20.08 20.00 12.55 5.01 4.19 3.70 4.21 4.35 16.55 20.76 21.53
  Maskavas 9 Kalniņš, DzĪKS 114.60 73.66 73.73 48.15 29.28 24.80 21.81 25.24 24.93 61.50 78.47 87.08
  Kalnu 7 Kalnu 7, Biedrība 167.76 107.71 108.06 70.88 30.21 26.44 23.31 27.19 27.87 82.13 111.59 118.38
  Nometņu 38 Tilderu nami, SIA 89.89 53.78 53.06 33.46 18.63 15.85 13.72 15.55 15.89 43.37 54.20 58.79
  Griezes 19 Tilderu nami, SIA 90.12 56.27 52.94 32.04 17.66 16.06 13.34 15.46 16.16 46.38 59.49 61.63
  Skolas 11/1 Tilderu nami, SIA 86.49 56.92 55.83 27.90 17.27 15.90 14.90 16.84 16.80 47.92 62.12 65.98
  Lazdu 2 Tilderu nami, SIA 52.37 34.54 35.31 24.52 8.56 7.40 6.49 7.61 7.81 28.16 35.99 38.08
  Griezes 17 Tilderu nami, SIA 54.15 33.90 32.80 17.88 8.57 7.49 6.99 8.24 8.67 24.87 34.84 35.31
  Celtnieku 6b Tilderu nami, SIA 67.88 42.32 41.27 26.11 11.92 9.87 8.37 10.12 10.25 34.32 43.71 46.30
  Enerģētiķu 3 Tilderu nami, SIA 257.66 174.91 170.33 90.88 44.93 39.08 35.58 41.25 43.16 142.81 179.11 189.86
  Skolas 7/2 Tilderu nami, SIA 141.18 90.74 93.53 53.90 25.55 22.97 20.20 24.99 24.31 67.81 85.91 89.94
  Skolas 13 Tilderu nami, SIA 121.85 79.68 81.15 50.74 23.63 20.95 18.38 21.87 21.74 64.36 82.77 87.38
  Līvzemes 19 Tilderu nami, SIA 14.32 9.16 9.06 4.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.12 9.62 10.50
  Miera 22 Tilderu nami, SIA 36.52 23.74 24.59 10.49 3.22 2.89 2.25 2.56 2.70 17.42 23.39 25.28
  Saulkalne 18 Salaspils celtnieks, SIA 82.28 49.59 50.67 28.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.95 57.10 59.65
  Saulkalne 20 Salaspils celtnieks, SIA 73.34 44.24 45.33 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.86 50.18 52.53
  Saulkalne 22 Salaspils celtnieks, SIA 72.21 44.34 44.91 24.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.99 50.06 51.75
  Saulkalne 24 Salaspils celtnieks, SIA 78.87 48.34 48.79 27.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.64 54.92 57.41
  Saulkalne 28 Salaspils celtnieks, SIA 73.21 44.36 45.22 25.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.13 52.13 54.16
  Saulkalne 30 Salaspils celtnieks, SIA 83.07 50.54 51.52 28.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.87 57.09 59.27
  Saulkalne 32 Saulkalnes nams 32, DzĪB 75.10 45.89 46.55 26.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.66 51.87 53.61
  Saulkalne 26 Namu pārvaldīšana, SIA 71.00 43.90 44.71 25.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.71 50.16 52.24
  Saulkalne Daugaviņa, PII 31.56 20.73 20.27 12.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.17 21.64 21.74

2015. gada patēriņi

00 00 - jaunbūves, renovētas un siltinātas ēkas.

 

 AdreseNamu pilnvarotie pārstāvji

jan.

-0.6

feb.

+0.4

mar.

+4.0

apr.

+7.4

mai.

 

jūn.

 

jūl.

 

aug.

 

sep.

 

okt.

+6.9

nov.

+6.2

dec.

