iso50001 award

SIA "Salaspils Siltums" ir mūsdienīgs siltumapgādes uzņēmums, kas nodrošina centralizēto siltumapgādi Salaspils pilsētā un Saulkalnē. Uzņēmuma darbība ir vērsta uz ilgtspējīgu un videi draudzīgu attīstību, lai klientiem nodrošinātu drošu siltumenerģijas piegādi par iespējami zemākām cenām.

Gadā uzņēmums nodod patērētājiem ~ 60 000 MWh siltumenerģijas.

Centralizētās siltumapgādes patērētāju maksimālā siltumslodze Salaspilī ir ~ 27 MW:

   • 75% no pieslēgtās slodzes veido dzīvojamais sektors;
   • 25% no pieslēgtās slodzes veido budžeta iestādes un citi patērētāji.

Kopumā centralizēto siltumapgādi izmanto 85% pilsētas iedzīvotāju.

Salaspils novada iedzīvotājiem ir iespēja pašiem sekot līdzi un analizēt savas mājas siltumenerģijas patēriņu.


Siltumavoti

Salaspils:

Siltumražošanas iekārtaEkspluatācijā nodošanas gadsUzstādītā jauda, MWKurināmā veids
Ūdenssildāmais katls 2011 10 Dabasgāze
Ūdenssildāmais katls 2014 10 Dabasgāze
Ūdenssildāmais katls ar dūmgāzu kondensatoru 2012/2015 7+1,68 Šķelda
Ūdenssildāmais katls ar dūmgāzu kondensatoru 2017 3 Dabasgāze
Ūdenssildāmais katls ar dūmgāzu kondensatoru 2019 3 Šķelda
Saules kolektoru lauks 2019 - -
 
Kopējais siltumtrašu garums ir ~ 20,2 km
Rūpnieciski izolētas; 18,3 km (90%)
Virszemes 1,9 km (10%)

Saulkalne:

Siltumražošanas iekārtaEkspluatācijā nodošanas gadsUzstādītā jauda, MWKurināmā veids
Ūdenssildāmais katls 2002 1,75 Dabasgāze
Ūdenssildāmais katls 2014 1,86 Dabasgāze

Kopējais siltumtrašu garums Saulkalnē ir ~0.7 km


Uzņēmuma vēsture un attīstība

Salaspils novada centralizētās siltumapgādes pirmsākumi ir meklējami 1970.gadā, kad Salaspilī sāka būvēt pirmo katlu māju, kur kā kurināmais tika izmantots sēru saturošs mazuts. Strauji augošas pilsētas vajadzībām nepietika ar katlu mājas jaudu, līdz ar to 1977.gadā tika izbūvēta 10.5 kilometrus gara maģistrālā siltumtrase Rīgas TEC-2 – Salaspils. Ņemot vērā lielus siltumenerģijas zudumus siltumtrasē, 1995.gadā tika pieņemts lēmums atteikties no maģistrālās siltumtrases un modernizēt vietējo siltumenerģijas avotu.

Salaspils pilsētas pašvaldības uzņēmums "Salaspils Siltums" tika dibināts 1996.gadā.

Strauja uzņēmuma izaugsme ir vērojama, sākot ar 2010. gadu, kad tika uzsākts vērienīgs modernizācijas un procesu optimizācijas process:

   • Laika posmā no 2010. līdz 2017.gadam Salaspils katlumājā, aizstājot vecās un nokalpojušās iekārtas, tika uzstādīti trīs jauni gāzes ūdens sildāmie katli;
   • 2010.gadā Saulkalnē siltumtrase tika pilnībā nomainīta pret rūpnieciski izolētām caurulēm;

   • 2012.gadā Saulkalnes katlumājā tika uzstādīts rezerves gāzes ūdenssildāmais katls;

   • 2011/2014. gadā Salaspilī tika nomainītas novecojušās siltumtrases pret rūpnieciski izolētām caurulēm;

