iso50001 award

Energopārvaldības politika

energoparvaldibaEiropas Komisija 2012.gada 25.oktobrī ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (turpmāk - Direktīva), kuras mērķis ir samazināt dalībvalstu atkarību no enerģijas importa, ierobežot klimata pārmaiņas un veicināt energoefektīvas ekonomikas attīstību. Direktīva paredz virkni pasākumu, lai līdz 2020. gadam sasniegtu vispārējo energoefektivitātes mērķi, ietaupot 20% no Eiropas Savienības primārās enerģijas patēriņa, kā arī panākot turpmākos uzlabojumus pēc 2020.gada. Tiesību normas, kas izriet no Direktīvas, ir realizētas Latvijas Republikas likumdošanā, 2016.gada 3.martā pieņemot Energoefektivitātes likumu.

Likumā tiek definēts, ka lielais elektroenerģijas patērētājs ir komersants, kura ikgadējais elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 megavatstundas. Energoefektivitātes likums nosaka, ka lielajam elektroenerģijas patērētājam ir pienākums ieviest un uzturēt sertificētu energopārvaldības sistēmas standartu, aptverot 90% no kopējā enerģijas galapatēriņa (likuma 12.pants).

Siltuma ražošanas un siltumapgādes uzņēmums SIA "Salaspils Siltums" kopš 2010. gada ir strauji un mērķtiecīgi uzlabojis energoefektivitāti siltuma avotos un pārvadē - uzstādot augstas lietderības gāzes katlus, automatizējot procesus, ieviešot attālinātu datu nolasīšanas sistēmu, veicot siltuma trašu rekonstrukciju, kā arī izveidojot kurināmā diversifikāciju ražošanā, uzceļot šķeldas katlu māju, kura tika papildināta ar dūmgāzu kondensatoru, tādējādi paaugstinot šķeldas katlu mājas kopējo efektivitāti.

SIA "Salaspils Siltums" jau iepriekš ir pievērsis pastiprinātu uzmanību energopārvaldībai uzņēmumā, sekojot līdzi ražošanas procesu efektivitātei, resursu patēriņam, siltuma zudumiem trasēs u.c. Uzņēmums, turpinot attīstību, pieņēma lēmumu sertificēt izveidoto energopārvaldības sistēmu atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standarta prasībām, lai nodrošinātu nepārtrauktu energopārvaldības sistēmas uzlabošanu.

Siltuma ražošanas un siltumapgādes uzņēmuma SIA "Salaspils Siltums" energopārvaldības politika ir racionāla enerģijas izmantošana. Lai to īstenotu, tiek veikti šādi galvenie pasākumi:

    1. nodrošināta energopārvaldības sistēmas atbilstība normatīvajiem aktiem, kas ir attiecināmi uz uzņēmuma enerģijas lietošanu, patēriņu un energoefektivitāti;
    2. nodrošinātas darbinieku apmācības par energopārvaldības īstenošanu, uzturēšanu un pilnveidošanu, uzsverot sistēmas nozīmīgumu uzņēmuma darbībā un attīstībā;
    3. izstrādāta monitoringa sistēma, kur noteiktos laika intervālos tiek fiksēti lielumi, lai uzraudzītu uzņēmuma izvēlēto energoefektivitātes kritēriju – indikatoru atbilstību nospraustajām robežām;
    4. atbalstīta energoefektīvu produktu un iekārtu iegāde, lai paaugstinātu uzņēmuma energoveiktspēju;
    5. nodrošināta regulāra energopārvaldības sistēmas vadības pārskatu veikšana, kuros tiek pārskatīti energoefektivitātes rādītāji un to uzlabošanas iespējas.