+3.9

  Dienvidu 3/2 Dienvidu nams 32, DzĪKS 41.41 35.34 31.75 24.21 11.84 11.01 10.34 10.27 11.09 25.59 29.86 34.17
  Celtnieku 6a Servisa parks, SIA 46.63 38.08 32.24 25.01 12.31 9.35 9.63 9.07 9.19 21.69 32.73 37.60
  Miera 16/5 Tilderu nami, SIA 72.04 60.64 52.69 36.57 16.06 14.15 13.89 12.84 14.75 41.86 53.13 63.01
  Daugavas 2 Daugavas 2, Biedrība 137.41 113.39 92.09 67.60 38.83 33.39 32.00 31.46 32.85 72.86 94.58 114.09
  Maskavas 1 Maskavas 1, DzĪB 100.81 84.96 76.66 48.96 27.45 24.38 25.31 24.41 23.81 57.24 68.92 84.81
  Maskavas 7 M7, DzĪB 89.21 74.57 64.92 53.53 28.16 25.24 25.60 22.04 23.77 47.95 57.61 69.42
  Meža 7 Meža 7, DzĪB 86.55 74.09 66.40 43.38 18.18 16.33 16.13 15.44 15.86 44.03 52.54 62.90
  Meža 7a Meža 7a, dzīv. māja 77.60 67.26 62.89 50.30 17.42 14.42 15.14 15.36 15.91 50.15 56.12 64.56
  Maskavas 5 Maskavas 5, dzīv. māja 59.05 47.97 41.48 29.56 12.32 10.76 10.53 10.31 10.42 28.26 40.37 47.88
  Celtnieku 14 Celtnieku 14, DzĪKS 68.26 58.74 54.67 43.45 20.08 15.97 16.52 16.16 15.90 42.48 48.98 57.14
  Vītolu 4/2 Salaspils Vītols, K/S 41.00 33.01 23.15 13.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.61 22.90 31.83
  Vītolu 8 8 Vītoli, DzĪKS 40.86 33.11 27.45 16.68 5.35 4.45 4.20 4.30 4.22 22.44 28.50 31.53
  Miera 17 Miera 17, Biedrība 46.91 39.01 34.31 25.62 5.45 4.54 4.75 4.31 5.14 32.14 36.79 42.71
  Miera 19 Miera 19, dzīv. māja 18.06 14.43 11.07 7.99 1.06 0.91 0.84 0.78 0.90 9.90 10.86 14.49
  Līvzemes 4 Līvzemes 4, Biedrība 11.88 9.50 8.44 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.77 6.29 8.57
  Līvzemes 12 Līvzemes 12, dzīv. māja 4.24 3.51 3.00 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 3.03 3.64
  Enerģētiķu 11 Namu pārvaldīšana, SIA 32.34 28.11 25.85 18.85 15.01 11.68 10.28 10.18 11.15 16.21 19.62 22.79
  Enerģētiķu 1 Votum +, SIA 63.84 53.10 46.80 39.03 15.05 11.02 11.53 11.09 10.88 36.66 43.14 52.48
  Institūta 6 RMS Būve, SIA 12.50 10.04 10.20 7.85 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 7.93 8.37 8.88
  Dienvidu 9/3 Biedrība "Dienvidu nams 9/3" 66.94 54.07 45.09 33.61 21.20 17.38 16.98 16.48 17.54 32.59 42.36 51.46
  Dārza 1 Dzīv. māja 1.48 1.01 0.77 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.80
  Līvzemes 15/3 Dzīv. māja 1.16 0.89 0.76 0.53 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.73 0.88
  Miera 31 Latv. Vides, ģeolog. un metrol. centrs, SIA 74.32 65.37 50.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.52 131.64
  Miera 32 LU Fizikas institūts 54.64 49.27 36.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.41
  Miera 34 RTU Neorg. kīmijas institūts 72.37 65.37 54.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 1 LN Botāniskais dārzs, zinātn.sektors 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 3 LU Bioloģijas institūts 12.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29
  Rīgas 113 Zemkopības min. nekust. īpaš., SIA 77.07 63.27 54.31 33.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.64 51.52 60.84
  Institūta 1 Baltrotors, SIA 41.91 35.58 25.37 16.47 2.35 1.99 1.67 1.88 2.17 17.80 24.98 34.09
  Skolas 10 DHB, AS 66.29 54.97 43.73 18.39 1.96 2.36 2.09 1.67 1.52 26.11 40.18 47.72
  Lauku 8 Salaspils veselības centrs, SIA 24.36 20.42 19.62 15.64 3.50 2.06 1.53 1.54 1.56 12.89 18.15 21.20
  Lauku 6 Benu Aptieka Latvija, SIA 7.64 6.30 5.02 4.28 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 6.27 6.51
  Skolas 5/1 TET, SIA 34.98 29.30 23.39 16.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.18 26.81 29.73
  Rīgas 30 DNB banka, AS 10.22 8.78 6.51 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 26a Valgums-S, PSIA 9.80 8.37 7.05 5.23 2.90 0.86 0.25 0.16 0.88 5.61 6.56 7.63
  Skolas 7a LR IeM Valsts policija 21.76 19.19 11.52 5.84 1.83 1.53 1.48 1.48 1.65 7.38 10.09 12.50
  Skolas 19 Salaspils pareizticīgo draudze 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Skolas 9 A.F.P., SIA 17.15 15.28 16.97 10.57 9.35 7.86 6.61 6.75 8.68 17.04 20.91 22.71
  Rīgas 1 A.F.P., SIA 60.59 55.06 41.18 16.91 5.94 5.15 4.37 3.71 5.22 34.46 50.19 54.12
  Maskavas 1 Marli, SIA 4.37 4.05 2.20 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 3.80
  Enerģētiķu 2a Lions, SIA 8.01 6.78 5.61 4.68 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03 4.19 6.30
  Parka 3 Evarts un Ko, SIA 9.19 8.91 8.93 7.38 7.21 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 5.65
  Miera 24c Aibe, SIA 3.88 3.31 3.39 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 3.65
  Rīgas 1a Maruss, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 9 EWE, SIA 8.04 6.97 4.81 3.45 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 5.22 6.50
  Dienvidu 7 MAXIMA Latvija, SIA 11.59 9.68 8.60 7.33 1.98 0.35 0.30 0.15 0.66 6.25 7.05 7.90
  Celtnieku 10 Enerģija Shems, SIA 8.24 6.20 4.61 4.10 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 3.77 6.70 7.76
  Maskavas 9a Vincode, SIA 5.59 4.96 4.23 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 3.50 4.07
  Līvzemes 8 Salaspils novada pilsētas dome 61.18 45.85 38.44 29.98 6.39 1.00 1.02 0.91 1.66 29.24 32.84 41.57
  Rīgas 30 Salaspils novada dome 16.94 14.63 14.15 10.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.54 20.36 22.45
  Enerģētiķu 9 Salaspils bilbliotēka 14.82 12.38 9.71 6.35 2.68 0.85 0.80 0.67 0.83 7.51 10.43 13.44
  Kalnu iela 2 Salaspils novada sociāl.dienests 13.37 11.49 10.39 6.68 0.96 0.29 0.00 0.72 1.02 8.70 6.54 5.90
  Lauku 1 Salaspils 1.vidusskola 96.54 79.93 69.41 63.40 19.45 2.00 0.00 0.00 3.63 58.99 63.00 74.21
  Skolas 6 Salaspils 2.vidusskola 78.28 68.75 59.39 41.63 13.03 1.83 0.00 0.00 6.58 55.70 58.79 79.76
  Līvzemes 9 Salaspils mūzikas un mākslas skola 21.11 17.15 13.07 9.85 4.19 0.46 0.00 0.00 0.00 10.78 13.77 17.09
  Meža 6 Atvasīte, PII 28.17 23.51 20.46 15.86 6.92 0.41 1.95 2.11 2.85 14.99 17.98 21.66
  Enerģētiķu 17 Saulīte, PII 44.36 36.57 29.81 23.08 14.69 8.53 7.70 4.58 9.38 24.50 30.58 37.24
  Miera 16-9 Saime, PII 26.35 22.71 19.61 15.31 8.62 4.51 4.54 2.59 4.80 15.13 17.82 20.91
  Rīgas 10 Ritenītis, PII 38.52 32.80 28.72 20.81 8.15 5.36 2.47 4.29 6.42 20.96 26.34 31.42
  Skolas 9/1 Jāņtārpiņš, PII 36.66 31.20 28.72 21.91 5.85 0.27 3.55 3.36 5.41 21.50 28.23 34.67
  Līvzemes 7 Rīgava, kultūras nams 24.26 20.13 17.33 14.39 5.29 2.63 2.55 2.48 2.64 18.40 23.13 24.38
  Skolas 2 Enerģētiķis, kultūras nams 89.65 65.02 57.33 40.12 12.88 0.00 0.00 0.00 0.00 38.67 44.15 49.93
  Līvzemes 22 Salaspils bērnu sporta skola 26.80 24.71 21.04 11.27 1.16 1.07 0.93 0.87 0.91 10.62 11.65 16.50
  Smilšu 1 Salaspils sporta nams 77.80 66.48 60.45 40.65 24.12 10.00 7.48 6.46 12.18 35.11 40.50 42.99
  Rudzu 2 Salaspils sporta nams 16.07 13.45 11.88 8.77 5.10 1.66 1.68 1.28 1.98 7.21 10.00 12.47
  Skolas 7 Salaspils pašvald.dzīvokļu fonds DZ.FONDS 23.50 18.89 17.54 11.33 2.26 2.14 1.96 2.00 2.09 8.87 16.76 20.61
  Skolas 7 Salaspils pašvald.dzīvokļu fonds 9.05 7.28 6.76 4.36 0.87 0.83 0.75 0.77 0.80 3.42 6.45 7.94
  Lauku 6 Pašvaldības policija 3.30 2.71 2.16 1.70 0.38 0.30 0.27 0.21 0.24 1.53 1.12 2.75
  Celtnieku 4 Namu pārvaldīšana, SIA 57.61 48.54 43.89 31.60 15.15 13.26 13.23 13.07 13.38 31.57 41.71 48.17
  Celtnieku 6 Namu pārvaldīšana, SIA 58.45 49.43 45.17 32.86 13.10 11.52 11.34 11.14 12.38 36.03 40.93 47.29
  Celtnieku 16 Namu pārvaldīšana, SIA 63.17 52.11 48.07 33.72 17.63 15.93 14.96 14.38 15.14 37.78 44.01 51.87
  Celtnieku 18 Namu pārvaldīšana, SIA 144.94 124.41 113.74 78.87 39.88 34.68 33.54 32.26 32.74 84.81 101.44 118.06
  Enerģētiķu 2 Namu pārvaldīšana, SIA 73.39 60.11 53.78 37.23 26.67 24.32 24.03 24.37 24.42 41.79 52.18 60.83
  Enerģētiķu 5 Namu pārvaldīšana, SIA 131.00 110.45 98.44 67.47 34.30 30.44 29.16 28.80 30.36 72.34 85.15 103.34
  Enerģētiķu 13 Namu pārvaldīšana, SIA 28.97 24.10 21.85 15.94 11.37 10.16 10.26 10.17 10.32 15.59 19.92 23.14
  Enerģētiķu 15 Namu pārvaldīšana, SIA 27.45 23.47 21.38 18.39 16.75 10.71 11.00 9.81 11.02 17.19 19.77 22.86
  Enerģētiķu 21 Namu pārvaldīšana, SIA 96.29 79.99 69.80 47.04 22.11 18.56 18.81 18.67 19.41 53.37 64.03 75.27
  Skolas 1 Namu pārvaldīšana, SIA 62.25 50.56 43.39 30.86 13.35 12.07 10.99 10.73 11.01 31.56 42.74 50.26
  Skolas 5/2 Namu pārvaldīšana, SIA 114.09 96.77 83.73 59.14 32.92 28.60 29.16 27.72 28.68 63.02 76.83 92.29
  Skolas 8 Namu pārvaldīšana, SIA 104.71 89.31 71.63 47.73 18.68 16.95 17.65 17.35 18.94 51.17 63.17 77.20
  Skolas 15 Namu pārvaldīšana, SIA 107.19 91.20 80.48 57.20 26.71 23.16 22.69 21.68 24.38 56.05 66.73 79.46
  Maskavas 3 Namu pārvaldīšana, SIA 55.44 45.74 37.19 24.96 13.18 11.59 10.79 11.21 11.56 27.72 34.73 40.78
  Rīgas 12 Namu pārvaldīšana, SIA 68.76 59.33 55.42 39.54 14.19 12.41 12.72 12.43 12.56 44.42 50.79 57.36
  Lauku 12 Namu pārvaldīšana, SIA 73.85 61.98 53.24 35.82 18.85 16.66 16.91 18.11 19.03 44.92 50.24 58.35
  Ziemeļu 10 Namu pārvaldīšana, SIA 32.99 27.34 22.79 14.28 2.30 2.00 1.87 1.87 1.96 17.43 20.49 25.21
  Skolas 17 Enerģētiķis 33, SIA 162.82 144.34 127.67 101.30 38.57 31.76 30.76 30.08 33.56 102.01 115.95 125.17
  Enerģētiķu 23 Enerģētiķis 33, SIA 146.78 126.84 110.05 79.09 40.65 35.14 33.58 32.47 34.80 81.37 98.91 118.69
  Enerģētiķu 4 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 172.50 146.60 131.00 90.70 42.50 37.70 35.40 34.80 36.20 100.40 115.20 134.20
  Celtnieku 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 124.51 106.34 95.42 71.20 33.79 30.43 29.46 28.16 29.28 73.85 86.43 102.53
