iso50001 award

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantu, sniedzam informāciju par Salaspils novada domes kapitālsabiedrību Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Salaspils Siltums".

 

 • 1. Kapitālsabiedrības firma

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salaspils Siltums"
 • 2. Juridiskā adrese

  Salaspils novads, Salaspils, Miera iela 31A, LV-2169
 • 3. Pamatkapitāla lielums

  4’000’000,00 EUR
 • 4. Atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

  100%
 • 5. Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība likuma Par pašvaldībām 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

  Atbilst
 • 6. Vispārējais stratēģiskais mērķis

  Likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 1.punktā pašvaldībām noteikto funkciju īstenošana attiecībā uz siltumapgādi
 • 7. Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība likuma Par pašvaldībām 4.panta otrās daļas nosacījumiem

  Nav līdzdalības citās sabiedrībās
 • 8. Atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

  Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars
 • 9. Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

  Tiek iesniegts Salaspils novada domē pēc tā apstiprināšanas dalībnieku sapulcē Iepazīties ar gada pārskatu

 • 10. Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai

  2019.gadā dividendes netika izmaksātas
 • 11. Veiktie maksājumi valsts budžetā 2019. gadā

 • 12. Veiktie maksājumi pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi) 2019. gadā

  3’233,62 EUR
 • 13. Ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

  Nav paredzējusi
 • 14. Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

  Nav uzsākta reorganizācija vai pārveide
 • 15. Citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

  Nav

 • 1. Kapitālsabiedrības firma

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salaspils Siltums"
 • 2. Juridiskā adrese

  Salaspils novads, Salaspils, Miera iela 31A, LV-2169
 • 3. Pamatkapitāla lielums

  4’000’000,00 EUR
 • 4. Atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

  100%
 • 5. Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība likuma Par pašvaldībām 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

  Atbilst
 • 6. Vispārējais stratēģiskais mērķis

  Likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 1.punktā pašvaldībām noteikto funkciju īstenošana attiecībā uz siltumapgādi
 • 7. Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība likuma Par pašvaldībām 4.panta otrās daļas nosacījumiem

  Nav līdzdalības citās sabiedrībās
 • 8. Atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

  Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars
 • 9. Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

  Tiek iesniegts Salaspils novada domē pēc tā apstiprināšanas dalībnieku sapulcē Iepazīties ar gada pārskatu

 • 10. Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai

  2018.gadā dividendes netika izmaksātas
 • 11. Veiktie maksājumi valsts budžetā 2018. gadā

 • 12. Veiktie maksājumi pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi) 2018. gadā

  2’994,84 EUR
 • 13. Ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

  Nav paredzējusi
 • 14. Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

  Nav uzsākta reorganizācija vai pārveide
 • 15. Citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

  Nav

 • 1. Kapitālsabiedrības firma

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salaspils Siltums"
 • 2. Juridiskā adrese

  Salaspils novads, Salaspils, Miera iela 31A, LV-2169
 • 3. Pamatkapitāla lielums

  2’549’800,00 EUR
 • 4. Atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

  100%
 • 5. Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība likuma Par pašvaldībām 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

  Atbilst
 • 6. Vispārējais stratēģiskais mērķis

  Likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 1.punktā pašvaldībām noteikto funkciju īstenošana attiecībā uz siltumapgādi
 • 7. Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība likuma Par pašvaldībām 4.panta otrās daļas nosacījumiem

  Nav līdzdalības citās sabiedrībās
 • 8. Atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

  Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars
 • 9. Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

  Tiek iesniegts Salaspils novada domē pēc tā apstiprināšanas dalībnieku sapulcē Iepazīties ar gada pārskatu

 • 10. Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai 2017. gadā

  99’393,81 EUR
 • 11. Veiktie maksājumi valsts budžetā 2017. gadā

 • 12. Veiktie maksājumi pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi) 2017. gadā

  2’302,99 EUR
 • 13. Ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

  Nav paredzējusi
 • 14. Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

  Nav uzsākta reorganizācija vai pārveide
 • 15. Citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

  Nav