iso50001 award

Iepirkumi un konkursi

Informatīvais paziņojums par plānoto iepirkumu

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Publikācijas datumsPubliskā iepirkuma mērķisKontaktpersonaPiedāvājuma iesniegšanas termiņšPaziņojuma ievietosanas datumsInformācija par izpildītājuLīgumcena bez PVN
29.05.2020 Izsludinam sarunu procedūru "Kurināmās šķeldas piegāde".
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2020/1.

Jevgēnijs Šuļga
Tālr. +(371) 25978449
info@salaspilssiltums.lv

Sarunu procedūras nolikums

12.06.2020
Plkst. 10:00

30.06.2020 SIA "SK Grean Enerģija" 56200 ber m³
13.05.2019 Izsludinam iepirkumu "Katlu mājas telpu pārbūve".
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2019/3.

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

Iepirkuma nolikums

Projekta dokumentācija

10.06.2019
Plkst. 10:00 
26.06.2019 SIA "BD & C" 64489.21 €
30.04.2019 Izsludinam sarunu procedūru "Kurināmās šķeldas piegāde".
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2019/2.

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

Sarunu procedūras nolikums

Atbildes uz jautājumiem

20.05.2019
Plkst. 10:00
12.06.2019 SIA "SK Grean Enerģija" 59000 ber m³
22.01.2019

Izsludinam iepirkumu "Teritorijas nožogojuma izbūve".
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2019/1.

 

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

Iepirkuma nolikums
Paskaidrojuma raksts

Atbildes uz jautājumiem

Labota apjoma tabula

25.02.2019
Plkst. 10:00
07.03.2019 SIA "DN SISTĒMAS" 54599.00 €
14.06.2018

Izsludinam iepirkumu "Saules kolektoru sistēmas ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni un biomasas katlu mājas ar 3 MW jaudu būvniecības būvprojekta ekspertīze un būvuzraudzība".
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2018/6.

kohezijasfonds

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

Iepirkuma nolikums

17.07.2018
Plkst. 11:00
08.08.2018 SIA "Firma L4" 147920.00 €
16.05.2018

Izsludinam sarunu procedūru "KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDE".
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2018/5.

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

Sarunu procedūras nolikums

06.06.2018
Plkst. 11:00
26.06.2018 SIA "SK Grean Enerģija" 45000 ber m³
27.03.2018

Izsludinam sarunu procedūru "Maģistrālās siltumtrases atzara “B” Silava posmu pārbūve".
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2018/4.

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

Konkursa nolikums

Paskaidrojuma raksts

24.04.2018
Plkst. 10:00
21.05.2018  SIA "LEP Energy"  18892.50 €
13.03.2018

Izsludinam atklātu konkursu „Zibensaizsardzības sistēmas un zemējuma kontūra ierīkošana katlu mājai
Miera ielā 31A, Salaspilī”.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2018/3.

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

Konkursa nolikums

Tehniskais projekts

Paskaidrojuma raksts

Atbildes uz jautājumiem 1 un 2

 

24.04.2018
Plkst. 11:00
21.05.2018  SIA "Aure 1"  29972.93 €
03.03.2018

Izsludinam sarunu procedūru "Saules kolektoru sistēmas ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni un biomasas katlu mājas ar 3 MW jaudu būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība"
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2018/2.

kohezijasfonds

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

Kandidātu atlases nolikums

Iepirkuma procedūras ziņojums

Līgums

03.04.2018
Plkst. 10:00
26.06.2018  SIA "Filter" 7080000.00 €
04.02.2018

Izsludinam sarunu procedūru "Saules kolektoru sistēmas ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni un biomasas katlu mājas ar 3 MW jaudu būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība"
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2018/1.

kohezijasfonds

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

 

pārtraukts

     
16.08.2017 Izsludinam atklātu konkursu par "SIA "Salaspils Siltums" 20/0.4kV transformatoru pārbūvi"
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2017/2.