  Skolas 7/3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 86.95 73.00 62.02 45.58 24.14 22.06 21.23 20.66 20.89 54.20 64.97 75.04
  Enerģētiķu 19 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 93.89 80.63 74.76 50.30 21.41 17.73 16.50 16.36 17.48 56.98 68.00 79.44
  Skolas 13/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 63.06 53.38 47.16 35.75 16.08 14.26 14.06 13.88 14.29 34.55 39.66 47.48
  Institūta 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 29.37 25.75 24.93 16.90 2.39 2.19 2.03 2.00 1.91 13.59 17.99 19.72
  Miera 21 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 6.79 5.84 5.95 4.16 2.48 2.13 2.02 1.97 2.00 4.77 4.97 6.14
  Enerģētiķu 6 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 164.73 137.70 118.47 82.86 39.03 34.73 34.92 34.33 35.31 94.09 111.05 132.61
  Skolas 10/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 69.13 57.98 51.65 36.42 13.58 11.89 11.65 11.17 11.89 41.82 49.11 57.50
  Skolas 11/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 87.14 73.58 63.31 54.49 21.28 19.21 18.64 18.48 19.30 56.24 67.59 78.03
  Skolas 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 190.50 161.50 151.40 92.20 48.00 42.90 40.40 39.30 41.50 116.10 139.20 159.40
  Rīgas 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 143.74 119.13 105.38 79.18 37.83 32.80 32.38 32.44 34.01 87.65 103.24 120.66
  Celtnieku 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 52.18 44.12 39.45 29.47 11.51 10.26 10.19 10.10 10.18 29.79 36.75 43.09
  Skolas 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 159.28 135.27 122.34 89.28 35.79 31.70 32.38 31.07 32.16 97.66 111.37 126.83
  Enerģētiķu 7 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 148.09 127.16 119.88 90.92 33.84 29.29 27.74 27.26 29.51 97.77 116.00 126.36
  Miera 4 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 15.44 13.33 13.41 9.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.64 13.63 12.75
  Miera 16/7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 84.16 68.58 61.28 42.62 10.13 9.83 9.55 9.54 5.40 40.09 57.40 68.01
  Miera 16/8 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 72.92 65.14 57.41 43.19 18.01 15.26 15.34 14.41 15.04 42.10 51.69 60.49
  Miera 24a Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 9.10 7.74 6.20 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.48 5.35 6.83
  Dienvidu 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 111.92 95.50 89.26 64.25 26.47 21.54 23.71 23.38 21.29 62.05 82.08 91.66
  Dienvidu 3/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 169.91 144.80 130.94 95.11 43.21 38.69 36.70 34.99 37.72 87.37 115.43 132.49
  Dienvidu 5/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 62.39 54.72 49.32 39.80 19.99 17.72 17.19 16.39 16.59 38.89 45.60 52.53
  Dienvidu 5/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 65.41 58.48 53.99 42.44 15.24 13.04 13.17 12.60 12.68 43.50 52.50 56.39
  Dienvidu 7/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 78.92 69.68 62.24 39.50 16.07 14.18 13.99 13.35 12.76 42.48 54.76 63.81
  Dienvidu 9 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 137.75 116.62 106.09 78.08 33.8 28.65 28.02 26.95 27.22 66.17 96.50 112.04
  Gaismas 7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 24.51 21.74 18.48 10.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.81 15.58 20.20
  Gaismas 11 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 23.96 20.31 17.59 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.03 17.07 19.15
  Gaismas 13 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 19.32 15.96 13.93 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.95 10.78 12.21
  Miera 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 15.21 13.15 13.39 9.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.17 13.24 17.97
  Daugavas 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 100.09 85.29 78.68 59.93 27.70 25.07 25.11 23.92 24.72 57.66 72.24 82.42
  Vītolu 1 Budeskalni, KS 17.53 15.46 12.32 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.95 10.99 14.74
  Vītolu 2 Budeskalni, KS 22.59 17.78 14.38 8.13 0.90 0.79 0.72 0.68 0.25 8.87 11.41 13.77
  Vītolu 3 Tilderu nami, SIA 54.74 44.63 33.37 19.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.12 30.22 42.91
  Vītolu 4 Tilderu nami, SIA 55.17 46.32 39.53 26.97 3.44 3.18 2.70 2.52 2.84 28.37 33.20 42.53
  Vītolu 6 Budeskalni, KS 34.34 27.94 27.76 16.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.25 21.15 28.51
  Ziemeļu 2 Budeskalni, KS 18.71 14.20 12.74 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.28 11.84 13.68
  Ziemeļu 4 Budeskalni, KS 10.02 7.75 7.90 5.16 1.03 0.70 0.00 0.00 0.00 6.69 8.66 8.46
  Ziemeļu 6 Budeskalni, KS 19.36 16.67 13.67 8.40 0.66 0.69 0.68 0.58 0.34 9.95 12.88 15.89
  Ziemeļu 8 Budeskalni, KS 29.47 22.87 19.33 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.78 19.45 23.63
  Gaismas 1 Budeskalni, KS 25.22 21.23 18.46 10.78 2.13 1.84 1.54 1.53 1.46 11.91 16.48 17.84
  Gaismas 3 Budeskalni, KS 22.28 18.92 14.01 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.11 16.04 17.08
  Gaismas 5 Budeskalni, KS 50.59 42.12 37.35 22.31 4.74 4.19 4.02 3.76 3.50 20.23 27.44 36.26
  Līvzemes 6 Budeskalni, KS 3.57 3.08 2.68 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 2.49
  Līvzemes 14 Budeskalni, KS 9.03 7.40 7.19 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 6.13 7.96
  Līvzemes 16 Namu pārvaldīšana, SIA 15.73 13.06 11.14 6.50 0.42 0.32 0.29 0.04 0.00 8.58 10.95 12.34
  Līvzemes 17 Tilderu nami, SIA 13.10 11.20 10.90 3.35 1.18 1.00 0.96 0.89 0.96 7.04 7.16 8.64
  Līvzemes 18 Budeskalni, KS 41.72 32.66 28.72 21.78 5.54 4.64 4.26 4.15 4.17 24.49 27.66 36.65
  Līvzemes 21 Budeskalni, KS 9.26 7.64 6.64 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.71 5.80 6.22
  Miera 14 Dienvidu nams 72, DzĪKS 76.17 63.68 55.54 40.84 18.10 15.57 15.89 15.37 15.94 43.92 48.18 54.49
  Miera 16 Dienvidu nams 72, DzĪKS 85.17 64.20 57.68 41.63 16.85 14.26 14.16 13.67 14.28 40.53 47.06 54.42
  Miera 16/6 Dienvidu nams 72, DzĪKS 80.26 68.29 62.67 43.26 16.13 13.48 13.18 12.62 13.55 47.03 56.07 63.17
  Miera 18 Dienvidu nams 72, DzĪKS 29.27 23.42 21.03 14.16 2.86 2.42 2.34 2.29 2.31 17.60 21.38 25.34
  Miera 20 Dienvidu nams 72, DzĪKS 31.55 26.16 23.33 15.28 2.82 2.30 2.22 2.16 2.19 20.57 28.37 32.72
  Miera 25 Dienvidu nams 72, DzĪKS 27.96 22.74 18.69 12.51 3.30 2.62 2.50 2.56 2.60 15.22 16.74 20.34
  Miera 29 Dienvidu nams 72, DzĪKS 25.07 19.98 15.13 9.86 2.93 2.36 2.38 2.31 2.51 12.30 13.95 19.97
  Dienvidu 7/1 Tilderu nami, SIA 66.17 55.13 50.63 36.53 16.08 14.91 15.07 13.32 13.26 33.26 42.95 51.69
  Dienvidu 7/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 151.36 123.37 108.56 76.74 32.69 27.75 27.69 26.13 28.14 87.42 106.69 122.29
  Meža 9 Dienvidu nams 72, DzĪKS 33.88 28.48 25.26 19.75 5.10 3.93 3.98 3.75 4.06 18.76 21.58 24.96
  Meža 9a Dienvidu nams 72, DzĪKS 33.44 27.29 23.50 17.09 5.51 4.66 4.79 4.56 4.78 20.01 22.98 27.47
  Lazdu 2/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 23.28 20.14 18.37 13.66 5.40 4.51 4.38 4.13 4.32 14.57 16.77 19.37
  Maskavas 9 Kalniņš, DzĪKS 90.84 76.19 67.55 45.40 25.69 23.12 22.04 21.24 22.64 47.08 63.22 72.64
  Kalnu 7 Kalnu 7, Biedrība 134.07 113.95 100.59 73.27 33.59 29.54 29.43 29.31 30.70 73.97 91.13 106.93
  Nometņu 38 Tilderu nami, SIA 69.45 59.26 46.09 33.38 16.60 14.25 14.59 14.43 15.21 37.74 44.70 53.58
  Griezes 19 Tilderu nami, SIA 70.84 57.50 48.00 33.99 16.05 14.46 14.62 14.58 15.75 38.54 46.68 55.88
  Skolas 11/1 Tilderu nami, SIA 72.15 60.55 52.50 32.61 18.71 16.53 15.90 16.30 16.60 39.38 49.28 56.93
  Lazdu 2 Tilderu nami, SIA 41.65 35.76 32.50 23.96 9.49 7.94 7.41 7.13 7.42 24.55 30.15 34.58
  Griezes 17 Tilderu nami, SIA 43.03 34.47 30.71 21.71 9.48 7.49 6.97 6.59 6.75 18.10 27.36 32.90
  Celtnieku 6b Tilderu nami, SIA 49.83 41.31 35.78 27.21 12.48 11.75 11.33 10.77 11.82 30.53 36.00 41.13
  Enerģētiķu 3 Tilderu nami, SIA 202.27 175.52 160.37 114.63 52.68 45.18 45.37 44.11 46.75 121.74 145.70 171.31
  Skolas 7/2 Tilderu nami, SIA 100.36 84.51 77.86 58.24 30.52 24.41 22.76 22.26 24.86 63.92 78.43 90.29
  Skolas 13 Tilderu nami, SIA 95.68 81.06 72.50 53.09 23.63 21.54 21.52 20.74 23.36 56.56 69.22 79.67
  Līvzemes 19 Tilderu nami, SIA 10.66 9.42 8.82 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.17 8.21 8.78
  Miera 22 Tilderu nami, SIA 29.78 25.37 23.93 17.53 4.01 3.58 3.47 3.47 3.62 17.87 21.75 24.85
  Saulkalne 18 Salaspils celtnieks, SIA 63.02 53.25 47.39 31.45 31.45 0.00 0.00 0.00 0.00 32.52 41.69 48.75
  Saulkalne 20 Salaspils celtnieks, SIA 55.12 46.47 41.22 28.06 28.06 0.00 0.00 0.00 0.00 28.40 37.08 43.02
  Saulkalne 22 Salaspils celtnieks, SIA 55.49 46.65 41.30 27.93 27.93 0.00 0.00 0.00 0.00 28.39 37.03 42.81
  Saulkalne 24 Salaspils celtnieks, SIA 60.03 50.56 44.73 30.33 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00 30.62 40.59 47.25
  Saulkalne 28 Salaspils celtnieks, SIA 54.62 45.66 40.46 27.45 27.45 0.00 0.00 0.00 0.00 28.17 35.86 42.68
  Saulkalne 30 Salaspils celtnieks, SIA 61.52 52.61 47.09 31.26 31.26 0.00 0.00 0.00 0.00 32.36 41.64 48.84
  Saulkalne 32 Salaspils celtnieks, SIA 56.44 47.79 42.99 28.82 28.82 0.00 0.00 0.00 0.00 29.45 38.51 45.12
  Saulkalne 26 Namu pārvaldīšana, SIA 54.58 46.12 41.39 26.69 26.69 0.00 0.00 0.00 0.00 28.18 36.86 42.60
  Saulkalne Daugaviņa, PII 24.36 20.90 19.19 12.49 12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 14.11 17.63 19.48

2014. gada patēriņi

00 00 - jaunbūves, renovētas un siltinātas ēkas.

 

 AdreseNamu pilnvarotie pārstāvji

jan.

-5.7

feb.

-0.1

mar.

+4.2

apr.

+8.1

mai.

 

jūn.

 

jūl.

 

aug.

 

sep.

 

okt.

+6.7

nov.

+2.6

dec.

-0.7

  Dienvidu 3/2 Dienvidu nams 32, DzĪKS 48.25 33.51 28.36 20.27 11.44 10.34 9.74 2.75 10.86 21.66 29.38 39.64
  Celtnieku 6a Servisa parks ,SIA 53.70 37.60 30.01 20.45 12.34 9.22 9.08 2.6 9.55 24.11 36.36 46.99
  Miera 16/5 Tilderu nami, SIA 89.02 64.18 56.16 34.53 16.74 14.91 12.68 3.14 14.64 35.00 58.61 71.14
  Daugavas 2 Daugavas 2, Biedrība 172.70 108.21 88.60 60.33 38.32 35.43 32.36 9.09 33.84 64.07 100.80 131.27
  Maskavas 1 Maskavas 1, DzĪB 117.19 82.60 74.59 44.19 26.22 24.77 23.01 6.58 25.37 53.22 81.41 100.65
  Maskavas 7 M7, DzĪb 113.41 83.93 79.76 46.11 25.25 25.42 24.68 7.13 27.52 54.68 73.67 94.89
  Meža 7 Meža 7, DzĪB 92.10 71.13 56.25 35.95 15.61 14.68 13.10 3.02 13.70 39.69 63.26 86.05
  Meža 7a Meža 7a, dzīv. māja 88.06 70.10 54.37 42.80 18.22 16.84 0.28 0.00 0.00 33.22 61.80 77.17
  Maskavas 5 Maskavas 5, dzīv. māja 69.46 47.52 36.64 22.22 12.15 9.50 8.90 2.84 10.96 28.29 44.89 59.62
  Celtnieku 14 Celtnieku 14, DzĪKS 77.78 53.50 48.37 33.91 16.86 15.78 13.79 3.62 16.00 35.46 54.17 68.72
  Vītolu 4/2 Salaspils Vītols, K/S 50.98 29.82 20.07 8.21 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 17.62 29.67 41.23
  Vītolu 8 8 Vītoli, DzĪKS 51.92 32.22 20.68 10.23 5.35 4.17 3.89 0.98 4.05 16.60 31.73 43.06
  Miera 17 Miera 17, Biedrība 53.96 37.73 31.33 19.98 5.68 4.88 4.63 0.62 4.70 24.71 38.00 49.21
  Miera19 Miera 19, dzīv. māja 22.60 15.10 11.12 6.04 0.92 0.80 0.77 0.21 0.84 9.12 14.46 18.05
  Līvzemes 4 Līvzemes 4, Biedrība 12.23 9.07 7.61 3.99 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 6.83 9.55 12.93
  Līvzemes 12 Līvzemes 12, dzīv. māja 4.90 3.57 2.89 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 2.50 4.11
  Enerģētiķu 11 Salaspils dzīvokļu īpašnieku biedrība 38.07 26.70 24.87 19.19 13.50 12.55 11.26 3.43 12.91 17.48 27.05 32.81
  Enerģētiķu 1 Votum +, SIA 67.02 46.69 41.43 24.49 11.93 10.92 8.52 2.56 10.90 26.73 44.96 61.22
  Institūta 6 RMS Būve, SIA 13.94 10.50 9.51 6.44 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 6.93 9.24 12.07
  Dienvidu 9/3 Biedrība "Dienvidu nams 9/3" 81.94 55.51 39.97 31.71 24.50 17.97 13.66 4.45 17.11 32.77 49.03 65.41
  Dārza 1 Dzīv. māja 1.77 1.42 0.93 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 1.17 1.53
  Līvzemes 15/3 Dzīv. māja 2.24 1.36 1.42 0.64 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 1.61 2.11
  Miera 31 Lat.Vides, ģeol. un met. centrs, SIA 95.92 49.23 32.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.50 71.37
  Miera 32 LU Fizikas institūts 59.78 44.35 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.53 51.89
  Miera 34 RTU Neorg. kīmijas institūts 76.25 60.54 54.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.25 71.65
  Miera 1 LN Botāniskais dārzs, Karantīns 44.32 18.12 7.85 3.29 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 1 LN Botāniskais dārzs, ekspert.sektors 133.41 67.79 42.79 17.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Miera 1 LN Botāniskais dārzs, zinātn.sektors 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.12 22.86 0.00
  Miera 3 LU Bioloģijas institūts 57.00 11.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.31
  Rīgas 113 Zemkopības min. nekust. īpaš., SIA 95.21 61.27 51.67 24.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.62 59.90 76.67
  Institūta 1 Baltrotors, SIA 44.20 22.52 14.03 9.12 2.35 2.21 1.80 0.47 2.13 17.48 29.92 42.57
  Skolas 10 DHB, AS 73.77 45.74 35.81 17.39 3.41 3.21 3.23 0.54 2.98 31.77 52.54 66.57
  Lauku 8 Salaspils veselības centrs, SIA 33.65 20.50 19.35 11.45 1.62 1.53 1.47 0.49 1.56 7.61 20.52 23.69
  Lauku 6 Hansa Pharma, SIA 9.18 6.33 5.23 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.34 6.24 7.52
  Skolas 5/1 TET, SIA 42.28 30.35 21.06 12.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.45 25.49 35.22
  Rīgas 30 DNB banka, AS 12.49 8.70 7.31 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 7.72 10.36
  Miera 26a Valgums-S, PSIA 12.65 8.67 7.28 3.95 1.64 0.40 0.14 0.09 0.95 5.35 7.80 9.77
  Skolas 7a LR IeM Valsts policija 20.36 12.03 10.50 5.81 1.87 1.68 1.43 0.47 1.55 5.21 11.31 21.33
  Skolas 19 Salaspils pareizticīgo draudze 13.25 8.89 8.35 4.57 1.90 0.64 0.58 0.13 0.66 2.34 4.99 6.74
  Skolas 9 A.F.P., SIA 14.19 14.80 14.14 11.96 3.93 3.27 1.96 1.50 2.53 8.01 15.39 16.84
  Rīgas 1 A.F.P., SIA 29.26 44.94 41.01 30.73 14.94 3.71 3.33 0.65 3.60 20.93 49.66 54.03
  Maskavas 1 Marli, SIA 3.83 3.45 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.87 4.30
  Enerģētiķu 2a Lions, SIA 9.75 5.86 5.82 4.32 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 6.37 7.65
  Parka 3 Evarts un Ko, SIA 8.97 7.38 7.75 6.15 6.25 6.67 4.35 0.00 0.00 0.00 5.56 9.23
  Miera 24c LTDS, SIA 5.82 4.34 2.66 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 2.26 3.77
  Rīgas 1a Maruss, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 9 EWE, SIA 9.37 6.82 4.70 1.70 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 6.67 8.39
  Dienvidu MAXIMA Latvija, SIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 7.29 10.37 11.70
  Celtnieku 10 Enerģija Shems, SIA 10.31 7.64 5.65 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.16 5.99 7.71
  Maskavas 9a Vincode, SIA 5.49 4.03 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 4.23 5.49
  Līvzemes 8 Salaspils novada pilsētas dome 70.58 44.28 37.36 27.06 1.26 1.29 0.82 0.19 1.08 22.50 45.44 60.83
  Rīgas 30 Salaspils novada dome 19.50 15.19 14.42 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.92 14.49 16.65
  Enerģētiķu 9 Salaspils bilbliotēka 17.06 12.15 8.43 5.05 0.97 0.79 0.51 0.16 1.01 5.10 8.20 14.47
  Kalnu iela 2 Salaspils novada social.dienests 14.25 11.37 10.13 6.43 1.99 0.81 0.38 0.03 0.53 6.40 10.30 13.24
  Lauku 1 Salaspils 1.vidusskola 110.90 79.93 61.46 38.77 9.16 2.40 1.55 1.41 7.19 50.41 73.36 93.79
  Skolas 6 Salaspils 2.vidusskola 88.97 56.38 47.95 25.94 6.50 0.37 0.00 0.88 6.44 23.44 54.70 71.18
  Līvzemes 9 Salaspils mūzikas un mākslas skola 32.26 21.28 12.45 6.68 2.48 0.59 0.47 0.20 0.77 10.84 15.83 20.94
  Meža 6 Atvasīte, PII 30.99 20.43 16.98 10.95 4.35 2.26 1.62 0.21 2.64 12.85 20.95 26.38
  Enerģētiķu 17 Saulīte, PII 47.65 35.98 30.14 21.21 10.83 0.67 6.31 1.66 7.51 24.22 33.21 42.72
  Miera 16-9 Saime, PII 32.86 23.92 18.46 13.38 8.15 5.49 1.23 0.90 4.36 13.86 19.93 24.81
  Rīgas 10 Ritenītis, PII 44.60 33.19 27.47 15.86 6.77 4.58 4.54 0.53 4.73 23.07 28.83 36.33
  Skolas 9/1 Jāņtārpiņš, PII 45.78 32.47 26.27 15.05 5.65 3.42 0.43 0.85 4.98 20.48 28.38 35.57
  Līvzemes 7 Rīgava, kultūras nams 38.87 22.90 18.88 11.45 3.09 2.75 2.09 0.67 2.09 10.72 22.04 24.09
  Skolas 2 Enerģētiķis, kultūras nams 98.10 70.12 51.40 28.23 13.52 0.00 0.00 0.00 0.54 30.76 58.16 83.51
  Līvzemes 22 Salaspils bērnu sporta skola 37.51 23.20 17.26 7.59 1.01 0.90 0.58 0.20 0.99 11.36 21.30 25.05
  Smilšu 1 Salaspils sporta nams 87.77 59.06 52.50 34.38 23.01 18.22 5.92 4.23 15.63 40.31 58.05 81.75
  Rudzu 2 Salaspils sporta nams 23.91 16.89 13.32 8.94 2.77 2.26 1.14 0.37 1.27 6.14 10.52 15.74
  Skolas 7 Salaspils pašvald.dzīvokļu fonds DZ.FONDS 38.36 19.34 17.18 9.65 2.16 2.35 2.06 0.67 2.34 4.94 19.65 24.66
  Skolas 7 Salaspils pašvald.dzīvokļu fonds 14.77 7.45 6.61 3.72 0.83 0.90 0.79 0.26 0.90 1.90 7.57 9.50
  Lauku 6 Pašvaldības policija 3.76 3.39 2.56 1.43 0.49 0.45 0.26 0.06 0.24 1.81 2.50 3.33
  Celtnieku 4 Dzīvoklis S, SIA 68.33 47.73 42.93 29.03 14.60 13.29 12.21 3.15 13.25 29.20 45.41 57.87
  Celtnieku 6 Dzīvoklis S, SIA 71.98 49.60 44.60 26.43 11.84 11.27 10.25 2.61 10.84 29.93 45.82 58.64
  Celtnieku 16 Dzīvoklis S, SIA 74.57 52.58 47.93 25.20 16.38 14.71 13.47 3.64 16.39 33.69 52.52 64.17
  Celtnieku 18 Dzīvoklis S, SIA 172.12 120.69 110.20 68.97 35.97 35.11 32.60 8.23 35.47 78.46 115.72 145.84
  Enerģētiķu 2 Dzīvoklis S, SIA 125.24 92.69 79.06 47.85 22.97 17.87 22.70 6.16 25.01 38.69 63.40 74.58
  Enerģētiķu 5 Dzīvoklis S, SIA 158.24 103.78 94.56 61.12 34.63 32.60 29.65 7.75 33.20 79.20 95.99 134.96
  Enerģētiķu 13 Dzīvoklis S, SIA 41.56 25.20 21.94 17.09 13.90 12.91 12.13 2.51 10.59 16.61 22.12 28.95
  Enerģētiķu 15 Dzīvoklis S, SIA 63.63 42.18 31.74 21.37 12.36 11.03 10.02 2.56 11.04 17.97 23.52 27.04
  Enerģētiķu 21 Namu pārvaldīšana, SIA 113.97 77.83 66.75 42.08 21.68 20.08 18.55 4.71 20.48 48.98 73.18 95.23
  Skolas 1 Dzīvoklis S, SIA 68.97 54.66 46.88 26.98 12.70 11.96 10.87 3.09 11.69 29.53 44.95 60.67
  Skolas 5/2 Dzīvoklis S, SIA 134.71 95.40 83.97 54.89 32.12 28.34 26.45 7.34 30.66 59.49 90.46 113.88
  Skolas 8 Dzīvoklis S, SIA 126.17 84.27 74.47 48.49 18.65 17.33 16.21 4.62 17.65 51.27 82.99 105.00
  Skolas 15 Dzīvoklis S, SIA 129.06 88.30 74.83 41.17 31.62 28.70 26.23 5.98 24.72 56.18 85.30 106.85
  Maskavas 3 Dzīvoklis S, SIA 63.29 45.66 37.79 20.86 12.56 11.60 10.84 2.37 11.66 26.52 45.56 55.43
  Rīgas 12 Dzīvoklis S, SIA 85.71 58.47 51.12 32.02 14.76 13.48 12.74 3.49 13.94 37.39 52.56 69.34
  Lauku 12 Dzīvoklis S, SIA 92.20 60.17 50.66 31.26 17.06 16.04 14.76 3.73 14.99 40.51 58.63 73.51
  Ziemeļu 10 Dzīvoklis S, SIA 38.08 28.34 23.96 11.04 2.85 2.56 1.76 0.59 2.02 14.59 27.96 33.12
  Skolas 17 Enerģētiķis 33, SIA 187.37 137.43 119.68 78.67 37.25 34.24 30.94 8.66 33.34 86.60 130.71 169.71
  Enerģētiķu 23 Enerģētiķis 33, SIA 166.13 122.29 104.42 67.16 34.76 32.39 30.07 8.18 33.68 78.19 109.81 134.58
  Enerģētiķu 4 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 218.90 156.60 144.70 81.20 40.90 36.50 33.80 9.10 37.60 92.50 144.20 170.40