   • Līdz 2012. gada beigām visa siltumenerģija tika ražota, sadedzinot dabas gāzi. Lai samazinātu CO2 izmešu daudzumu un mazinātu atkarību no viena kurināmā, ar ES Kohēzijas fonda atbalstu  2012. gada 12. decembrī Salaspilī tika nodots ekspluatācijā jauns biokurināmā (šķeldas) katls ar jaudu 7 MW; Lai paaugstinātu šķeldas katla kopējo lietderību, 2015.gadā tam tika uzstādīts un integrēts dūmgāzu kondensators;

   • 2012./2013.gadā ieviesa elektronisko datu nolasīšanas sistēmu, kas dod iespēju operatīvi kontrolēt siltumenerģijas ražošanu, patēriņu un zudumus siltumtrasēs;

   • Īstenoto modernizācijas pasākumu rezultātā uzņēmums 2016.gadā ir spējis samazināt CO2 emisijas par 80%, salīdzinot ar 2011. gadu, savukārt siltumenerģijas tarifs no 2010. gada līdz 2016. gadam tika samazināts par 23%;

   • 2017.gadā uzņēmums uzstādīja 86 saules paneļus uz administrācijas ēkas jumta ar kopējo jaudu 25 kW, kas atļauj pilnībā nodrošināt administrācijas ēku ar nepieciešamo elektroenerģiju vasaras periodā, kā arī daļēji apgādā ar elektroenerģiju pārējo saimniecību. Viens no galvenajiem šī projekta ieguvumiem ir ievērojams izmešu ietaupījums - 436.5 tonnas CO2 gadā;

   • Ņemot vērā ievērojamo attīstību un emisiju samazinājumu "Salaspils Siltums" 2017.gadā saņēma pasaules izcilības balvu enerģētikā "GLOBAL DISTRICT ENERGY CLIMATE AWARD" kategorijā "Modernizācija";

   • 2018.gada sākumā "Salaspils Siltums" uzsāka projektu "Siltumavota Miera ielā 31A, Salaspilī, pāreja uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu", kura ietvaros tika plānots uzbūvēt 8000 m3 akumulācijas tvertni, jaunu šķeldas katlu māju ar kopējo jaudu 3 MW, kas aprīkota ar dūmgāzu kondensatoru, kā arī uzstādīt lauku ar 1720 saules kolektoriem;

   • 2019.gadā projekts "Siltumavota Miera ielā 31A, Salaspilī, pāreja uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu" tika noslēgts un sākot ar septembri jaunā katlu māja, akumulācijas tvertne un saules kolektoru lauks uzsāka savu darbību. Projekts īstenots pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstam;

   • 2019.gada decembrī "Salaspils Siltums" ieviesa LVS EN ISO 50001:2018 energopārvaldības sistēmu, kas ir LVS EN ISO 50001:2012 papildinātā versija, kuru uzņēmums sākotnēji ieviesa 2016.gadā.


Kurināmā diversifikācija


Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu īstenotie projekti

SIA "Salaspils Siltums" 2011.gada 27.maijā ir noslēdzis ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" līgumu Nr. L-PCS-11-0012 par projektu "Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju no kameras K- 1-4- 1 līdz dzelzceļa stacijai "Salaspils" Salaspilī" (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/023).

SIA "Salaspils Siltums" 2011.gada 26.septembrī ir noslēdzis ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" līgumu Nr. L-PCS-11-0023 par projekta "SIA "Salaspils Siltums" šķeldas apkures katlumājas ar kustīgo ārdu tehnoloģiju izveide" (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/028).

 

SIA "Salaspils Siltums" 2013. gada 16. maijā ir noslēdzis ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" līgumu Nr. L-PCS-13-0087 par projekta "Siltumtīklu rekonstrukcija Salaspilī" (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/041). Ar ES finansiālo atbalstu 2014. gada rudenī tika īstenoti projekti siltumtrases nomaiņai Meža, Imanta Ieviņa, Lazdu, Miera, Kluba un Stacijas ielās, kopējā  garumā 1,3 km.

2015. gada 16. aprīlī SIA "Salaspils Siltums" noslēdza līgumu Nr. L-PCS-15-0143 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projektu Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/046) "Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī".

kohezijasfonds

SIA "Salaspils Siltums" 2018. gada 08. februārī ir noslēdzis līgumu Nr. 4.3.1.0/17/A/061 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projektu "Siltumavota Miera ielā 31A, Salaspilī, pāreja uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu".