iso50001 award

Salaspils Siltums, SIA

Adrese:

Miera iela 31a, Salaspils, LV-2169 googlemap waze

E-pasta adrese:

info@salaspilssiltums.lv

Tālruņi:

Administrācija: 67944930

Avārijas gadījumā (pēc darba laika un brīvdienās): 29166204

Datu aizsardzības speciālists:

das@salaspilssiltums.lv

Rekvizīti

Reģistrācijas Nr. 40003310183

PVN reģistrācijas Nr. LV40003310183

SEB banka

SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV73UNLA0033300609808

birojs