  Celtnieku 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 161.81 109.82 99.32 69.96 32.54 29.33 26.79 6.99 28.34 64.96 97.63 124.66
  Skolas 7/3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 107.65 75.62 64.55 43.20 22.98 21.04 19.18 5.30 21.52 45.32 66.21 88.27
  Enerģētiķu 19 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 118.36 87.35 70.73 40.88 22.11 20.22 17.32 4.59 19.38 42.18 72.92 92.33
  Skolas 13/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 79.98 53.00 44.24 29.08 15.51 14.28 13.54 3.93 14.37 33.07 53.38 62.87
  Institūta 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 32.14 23.29 19.37 12.58 2.51 2.14 2.12 0.46 2.06 15.50 22.64 29.52
  Miera 21 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 11.43 8.61 7.67 5.05 2.88 2.67 2.51 0.76 3.25 4.75 5.23 6.75
  Enerģētiķu 6 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 182.74 135.38 122.98 77.09 39.74 35.62 31.82 8.07 35.19 88.37 136.39 164.48
  Skolas 10/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 85.93 57.25 49.75 30.23 12.95 11.77 10.98 3.10 11.59 37.44 54.66 69.24
  Skolas 11/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 121.61 80.97 70.55 49.72 22.69 21.00 19.20 5.17 19.64 42.79 68.21 87.50
  Skolas 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 231.60 168.90 143.20 90.50 49.00 46.30 42.80 0.30 0.00 45.20 154.50 200.30
  Rīgas 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 166.90 125.05 100.07 67.73 34.45 32.26 29.63 0.24 0.00 42.04 113.09 143.33
  Celtnieku 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 66.42 44.74 39.31 25.64 11.69 10.92 10.22 0.08 0.00 12.21 41.24 52.46
  Skolas 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 190.23 138.51 112.61 72.50 37.13 33.88 28.34 0.25 0.00 36.16 127.56 159.59
  Enerģētiķu 7 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 198.33 121.23 118.11 81.82 32.60 29.77 26.92 0.19 0.00 0.00 106.90 156.88
  Miera 4 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 20.87 17.53 15.00 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.17 14.72 15.02
  Miera 16/7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 99.12 66.73 59.28 35.58 17.08 15.21 18.36 4.16 13.34 42.51 64.70 83.35
  Miera 16/8 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 82.86 56.70 51.25 34.91 17.64 15.38 14.29 4.00 15.35 39.24 55.62 73.02
  Miera 24a Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 10.20 7.54 5.09 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.57 7.00 9.80
  Dienvidu 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 132.33 82.71 76.09 50.35 24.43 21.99 17.23 5.67 23.27 53.99 92.88 105.31
  Dienvidu 3/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 218.03 140.13 122.67 78.53 43.04 37.78 30.40 9.87 37.79 85.35 132.16 169.04
  Dienvidu 5/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 87.39 65.24 57.59 37.55 22.42 19.75 16.94 5.37 17.04 35.26 55.19 62.17
  Dienvidu 5/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 79.91 59.45 52.17 33.21 16.25 15.05 13.23 4.45 15.80 37.75 58.71 68.07
  Dienvidu 7/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 90.84 62.08 54.71 33.53 15.09 12.80 11.19 2.81 12.82 34.49 58.68 74.99
  Dienvidu 9 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 167.97 112.70 102.30 64.41 32.31 29.62 26.37 7.47 29.34 66.91 108.68 137.10
  Gaismas 7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 26.38 19.03 15.73 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.96 18.43 22.37
  Gaismas 11 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 27.33 20.53 16.71 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 19.12 23.85
  Gaismas 13 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 21.85 16.48 14.02 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.36 14.77 19.31
  Miera 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 21.68 15.18 10.82 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.56 11.25 14.70
  Daugavas 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 123.12 87.63 79.16 51.45 27.35 24.79 22.73 6.30 24.55 50.82 80.98 99.77
  Vītolu 1 Budeskalni, KS 21.06 14.90 11.69 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.89 13.68 17.41
  Vītolu 2 Budeskalni, KS 22.86 18.06 12.88 6.22 1.06 0.10 0.59 0.00 0.00 8.11 15.11 22.18
  Vītolu 3 Budeskalni, KS 67.28 47.83 35.85 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.27 36.71 54.55
  Vītolu 4 Tilderu nami, SIA 67.14 45.71 37.52 14.52 4.70 3.93 3.55 0.00 1.40 19.21 38.59 61.19
  Vītolu 6 Budeskalni, KS 40.16 29.92 25.40 11.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.80 27.06 32.25
  Ziemeļu 2 Budeskalni, KS 19.88 15.11 11.64 5.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 13.31 17.34
  Ziemeļu 4 Budeskalni, KS 10.85 7.98 7.05 4.45 1.15 1.06 0.96 0.23 0.94 3.63 6.32 10.18
  Ziemeļu 6 Budeskalni, KS 19.24 16.47 12.86 6.94 1.14 0.96 0.60 0.19 0.96 7.64 12.23 17.80
  Ziemeļu 8 Budeskalni, KS 31.94 24.43 19.53 7.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.49 19.61 29.94
  Gaismas 1 Budeskalni, KS 26.84 21.63 20.25 10.17 2.08 1.91 1.75 0.00 0.00 11.12 16.71 24.52
  Gaismas 3 Budeskalni, KS 25.01 20.03 15.99 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.09 16.31 23.69
  Gaismas 5 Budeskalni, KS 51.44 40.16 34.70 15.36 4.27 3.82 3.58 0.00 2.19 24.50 34.11 51.41
  Līvzemes 6 Budeskalni, KS 4.30 3.21 2.43 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 2.78 3.51
  Līvzemes 14 Budeskalni, KS 11.06 7.69 6.33 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 7.01 8.68
  Līvzemes 16 Budeskalni, KS 18.39 12.48 9.75 3.91 0.00 0.13 0.12 0.00 0.12 8.17 11.72 15.13
  Līvzemes 17 Tilderu nami, SIA 14.77 10.89 9.45 5.34 1.46 1.31 1.16 0.22 1.12 6.49 10.53 12.80
  Līvzemes 18 Budeskalni, KS 41.50 33.31 27.61 13.99 4.72 4.27 3.87 0.82 4.23 19.33 29.87 42.22
  Līvzemes 21 Budeskalni, KS 10.00 7.94 6.14 3.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.31 5.99 8.78
  Miera 14 Dienvidu nams 72, DzĪKS 87.12 66.43 53.79 31.10 16.98 15.49 14.29 3.89 15.16 36.09 55.41 75.26
  Miera 16 Dienvidu nams 72, DzĪKS 87.67 67.49 55.59 31.59 16.07 14.05 12.61 3.72 14.67 35.64 55.92 85.85
  Miera 16/6 Dienvidu nams 72, DzĪKS 97.71 69.70 57.87 33.41 14.57 13.11 11.52 3.49 13.65 44.81 61.88 83.44
  Miera 18 Dienvidu nams 72, DzĪKS 34.50 22.40 19.21 9.73 2.46 2.22 1.99 0.58 2.14 12.46 19.67 30.39
  Miera 20 Dienvidu nams 72, DzĪKS 37.05 25.93 21.98 12.12 2.92 2.40 2.36 0.50 2.26 16.23 23.05 35.89
  Miera 25 Dienvidu nams 72, DzĪKS 32.53 25.58 18.90 10.67 2.79 2.36 2.13 0.60 2.58 16.56 22.36 27.70
  Miera 29 Dienvidu nams 72, DzĪKS 30.00 22.67 15.74 9.11 2.79 2.38 2.19 0.64 2.54 11.22 20.04 24.90
  Dienvidu 7/1 Dienvidu nams 72, DzĪKS 73.83 50.88 47.16 31.18 15.17 13.50 11.47 3.32 12.63 28.41 56.23 67.91
  Dienvidu 7/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 157.71 121.03 108.32 71.94 31.05 28.39 24.94 6.61 27.80 78.71 104.26 151.76
  Meža 9 Dienvidu nams 72, DzĪKS 40.96 28.51 24.93 14.14 4.55 4.14 3.59 0.95 4.20 17.40 26.13 33.44
  Meža 9a Dienvidu nams 72, DzĪKS 38.98 25.47 23.38 13.83 5.27 4.69 4.15 1.13 4.83 18.61 27.27 34.26
  Lazdu 2/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS 25.99 18.44 17.11 12.76 4.79 4.41 3.99 0.98 3.99 12.91 18.62 22.95
  Maskavas 9 Kalniņš, DzĪKS 107.75 76.50 62.19 41.50 23.41 21.79 20.38 5.71 22.30 45.99 71.40 91.66
  Kalnu 7 Kalniņš, DzĪKS 168.81 119.97 104.80 67.06 32.02 28.78 25.91 7.52 29.14 65.02 106.19 133.69
  Nometņu 38 Tilderu nami, SIA 89.38 66.17 54.59 36.69 13.07 11.73 10.59 2.87 12.66 29.38 54.56 69.18
  Griezes 19 Tilderu nami, SIA 88.30 58.39 50.29 32.56 12.36 11.52 10.62 3.12 13.33 29.17 54.86 70.99
  Skolas 11/1 Tilderu nami, SIA 99.18 67.13 56.01 33.99 19.19 17.38 16.14 3.62 16.98 41.04 57.42 73.13
  Lazdu 2 Tilderu nami, SIA 48.56 31.90 28.71 18.28 9.19 8.11 7.62 1.10 7.58 20.04 33.07 41.36
  Griezes 17 Tilderu nami, SIA 55.21 38.45 31.96 20.76 8.77 8.43 7.83 2.18 7.58 18.86 32.58 43.71
  Celtnieku 6b Tilderu nami, SIA 60.39 40.00 33.83 20.69 12.72 11.63 11.18 2.77 11.72 26.23 39.04 50.04
  Enerģētiķu 3 Tilderu nami, SIA 244.09 175.69 145.63 81.04 47.77 40.97 41.58 11.18 46.35 117.68 165.32 200.07
  Skolas 7/2 Tilderu nami, SIA 120.69 87.21 78.90 45.29 26.40 23.59 22.16 5.68 23.60 56.06 89.14 97.76
  Skolas 13 Tilderu nami, SIA 118.70 76.26 72.01 49.18 24.81 23.15 14.25 4.97 20.71 51.01 81.44 99.24
  Līvzemes 19 Tilderu nami, SIA 13.30 10.22 8.72 3.68 0.66 0.58 0.55 0.11 0.00 4.07 7.75 9.52
  Miera 22 Tilderu nami, SIA 34.75 22.76 20.60 12.63 3.43 3.21 2.82 0.66 3.12 15.78 24.08 29.78
  Saulkalne 18 Salaspils celtnieks, SIA 79.81 53.78 45.80 19.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.56 49.99 63.24
  Saulkalne 20 Salaspils celtnieks, SIA 72.33 48.81 41.32 17.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.72 43.85 55.06
  Saulkalne 22 Salaspils celtnieks, SIA 72.51 49.05 41.29 17.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.49 44.47 55.69
  Saulkalne 24 Salaspils celtnieks, SIA 76.88 52.95 44.27 18.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.09 47.35 60.35
  Saulkalne 28 Salaspils celtnieks, SIA 71.48 48.61 39.10 16.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.77 43.37 54.79
  Saulkalne 30 Salaspils celtnieks, SIA 81.73 55.03 44.72 18.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.42 50.04 62.50
  Saulkalne 32 Salaspils celtnieks, SIA 72.84 49.28 40.91 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.56 45.35 56.63
  Saulkalne 26 Dzīvoklis S, SIA 70.74 47.94 39.96 17.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.14 43.64 54.88
  Saulkalne Daugaviņa, PII 24.59 17.31 15.13 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.52 18.57 23.87