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums ar grozījumiem

Tehniskais projekts

Būvatļauja

termiņš pagarināts 06.09.2017
Plkst. 11:00 

 15.09.2017  SIA "Delta EM"  185511.27 €
17.05.2017 Izsludina sarunu procedūru "KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDE".
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2017/1.

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

Sarunu procedūras nolikums

31.05.2017
Plkst. 11:00
 12.06.2017 SIA "SK Grean Enerģija"  45000 ber m³
14.12.2016 Izsludina atklātu konkursu par "Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanu".
Iepirkuma identifikācijas Nr.SalSil 2016/4.

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

Konkursa sludinājums
Konkursa nolikums

Pielikumi

03.01.2017
Plkst. 11:00
13.01.2017 JRX SYSTEMS SIA 32300.00 €
10.11.2016 Izsludina atklātu konkursu par "Tranzīta cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņu".
Iepirkuma identifikācijas Nr.SalSil 2016/3.

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

Konkursa sludinājums
Konkursa nolikums

29.11.2016
Plkst. 11:00
12.12.2016 SIA "YIT  Celtniecība" 36772.13 €
20.05.2016 Izsludina atklātu konkursu par "Maģistrālo siltumtīklu pazemes trašu renovāciju, uzstādot noslēgarmatūru atzaros un ēku ievados".
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2016/2.

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

Konkursa sludinājums
Konkursa nolikums
Atbildes uz jautājumiem
21.06.2016
Plkst. 11:00
27.06.2016 Apvienība SIA "YIT Celtniecība" un SIA "LEP Energy" 57340.35 €
28.10.2015 Izsludina atklātu konkursu par "Vieglā komerctransportlīdzekļa piegādi".
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil2015/4.

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

13.11.2015
Plkst. 12:00
25.11.2015 SIA "Norde" 16700.00 €
27.04.2015 Izsludina atklātu konkursu par tehniskās uzraudzības veikšanu projektam "Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī". Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/2 KF.

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

Konkursa sludinājums
Konkursa nolikums
Būvuzņēmēja laika grafiks

26.05.2015
Plkst. 11:00

02.06.2015

Kohēzijas fonds

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

AS "Inspecta Latvia" 8700.00 €
19.02.2015 Izsludina atklātu konkursu par "Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī". Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF.

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

Konkursa sludinājums
Konkursa nolikums
Pielikumi

Sludinājums par grozījumiem
Konkursa nolikuma grozījumi
Konkursa nolikums ar grozījumiem
07.04.2015
Plkst. 11:00

16.04.2015

 

Kohēzijas fonds

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

UAB "Enerstena" 597000.04 €
20.10.2014 Izsludina iepirkumu "Siltumtīklu un katlu kontūru atdalīšana, siltuma avota automatizācija". Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/3. Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv
25.11.2014
Plkst. 11:00
16.01.2015 SIA "Filter" 399661.93 €
07.04.2014 Izsludina iepirkumu "Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas tehniskā uzraudzība, ietverot laboratoriskās kontroles metodes". Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/2 KF.

Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv


Konkursa Sludinājums
Konkursa NOLIKUMS 


Paziņojums par grozījumiem


Nolikuma grozījumi


Konkursa Sludinājums
Konkursa NOLIKUMS

06.05.2014
Plkst. 11:00

30.05.2014
Plkst. 11:00

04.06.2014


Kohēzijas fonds


Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA "Geo Consultants"

34080.00 €

04.03.2014 Izsludina atklātu konkursu "Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija". Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF. Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv

Konkursa Sludinājums Konkursa NOLIKUMS

Atbildes uz jautājumiem 1 un 2
07.04.2014
Plkst. 11:00


07.05.2014


Kohēzijas fonds

Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA "Latenergoprojekts" 764928.58 €
19.07.2013 Izsludina sarunu procedūru "Siltuma avota Miera ielā 31a,Salaspilī rekonstrukcija". Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2013/6 Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv
13.08.2013
Plkst. 11:00
19.08.2013 SIA "Filter" 200000.00 Ls
28.06.2013 Izsludina atklātu konkursu "Katlu mājas renovācija" Saulkalnē. Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2013/5. Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv
23.07.2013
Plkst. 12:00
30.07.2013 SIA "Kurzemes krāsas" 33475.80 Ls
28.06.2013 Izsludina atklātu konkursu "Noliktavas izbūve, pievadceļu rekonstrukcija un autostāvvietas izbūve, teritorijas labiekārtošana", Miera ielā 31a, Salaspilī.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2013/4.
Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv
23.07.2013
Plkst. 11:00
30.07.2013 SIA "Kurzemes krāsas" 90696.94 Ls
28.06.2013 Izsludina atklātu konkursu "Ēkas telpu vienkāršotā renovācija", Miera ielā 31a, Salaspilī.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2013/3.
Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv
23.07.2013
Plkst. 10:00
30.07.2013 SIA "Kurzemes krāsas" 115286.98 Ls
13.02.2013 Izsludina sarunu procedūru "Rūpniecisko ražošanas ēku – katlu mājas un koģenerācijas stacijas fasāžu vienkāršotā renovācija".
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2013/1.
Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv
12.03.2013
Plkst. 10:00
26.03.2013 SIA "MERKS" 128384.87 Ls
09.11.2012 Izsludināta sarunu procedūra "Teleskopiskā iekrāvēja piegāde".
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2012/5.
Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv
26.11.2012
Plkst.10:00
18.12.2012 SIA "Agritech" 42000.00 Ls
25.06.2012 Kurināmās šķeldas piegāde SIA "Salaspils Siltums" 2012./2013.gada apkures sezonā. Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv
17.07.2012
Plkst. 11:00
20.09.2012 SIA "Vīgranti"
SIA  "SKGreanEnerģija"
SIA "GreenForest Energy"
- 6,50 Ls par 1ber.m3
- 6,50 Ls par 1ber.m3
- 6,80 Ls par 1ber.m3
05.04.2012 Siltumenerģijas skaitītāju rādījumu automātiskās nolasīšanas sistēmas ieviešana. Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv
21.05.2012
Plkst.11:00
28.06.2012 SIA "TELIKO" 37070.00 Ls
01.03.2012 Šķeldas katla ar jaudu 7MW SIA "Salaspils Siltums" katlu mājas teritorijā Miera ielā 31a, Salaspilī projektēšanas, piegāžu un izbūves tehniskā uzraudzība. Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv
02.04.2012
Plkst.11:00
16.04.2012
Kohēzijas fonds
AS "Inspecta Latvija" 26936.00 Ls
03.01.2012 Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no kameras 1-4-1 līdz dzelzceļa stacijai “Salaspils” II kārta un Rīgas un Lauku ielu rajonā. Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv
20.02.2012
Plkst.10:00
28.03.2012
Kohēzijas fonds
SIA "YIT Celtniecība" 437777.77 Ls
19.12.2011 Šķeldas katla ar jaudu 7MW izbūve SIA "Salaspils Siltums" katlu mājas teritorijā Miera ielā 31a, Salaspilī. Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv
16.01.2012
Plkst.11:00
20.02.2012
Kohēzijas fonds
SIA "MERKS" 1371555.00 Ls
03.08.2011 Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija Salaspilī, tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana. Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv
12.08.2011 15.08.2011
Kohēzijas fonds
AS "Inspecta Latvija" 61637.62 Ls
ar PVN
13.05.2011 2 Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Salaspilī no kameras K 1-4-1 līdz Miera ielai 17. Tālr. 67944930
info@salaspilssiltums.lv
31.05.2011
Plkst.11:00
15.07.2011
Kohēzijas fonds
SIA "Lokširs" 226773.59 Ls