2013. gada patēriņi

00 00 - jaunbūves, renovētas un siltinātas ēkas.

 

 AdreseNamu pilnvarotie pārstāvji

jan.

-6.3

feb.

-0.7

mar.

-4.0

apr.

+5.6

mai.

 

jūn.

 

jūl.

 

aug.

 

sep.

 

okt.

+8.8

nov.

+5.1

dec.

+2.8

  Celtnieku 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 66.00 46.16 57.61 29.66 11.86 10.41 5.08 0.00 2.30 20.93 38.86 49.11
  Celtnieku 4 Dzīvoklis-S, SIA 68.08 49.72 58.74 32.75 14.44 11.95 12.46 5.93 5.87 20.11 39.43 48.76
  Celtnieku 6 Dzīvoklis-S, SIA 78.64 57.22 67.89 35.62 11.95 10.29 10.41 10.57 11.29 25.92 37.41 49.80
  Celtnieku 6a Servisa parks, SIA 54.36 37.68 40.71 26.24 10.23 9.18 9.02 8.76 10.76 22.15 29.59 39.52
  Celtnieku 6b Tilderu nami, SIA 59.67 41.91 49.82 27.83 10.74 9.23 9.34 9.10 13.48 24.44 32.85 43.02
  Celtnieku 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 162.77 122.30 148.39 88.09 31.16 27.95 27.71 28.14 30.06 64.79 91.01 113.98
  Celtnieku 14 DzĪKS, Celtnieku 14 77.77 58.14 72.12 38.90 16.76 14.76 15.36 15.36 16.95 27.74 52.00 57.65
  Celtnieku 16 Dzīvoklis-S, SIA 84.20 62.72 69.03 32.78 15.15 13.35 14.31 14.68 15.60 25.55 44.57 56.45
  Celtnieku 18 Dzīvoklis-S, SIA 172.79 128.77 147.62 81.28 36.18 30.84 31.20 15.25 14.09 60.58 100.57 124.31
  Daugavas 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 124.69 92.38 109.32 60.25 27.78 24.41 25.35 24.32 24.48 46.06 73.66 90.00
  Daugavas 2 Biedrība "Daugavas 2" 185.40 131.44 146.04 75.73 38.76 32.78 34.85 34.87 34.81 59.08 95.38 122.35
  Dārza 1 Dzīv. māja 2.10 1.56 1.80 0.98 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.90 1.26
  Dienvidu 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 98.81 67.47 91.60 42.73 23.53 20.56 20.61 20.41 7.51 45.94 83.96 106.45
  Dienvidu 3/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 182.03 130.98 168.82 83.95 42.29 35.24 36.70 36.43 5.88 69.27 121.02 148.87
  Dienvidu 3/2 Dienvidu nams 32, DzīKS 48.31 33.90 41.78 23.55 11.24 9.52 9.98 10.13 10.47 14.18 23.82 33.04
  Dienvidu 5/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 84.56 62.49 86.20 36.79 20.05 17.32 16.97 17.34 6.69 33.13 52.31 58.74
  Dienvidu 5/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 87.49 61.01 74.79 39.05 17.64 14.69 15.93 15.48 12.12 43.99 56.32 71.45
  Dienvidu 7/1 Dienvidu nams 72. DzĪKS 78.86 57.65 69.79 37.41 12.68 10.15 9.87 9.50 10.92 40.13 50.91 62.14
  Dienvidu 7/2 Dienvidu nams 72. DzĪKS 153.23 109.96 132.96 71.92 28.82 24.49 24.66 24.68 26.99 71.84 95.38 123.31
  Dienvidu 7/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 95.82 68.86 85.06 41.07 14.80 12.27 12.32 12.13 6.29 30.01 52.15 64.06
  Dienvidu 9 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 163.54 118.21 149.23 68.79 29.08 24.47 24.40 23.89 19.64 44.96 92.97 113.89
  Dienvidu 9/3 Salaspils nami, SIA 83.02 56.95 62.02 37.45 22.40 12.45 19.35 19.26 19.87 32.57 44.66 57.82
  Enerģētiķu 1 SIA „Votum+” 72.40 51.62 63.75 31.98 13.34 11.38 11.91 11.56 12.28 25.36 38.72 47.93
  Enerģētiķu 2 Dzīvoklis-S, SIA 131.64 100.96 117.31 65.41 27.48 24.56 25.00 12.65 15.33 54.75 70.44 93.71
  Enerģētiķu 3 Tilderu nami, SIA 250.55 174.65 211.47 105.54 44.85 39.43 40.60 19.35 18.72 93.65 132.81 174.72
  Enerģētiķu 4 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 231.40 174.30 200.40 97.10 39.80 34.20 35.40 35.60 37.70 85.40 143.90 163.70
  Enerģētiķu 5 Dzīvoklis-S, SIA 165.67 121.58 151.85 78.70 32.43 27.37 28.19 13.82 13.34 53.04 91.47 112.41
  Enerģētiķu 6 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 201.51 150.12 176.81 98.48 39.77 34.19 34.55 35.85 38.45 78.17 106.51 130.15
  Enerģētiķu 7 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 188.49 135.97 177.92 95.03 37.31 31.56 15.40 0.00 6.62 71.35 112.58 130.69
  Enerģētiķu 11 DzīKS „EN- 11” 67.16 49.83 62.24 34.30 12.00 11.75 12.08 12.61 13.23 14.61 31.75 30.86
  Enerģētiķu 13 Dzīvoklis-S, SIA 36.98 27.09 32.05 19.14 11.65 10.26 10.51 10.50 10.11 13.28 20.94 34.09
  Enerģētiķu 15 Dzīvoklis-S, SIA 71.34 49.19 63.93 32.09 12.46 10.11 10.15 10.29 11.54 27.51 35.46 42.31
  Enerģētiķu 19 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 116.38 83.51 98.99 49.22 21.61 17.84 17.30 18.36 20.03 46.58 66.16 81.22
  Enerģētiķu 21 Dzīvoklis-S, SIA 117.14 84.05 100.74 53.46 19.81 16.40 17.81 8.54 8.28 46.16 59.66 82.50
  Enerģētiķu 23 Enerģētiķis-33. SIA 168.66 126.55 156.78 76.33 37.19 32.38 6.57 32.56 34.83 60.98 93.94 119.92
  Gaismas 1 Budeskalni, KS 26.74 20.80 24.40 9.12 1.86 1.64 1.72 2.17 2.09 9.81 16.70 21.26
  Gaismas 3 Budeskalni, KS 24.98 19.64 23.62 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 13.46 21.50
  Gaismas 5 Budeskalni, KS 56.26 41.44 46.18 21.16 4.41 3.73 3.79 3.49 3.67 22.26 31.96 43.18
  Gaismas 7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 25.80 19.72 21.87 9.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60 13.66 18.99
  Gaismas 11 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 29.42 22.51 25.06 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.42 15.28 20.21
  Gaismas 13 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 21.30 16.62 18.17 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.79 13.59 17.25
  Griezes 17 Tilderu nami, SIA 49.28 34.34 40.48 23.02 5.07 4.54 5.53 5.77 6.43 26.37 29.07 37.27
  Griezes 19 Tilderu nami, SIA 63.87 39.43 52.23 22.19 11.08 9.36 9.79 10.09 10.94 39.14 48.65 61.44
  Institūta 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 34.81 25.28 31.07 14.85 2.27 2.00 1.88 1.63 1.99 14.59 22.40 26.61
  Institūta 6 Salaspils namu pārvaldnieks, SIA 15.05 12.28 13.89 8.44 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 7.83 9.17 11.12
  Kalnu 7 Kalniņš, DzĪKS 170.76 119.66 147.16 76.41 34.00 25.59 26.73 27.33 29.84 48.08 89.62 114.69
  Lauku 6 SIA "Hansa Pharma" 13.60 10.15 11.28 7.22 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2.54 4.98 6.83
  Lauku 12 Dzīvoklis-S, SIA 91.91 65.36 81.03 40.14 16.93 14.99 15.27 13.16 16.36 28.20 50.53 63.78
  Lazdu 2 Tilderu nami, SIA 47.99 33.72 37.09 20.05 7.56 5.94 5.84 5.69 6.24 19.15 27.86 34.58
  Lazdu 2/2 Dienvidu nams 72. DzĪKS 27.91 21.06 26.05 15.81 6.35 3.97 3.87 3.84 3.98 12.53 16.27 18.56
  Līvzemes 4 Biedrība"Līvzemes nams 4" 13.55 10.41 11.89 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 5.25 5.54 8.08
  Līvzemes 6 Budeskalni, KS 4.53 3.36 4.01 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 3.21
  Līvzemes 12 Līvzemes 12, dzīv. māja 4.32 4.41 5.11 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 2.59 3.38
  Līvzemes 14 Budeskalni, KS 11.93 9.02 10.85 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.30 4.97 7.80
  Līvzemes 15/3 Dzīv. māja 1.40 1.08 1.07 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 1.04 1.21 1.68
  Līvzemes 16 Budeskalni, KS 17.52 13.68 15.41 6.44 0.45 0.44 0.36 0.36 0.60 7.41 9.43 13.26
  Līvzemes 17 Budeskalni, KS 13.88 10.17 12.26 6.13 1.32 1.11 1.08 1.05 1.15 7.26 8.99 11.30
  Līvzemes 18 Budeskalni, KS 43.15 30.49 37.97 18.06 4.15 3.37 3.31 3.33 3.61 20.27 24.48 30.32
  Līvzemes 19 Salaspils nami, SIA 13.38 10.44 12.55 5.68 0.85 0.34 0.00 0.52 0.56 6.60 8.03 10.12
  Līvzemes 21 Budeskalni, KS 9.67 7.64 9.31 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.64 6.54 8.07
  Maskavas 1 Maskavas 1. DzĪB 122.99 86.65 102.16 53.68 24.54 21.25 22.14 23.55 25.27 42.44 69.81 89.49
  Maskavas 3 Dzīvoklis-S, SIA 64.96 47.60 56.52 28.42 14.13 11.71 10.85 5.21 5.06 17.20 35.13 46.15
  Maskavas 5 Dzīv. māja 69.29 46.30 56.43 25.73 10.60 7.47 8.95 8.91 9.70 19.21 38.78 51.20
  Maskavas 7 M7, DzĪB 110.50 85.70 95.76 61.24 24.58 18.36 22.35 22.73 23.64 58.46 78.39 88.26
  Maskavas 9 Kalniņš, DzĪKS 112.06 83.51 93.70 53.15 22.88 17.71 20.82 20.52 21.54 34.89 66.84 79.67
  Meža 7 DzĪB "M7" 101.57 77.36 84.76 50.32 15.03 13.33 13.95 12.49 15.02 38.40 51.16 67.42
  Meža 7a Dzīv. māja 106.00 70.00 74.15 45.25 17.46 14.48 14.61 8.96 15.88 32.82 57.12 69.62
  Meža 9 Dienvidu nams 72. DzĪKS 41.16 29.65 35.40 18.34 4.47 3.56 3.73 3.34 4.15 17.01 22.34 28.83
  Meža 9a Dienvidu nams 72. DzĪKS 37.29 24.60 30.54 17.73 5.22 4.29 4.43 3.89 4.80 17.43 22.96 27.81
  Miera 4 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 24.81 20.09 24.08 11.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.42 13.81 15.96
  Miera 14 Dienvidu nams 72. DzĪKS 94.67 67.23 79.02 37.52 16.83 14.43 14.99 15.11 16.01 38.27 52.13 64.67
  Miera 16 Dienvidu nams 72. DzĪKS 86.91 63.42 79.65 42.84 15.74 13.54 13.93 13.49 14.82 37.83 49.05 60.20
  Miera 16/5 Salaspils Nami, SIA 97.31 70.43 74.70 25.86 13.33 12.26 12.51 10.35 0.00 22.03 58.34 66.16
  Miera 16/6 Dienvidu nams 72. DzĪKS 86.01 63.11 77.26 39.34 14.55 12.20 12.42 12.36 13.56 37.29 57.16 71.83
  Miera 16/7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 112.98 78.10 99.19 40.88 10.97 14.43 11.49 3.75 3.29 24.27 49.93 65.33
  Miera 16/8 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 79.63 58.97 74.29 36.92 14.50 12.07 12.36 12.62 8.73 28.60 47.76 59.00
  Miera 17 Biedrība Miera 17 53.81 40.39 49.09 25.05 5.88 4.68 4.90 4.73 5.55 24.24 28.28 36.02
  Miera 18 Dienvidu nams 72. DzĪKS 32.72 21.72 27.88 10.89 2.34 1.95 2.10 1.89 2.18 12.72 18.51 25.38
  Miera 19 Dindune A. 22.61 16.55 18.71 8.91 1.52 0.76 0.77 0.77 1.94 8.19 11.72 16.27
  Miera 20 Dienvidu nams 72. DzĪKS 36.95 27.58 31.45 15.00 3.03 2.44 2.39 2.41 2.61 16.88 22.05 28.48
  Miera 21 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 11.75 9.38 11.02 6.77 1.78 1.56 1.74 1.69 2.19 5.04 7.84 9.20
  Miera 22 Dienvidu nams 72. DzĪKS 33.50 24.22 27.74 12.98 3.00 2.47 2.63 2.89 3.22 17.16 21.50 25.28
  Miera 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 19.17 12.29 15.48 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.39 9.88 16.60
  Miera 24a Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 12.82 8.15 9.76 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.28 5.57 7.10
  Miera 25 Dienvidu nams 72. DzĪKS 35.55 24.89 29.08 12.93 2.97 2.43 2.47 2.48 2.53 13.30 19.10 24.07
  Miera 29 Dienvidu nams 72. DzĪKS 32.68 22.27 26.97 9.97 2.39 1.85 1.96 2.09 2.02 11.39 17.61 22.74
  Nometņu 38 Tilderu nami, SIA 72.83 66.95 79.32 44.62 12.06 10.23 10.33 10.53 11.18 38.82 45.95 60.62
  Rīgas 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 167.75 123.79 141.51 76.26 33.98 30.31 14.44 0.00 6.83 66.20 104.96 123.00
  Rīgas 12 Dzīvoklis-S, SIA 81.34 59.38 74.00 36.67 13.28 12.62 13.01 8.29 13.48 43.88 52.63 60.28
  Skolas 1 Dzīvoklis-S, SIA 73.32 53.50 63.03 30.42 12.08 10.28 10.64 10.52 11.65 24.25 42.64 51.19
  Skolas 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 238.70 179.00 206.20 114.40 47.40 41.70 20.40 0.00 9.50 73.80 145.50 170.50
  Skolas 5 SIA "TET" 49.29 28.15 38.13 20.71 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 12.07 22.34 30.59
  Skolas 5/2 Dzīvoklis-S, SIA 139.36 101.68 117.58 60.90 29.46 25.45 26.12 22.11 29.24 46.41 71.63 93.94
  Skolas 7/2 Tilderu nami, SIA 108.91 83.39 97.22 56.04 22.85 20.25 20.77 13.47 11.37 47.17 70.85 87.27
  Skolas 7/3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 113.91 81.26 97.52 49.92 23.05 19.43 19.91 19.76 20.86 42.82 61.33 80.51
  Skolas 8 Dzīvoklis-S, SIA 125.40 93.99 117.77 58.22 18.19 16.03 16.69 16.87 17.82 33.96 67.42 88.88
  Skolas 10/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 90.26 66.08 78.03 38.91 12.74 10.63 11.25 11.24 12.15 35.43 52.18 61.45
  Skolas 11/1 Tilderu nami, SIA 89.50 64.23 74.10 38.53 20.71 17.35 18.35 19.05 20.15 38.40 62.46 75.26
  Skolas 11/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 121.73 89.83 103.15 58.81 21.87 17.37 17.63 17.73 20.15 42.09 64.32 81.64
  Skolas 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 190.87 138.97 160.76 90.26 36.57 31.39 15.05 0.00 7.06 68.70 113.42 139.00
  Skolas 13 Tilderu nami, SIA 123.06 83.53 103.97 52.52 25.64 22.32 23.56 11.59 11.05 48.66 70.85 79.32
  Skolas 13/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS 80.27 58.74 74.11 39.04 15.46 13.46 14.03 14.01 14.94 28.39 41.75 53.90
  Skolas 15 Dzīvoklis-S, SIA 133.82 99.74 118.47 60.69 31.35 23.20 24.28 11.74 11.65 43.69 79.81 91.32
  Skolas 17 Enerģētiķis-33. SIA 192.40 143.00 167.71 82.78 38.26 33.86 4.96 32.83 33.11 78.64 102.86 142.70
  Vītolu 1 Budeskalni, KS 22.88 16.03 17.34 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.32 11.36 13.95
  Vītolu 2 Budeskalni, KS 20.98 15.41 17.99 7.68 1.33 0.91 0.83 0.99 1.03 8.85 11.71 15.87
  Vītolu 3 Budeskalni, KS 63.39 44.84 56.29 27.39 4.95 4.07 4.01 3.89 4.09 27.17 34.96 46.05
  Vītolu 4 Budeskalni, KS 60.16 43.79 53.91 21.17 4.12 2.88 2.98 3.30 3.48 22.10 31.88 46.12
  Vītolu 4/2 Salaspils Vītols, DzĪKS 47.00 29.70 37.46 12.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.09 22.92 32.69
  Vītolu 6 Budeskalni, KS 45.22 32.61 40.67 16.26 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 15.42 26.33 31.46
  Vītolu 8 8 Vītoli, DzĪKS 47.50 37.58 40.54 16.47 5.32 4.03 3.75 3.97 4.12 17.34 34.72 31.54
  Ziemeļu 2 Budeskalni, KS 20.82 15.63 17.80 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.13 12.10 15.22
  Ziemeļu 4 Budeskalni, KS 11.65 8.56 8.87 4.48 1.28 1.09 1.04 1.09 1.16 3.39 4.97 7.54
  Ziemeļu 6 Budeskalni, KS 20.95 14.02 15.24 7.17 1.12 1.03 1.00 0.99 1.02 8.65 11.61 14.75
  Ziemeļu 8 Budeskalni, KS 32.12 23.59 27.99 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.62 16.85 23.97
  Ziemeļu 10 Budeskalni, KS 36.25 27.56 33.38 15.31 2.98 2.65 2.47 2.17 2.24 13.62 19.93 27.23
  Saulkalne 18 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 81.47 58.51 68.38 25.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.74 40.16 58.26
  Saulkalne 20 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 72.62 52.17 61.28 23.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.77 36.90 52.78
  Saulkalne 22 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 73.22 52.63 61.26 23.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.36 37.12 53.19
  Saulkalne 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 79.06 56.53 66.76 25.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.85 40.18 58.10
  Saulkalne 26 Dzīvoklis-S, SIA 71.57 51.38 60.82 23.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 36.85 52.39
  Saulkalne 28 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 73.45 52.88 61.60 23.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.53 36.68 52.66
  Saulkalne 30 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 81.05 58.55 68.74 26.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.71 40.92 58.35
  Saulkalne 32 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA 72.95 52.63 61.51 23.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.42 37.66 53.42
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, "Karantīns 40.31 22.45 31.37 5.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.49 12.73
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, ekspert.sekt. 117.74 71.80 85.19 20.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.08 55.83 79.66
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, zinātn.sektors 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums LU Bioloģijas institūts 114.59 82.32 59.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.32
  Uzņēmums SIA "Zemkopības min.nekust.īpaš" 96.83 67.40 80.39 39.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.30 48.93 60.34
  Uzņēmums LVMI "Silava" 87.35 57.30 71.15 25.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Uzņēmums SIA "Baltrotors" 51.93 38.63 47.99 18.62 5.38 5.01 1.88 2.36 2.58 5.97 24.61 22.99
  Skolas 10 AS "DHB" 79.33 52.90 62.98 20.02 0.00 0.00 0.10 0.29 0.21 13.18 36.52 46.01
  Uzņēmums SIA "Salaspils veselības centrs" 33.89 22.54 28.89 17.54 2.63 1.63 1.86 1.55 1.97 6.12 18.37 21.43
  Rīgas 30 AS "DNB banka" 13.69 9.14 11.41 6.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.77 6.32 8.25
  Miera 26a PSIA "Valgums-S" 12.49 9.46 11.38 6.19 0.79 0.15 0.16 0.16 1.26 4.49 6.48 7.37
  Skolas 7a LR IeM Valsts policija 15.97 9.70 14.59 6.27 1.76 1.44 1.35 1.52 1.58 5.89 11.99 14.70
  Uzņēmums Salaspils pareizticīgo draudze 17.33 12.27 14.75 8.15 1.74 0.66 0.79 0.82 1.39 4.55 4.88 8.86
  Skolas 9 SIA "A.F.P." 16.10 13.00 15.97 9.86 2.66 1.86 2.28 2.78 4.60 7.78 13.21 13.99
  Rīgas 1 SIA "A.F.P." 49.19 39.68 46.73 29.58 4.12 3.25 3.14 4.61 16.75 10.17 18.83 19.60
  Uzņēmums SIA "Marli" 5.33 4.39 4.17 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10
  Uzņēmums SIA "Lions" 10.14 7.57 9.07 5.33 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3.28 6.69 7.34
  Uzņēmums SIA "Evarts un KO" 11.77 6.87 10.72 8.25 6.55 4.05 4.48 5.67 6.07 6.17 7.89 8.12
  Miera 24c SIA "LTDS" 5.65 4.34 5.06 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 2.52 3.81
  Rīgas 1a SIA "Marus" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gaismas 9 SIA "EWE" 4.00 3.94 6.50 3.037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 4.63 7.27
  Celtnieku 10 SIA "Enerģija SHEMS" 10.83 8.56 10.47 6.98 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2.92 6.03 7.16
  Maskavas 9a SIA "Vincode" 5.62 3.66 3.99 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 2.62 4.14
  Līvzemes 8 Salaspils novada pilsētas dome 76.90 50.23 66.13 38.37 7.17 0.83 0.11 0.78 0.93 32.03 38.41 44.18
  Rīgas 30 Salaspils novada pilsētas dome 20.16 15.80 19.04 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 9.01 12.13 14.55
  Enerģētiķu 9 Salaspils novada pilsētas dome 19.97 14.86 18.65 11.82 2.35 0.86 0.76 0.68 0.89 8.01 9.67 11.30
  Kalnu 2 Salaspils novada pilsētas dome 14.44 11.63 13.61 8.39 1.34 0.22 0.57 0.00 1.16 6.70 9.11 10.85
  Uzņēmums Salaspils 1. vidusskola 171.79 124.80 152.62 80.95 10.34 2.59 1.95 0.00 1.18 51.58 66.58 91.19
  Uzņēmums Salaspils 2. vidusskola 90.06 69.85 87.29 40.46 6.04 2.34 1.30 0.38 4.23 29.42 42.97 60.45
  Uzņēmums Salaspils mūzikas un mākslas skola 30.39 22.91 24.22 12.53 2.28 0.48 0.00 0.00 2.49 11.97 16.67 22.80
  Uzņēmums PII "Atvasīte" 33.96 24.34 27.91 18.93 5.83 3.39 0.29 1.51 2.77 15.08 16.46 20.77
  Uzņēmums PII "Saulīte" 50.42 37.59 40.40 28.45 14.28 4.69 9.44 9.54 12.53 23.97 27.13 35.34
  Uzņēmums PII "Saime" 33.77 25.43 29.41 17.70 7.15 4.31 4.45 1.32 4.92 17.83 19.94 23.58
  Uzņēmums PII "Ritenītis" 46.43 33.32 38.29 24.54 8.20 5.25 1.18 4.61 6.62 22.27 24.14 29.82
  Uzņēmums PII "Jāņtārpiņš" 43.65 30.24 28.49 17.28 5.28 3.14 3.16 0.54 5.74 16.72 22.32 29.12
  Uzņēmums Kultūras nams "Rīgava" 35.26 24.12 29.46 16.33 2.90 2.56 2.54 2.64 2.25 15.19 16.62 20.34
  Uzņēmums Kultūras nams "Enerģētiķis" 122.20 61.08 91.83 47.42 0.84 0.00 0.00 0.00 1.39 34.19 36.54 61.61
  Līvzemes 22 Salaspils bērnu sporta skola 34.78 24.13 27.05 10.93 1.35 0.53 0.53 0.78 1.05 12.26 15.15 26.82
  Rudzu 2 Salaspils bērnu sporta skola, stadions 14.46 10.67 13.77 6.82 2.09 1.43 1.66 1.38 1.38 8.43 10.68 13.22
  Smilšu 1 Salaspils sporta halle - - - - - - - - - 36.28 59.78 69.03
  Skolas 7 Salaspils pašvaldības dzīvokļu fonds 42.56 26.26 37.46 12.31 2.12 1.86 1.93 1.99 2.30 3.31 13.61 20.14
  Skolas 7 Salaspils pašvaldības dzīvokļu fonds 16.39 10.11 14.43 4.74 0.81 0.72 0.75 0.76 0.88 1.27 5.24 7.76
  Uzņēmums Pašvaldības policija 5.88 5.12 6.16 2.50 0.41 0.32 0.22 0.19 5.27 1.25 1.38 1.27
  Saulkalne PII "Daugaviņa" 24.53 19.50 22.17 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 8.71 11.25 16.91
  Uzņēmums Latvijas universitāte 86.91 50.11 72.64 22.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.20
  Uzņēmums LU Fizikas institūts 50.85 41.63 50.72 19.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.01
  Uzņēmums RTU Neorg. ķīmijas institūts 83.25 72.56 85.24 34.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.60

2012. gada patēriņi

00 00 - jaunbūves, renovētas un siltinātas ēkas.

 

 AdreseNamu pilnvarotie pārstāvji

jan.

 

feb.

 

mar.

 

apr.

 

mai.

 

jūn.

 

jūl.

 

aug.

 

sep.

 

okt.

 

nov.

+4.3

dec.

-4.5

  Celtnieku 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS                   15.32 37.30 61.80
  Celtnieku 4 Dzīvoklis-S, SIA                   30.76 40.11 64.27
  Celtnieku 6 Dzīvoklis-S, SIA                   34.79 44.53 73.25
  Celtnieku 6a Servisa parks, SIA                   22.65 32.57 52.09
  Celtnieku 6b Tilderu nami, SIA                   24.72 33.11 55.07
  Celtnieku 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS                   68.64 96.03 151.92
  Celtnieku 14 DzĪKS, Celtnieku 14                   27.30 50.00 75.22
  Celtnieku 16 Dzīvoklis-S, SIA                   26.00 48.95 79.60
  Celtnieku 18 Dzīvoklis-S, SIA                   77.61 101.18 161.40
  Daugavas 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   50.00 82.65 122.49
  Daugavas 2 Rīgas namu pārvaldnieks, SIA                   77.31 105.62 169.94
  Dārza 1 Dzīv. māja                   0.40 1.00 1.90
  Dienvidu 1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   42.90 59.81 95.84
  Dienvidu 3/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   75.20 115.97 176.45
  Dienvidu 3/2 Dienvidu nams 32, DzīKS                   17.75 26.30 46.45
  Dienvidu 5/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   33.30 61.31 79.37
  Dienvidu 5/1 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   33.90 52.08 82.05
  Dienvidu 7/1 Dienvidu nams 72, DzĪKS                   29.77 47.23 73.78
  Dienvidu 7/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS                   61.85 99.12 148.05
  Dienvidu 7/3 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   36.50 58.97 85.31
  Dienvidu 9 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   51.00 94.67 156.08
  Dienvidu 9/3 Salaspils nami, SIA                   28.93 46.14 78.77
  Enerģētiķu 1 SIA „Votum+”                   26.90 46.56 69.28
  Enerģētiķu 2 Dzīvoklis-S, SIA                   66.39 86.46 123.32
  Enerģētiķu 3 Dzīvoklis-S, SIA                   105.4 135.38 229.35
  Enerģētiķu 4 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS                   97.00 147.50 214.60
  Enerģētiķu 5 Dzīvoklis-S, SIA                   61.80 97.62 156.83
  Enerģētiķu 6 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS                   91.34 139.10 189.45
  Enerģētiķu 7 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS                   41.13 114.98 182.47
  Enerģētiķu 11 DzīKS „EN- 11”                   22.86 42.98 64.24
  Enerģētiķu 13 Dzīvoklis-S, SIA                   16.43 23.37 37.20
  Enerģētiķu 15 Dzīvoklis-S, SIA                   33.22 41.68 67.16
  Enerģētiķu 19 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS                   48.82 76.89 105.59
  Enerģētiķu 21 Dzīvoklis-S, SIA                   51.00 69.92 108.26
  Enerģētiķu 23 Enerģētiķis-33, SIA                   70.99 106.31 156.54
  Gaismas 1 Budeskalni, KS                   8.81 15.60 24.64
  Gaismas 3 Budeskalni, KS                   9.23 15.34 26.75
  Gaismas 5 Budeskalni, KS                   22.03 33.63 51.96
  Gaismas 7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   9.20 15.20 28.30
  Gaismas 11 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   8.80 17.71 28.36
  Gaismas 13 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   7.20 13.70 24.30
  Griezes 17 Tilderu nami, SIA                   0.00 32.39 37.01
  Griezes 19 Tilderu nami, SIA                   17.00 22.80 67.10
  Institūta 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS                   15.11 25.13 33.80
  Institūta 6 Salaspils namu pārvaldnieks, SIA                   6.98 8.48 13.31
  Kalnu 7 Kalniņš, DzĪKS                   63.39 94.32 161.66
  Lauku 6 SIA "Hansa Pharma"                   5.40 8.32 12.87
  Lauku 12 Dzīvoklis-S, SIA                   41.49 51.84 88.50
  Lazdu 2 Tilderu nami, SIA                   17.77 25.77 41.71
  Lazdu 2/2 Dienvidu nams 72, DzĪKS                   10.68 16.21 24.76
  Līvzemes 4 Biedrība"Līvzemes nams 4"                   5.31 7.77 13.98
  Līvzemes 6 Budeskalni, KS                   0.70 2.15 4.25
  Līvzemes 12 Namu pārvaldīšana, SIA                   1.37 2.00 4.00
  Līvzemes 14 Budeskalni, KS                   4.33 6.77 9.95
  Līvzemes 15/3 Dzīv. māja                   0.56 0.93 1.29
  Līvzemes 16 Budeskalni, KS                   6.57 10.84 17.01
  Līvzemes 17 Budeskalni, KS                   5.68 9.00 13.61
  Līvzemes 18 Budeskalni, KS                   14.50 24.81 40.45
  Līvzemes 19 Salaspils nami, SIA                   5.18 9.09 12.55
  Līvzemes 21 Budeskalni, KS                   3.93 6.01 9.77
  Maskavas 1 Maskavas 1, DzĪB                   41.96 77.20 116.37
  Maskavas 3 Dzīvoklis-S, SIA                   22.51 37.94 62.89
  Maskavas 5 Dzīv. māja                   16.62 39.81 63.31
  Maskavas 7 M7, DzĪB                   30.00 55.00 93.00
  Maskavas 9 Kalniņš, DzĪKS                   38.64 64.83 106.46
  Meža 7 DzĪB "M7"                   33.60 67.01 83.20
  Meža 7a Dzīv. māja                   36.00 59.00 75.00
  Meža 9 Dienvidu nams 72, DzĪKS                   15.27 24.29 38.75
  Meža 9a Dienvidu nams 72, DzĪKS                   15.30 22.14 36.08
  Miera 4 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   12.00 17.50 25.43
  Miera 14 Dienvidu nams 72, DzĪKS                   31.56 54.83 89.17
  Miera 16 Dienvidu nams 72, DzĪKS                   34.81 52.78 82.95
  Miera 16/5 Dienvidu nams 72, DzĪKS                   28.10 50.20 89.81
  Miera 16/6 Dienvidu nams 72, DzĪKS                   38.10 55.02 79.73
  Miera 16/7 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   40.90 68.79 103.21
  Miera 16/8 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   32.00 53.64 79.10
  Miera 17 Biedrība Miera 17                   23.41 26.88 53.91
  Miera 18 Dienvidu nams 72, DzĪKS                   10.82 18.82 33.19
  Miera 19 Dindune A.                   8.06 13.46 22.01
  Miera 20 Dienvidu nams 72, DzĪKS                   14.67 22.67 35.23
  Miera 21 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS                   5.33 7.72 11.30
  Miera 22 Dienvidu nams 72, DzĪKS                   12.39 19.09 31.60
  Miera 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   2.20 9.60 19.47
  Miera 24a Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   5.20 7.40 13.81
  Miera 25 Dienvidu nams 72, DzĪKS                   10.22 18.30 32.76
  Miera 29 Dienvidu nams 72, DzĪKS                   7.98 16.88 31.13
  Nometņu 38 Tilderu nami, SIA                   22.74 26.55 53.43
  Rīgas 2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS                   76.00 104.76 167.90
  Rīgas 12 Dzīvoklis-S, SIA                   35.76 46.28 77.04
  Skolas 1 Dzīvoklis-S, SIA                   30.00 43.04 68.97
  Skolas 3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS                   60.50 154.00 229.90
  Skolas 5 SIA "TET"                   10.70 26.27 33.24
  Skolas 5/2 Dzīvoklis-S, SIA                   51.21 83.66 128.58
  Skolas 7/2 Dzīvoklis-S, SIA                   68.89 72.60 104.33
  Skolas 7/3 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS                   39.00 53.00 102.15
  Skolas 8 Dzīvoklis-S, SIA                   50.30 77.73 118.44
  Skolas 10/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS                   34.84 52.34 84.40
  Skolas 11/1 Tilderu nami, SIA                   39.96 54.85 80.20
  Skolas 11/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS                   45.18 68.98 111.42
  Skolas 12 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS                   50.20 117.37 181.65
  Skolas 13 Dzīvoklis-S, SIA                   62.56 70.32 120.03
  Skolas 13/2 Rīgas namu apsaimniekotājs, AS                   31.22 45.62 75.59
  Skolas 15 Dzīvoklis-S, SIA                   64.01 82.21 126.89
  Skolas 17 Enerģētiķis-33, SIA                   73.97 125.86 182.61
  Vītolu 1 Budeskalni, KS                   7.56 11.93 22.36
  Vītolu 2 Budeskalni, KS                   8.29 15.80 22.36
  Vītolu 3 Budeskalni, KS                   26.99 42.74 59.32
  Vītolu 4 Budeskalni, KS                   24.04 33.73 55.42
  Vītolu 4/2 Salaspils Vītols, DzĪKS                   11.00 25.00 48.00
  Vītolu 6 Budeskalni, KS                   15.30 25.22 41.77
  Vītolu 8 8 Vītoli, DzĪKS                   16.86 24.90 46.23
  Ziemeļu 2 Budeskalni, KS                   9.10 12.03 20.24
  Ziemeļu 4 Budeskalni, KS                   5.16 5.87 12.58
  Ziemeļu 6 Budeskalni, KS                   7.49 15.60 22.52
  Ziemeļu 8 Budeskalni, KS                   13.66 23.39 36.00
  Ziemeļu 10 Budeskalni, KS                   15.53 22.96 35.98
  Saulkalne 18 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   23.24 43.28 78.97
  Saulkalne 20 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   21.12 39.03 71.61
  Saulkalne 22 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   22.40 40.07 72.03
  Saulkalne 24 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   24.50 43.60 77.09
  Saulkalne 26 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   22.28 39.21 69.45
  Saulkalne 28 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   21.90 39.27 72.44
  Saulkalne 30 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   23.26 43.89 81.18
  Saulkalne 32 Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA                   23.07 41.41 71.84
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, "Karantīns                   3.84 5.63 32.74
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, ekspert.sekt.                   23.61 53.93 104.70
  Uzņēmums LN Botāniskais dārzs, zinātn.sektors                   27.02 73.44 13.19
  Uzņēmums LU Bioloģijas institūts                   0.00 0.00 101.28
  Uzņēmums SIA "Zemkopības min.nekust.īpaš"                   29.70 51.54 89.85
  Uzņēmums LVMI "Silava"                   0.00 39.00 58.76
  Uzņēmums SIA "Baltrotors"                   9.02 35.58 72.32
  Skolas 10 AS "DHB"                   23.18 46.23 75.30
  Uzņēmums SIA "Salaspils veselības centrs"                   10.00 21.20 29.38
  Rīgas 30 AS NORD/LB Latvija                   2.24 7.53 10.50
  Miera 26a PSIA "Valgums-S"                   5.25 6.86 12.69
  Skolas 7a LR IeM Valsts policija                   4.10 7.70 10.40
  Uzņēmums Salaspils pareizticīgo draudze                   6.06 10.33 17.68
  Skolas 9 SIA "A.F.P."                   2.95 6.26 12.74
  Rīgas 1 SIA "A.F.P."                   4.50 12.10 41.69
  Uzņēmums SIA "Marli"                   0.00 3.44 4.58
  Uzņēmums SIA "Lions"                   3.50 5.14 9.66
  Uzņēmums SIA "Evarts un KO"                   5.02 5.81 5.50
  Miera 24c SIA "LTDS"                   0.00 1.99 5.50
  Rīgas 1a SIA "Marus"                   0.00 0.00 0.00
  Gaismas 9 SIA "EWE"                   1.00 2.00 3.60
  Celtnieku 10 SIA "Enerģija SHEMS"                   3.35 6.27 9.48
  Maskavas 9a SIA "Damex-serviss"                   1.39 3.18 5.06
  Līvzemes 8 Salaspils novada pilsētas dome                   26.00 43.63 73.69
  Rīgas 30 Salaspils novada pilsētas dome                   2.76 12.89 16.66
  Enerģētiķu 9 Salaspils novada pilsētas dome                   5.00 10.01 19.09
  Kalnu 2 Salaspils novada pilsētas dome                   6,00 10.30 13.91
  Uzņēmums Salaspils 1. vidusskola                   63.08 91.33 148.72
  Uzņēmums Salaspils 2. vidusskola                   29.83 60.89 81.61
  Uzņēmums Salaspils mūzikas un mākslas skola                   14.43 19.05 33.70
  Uzņēmums PII "Atvasīte"                   16.68 19.82 31.45
  Uzņēmums PII "Saulīte"                   22.00 34.97 46.82
  Uzņēmums PII "Saime"                   14.85 21.04 31.86
  Uzņēmums PII "Ritenītis"                   22.00 27.73 40.84
  Uzņēmums PII "Jāņtārpiņš"                   12.76 25.07 39.35
  Uzņēmums Kultūras nams "Rīgava"                   14.46 17.00 31.53
  Uzņēmums Kultūras nams "Enerģētiķis"                   31.50 43.57 98.51
  Līvzemes 22 Salaspils bērnu sporta skola                   14.28 20.20 31.64
  Rudzu 2 Salaspils bērnu sporta skola, stadions                   7.99 8.96 14.40
  Skolas 7 Soc. palīdzības nams Dzīv.fonds                   7.55 22.19 43.36
  Skolas 7 Soc.palīdzības nams                   2.91 8.55 16.70
  Uzņēmums Pašvaldības policija                   2.37 2.98 5.44
  Saulkalne PII "Daugaviņa"                   7.10 12.80 23.97
  Uzņēmums Latvijas universitāte                   0.00 0.00 84.02
  Uzņēmums LU Fizikas institūts                   0.00 0.00 40.85
  Uzņēmums RTU Neorg. ķīmijas institūts                   0.00 0.00 81.59