iso50001 award

Aicinājums pieteikties dzīvojamās mājas renovācijai

logo

Salaspils siltina

SIA "Salaspils Siltums", sadarbībā ar Salaspils novada domi, organizē daudzdzīvokļu māju atjaunošanu un siltināšanu, kas paredz tehnisko apsekošanu, energoauditu, projektēšanu, siltināšanas un būvniecības darbus.

Atjaunošanas process paredzēts divos posmos. Sākumā dzīvokļu īpašnieku kopums pieņem lēmumu uzsākt mājas atjaunošanas procesu, ieceļ pilnvarotās personas - mājas pārstāvi  un apsaimniekošanas uzņēmumu. Ja apsaimniekošanas uzņēmums nevēlas piedalīties vai uzņemties atjaunošanas procesa vadību, mājas īpašniekiem ir iespēja dibināt biedrību, kas pildīs pilnvarotās personas funkciju. Papildus tam, mājas pilnvarotā persona slēdz vienošanos ar SIA Salaspils Siltums par projekta vadību un piedalīšanos sākotnējās tehniskās dokumentācijas izstrādes procesā. Pabeidzot tehniskās dokumentācijas izstrādi, projekti tiek saskaņoti AS Attīstības finanšu institūcijā ALTUM, kas ir atbildīga par valsts un Eiropas Savienības atbalstu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projektos. Pēc ALTUM atzinuma saņemšanas tiek noskaidrotas paredzamās būvniecības un būvuzraudzības izmaksas un finansēšanas nosacījumi. Zinot visas izmaksas un visus finansēšanās noteikumus, mājas īpašnieki pieņem otru lēmumu – īstenot būvniecības darbus vai nē.

SIA "Salaspils Siltums" komanda:

 • Veic konkursu organizēšanu energoauditam, tehniskajam apsekojumam, projektēšanai;
 • Organizē energoaudita, tehniskās apsekošanas un projekta izstrādi;
 • Piesaista konsultantus un speciālistus;
 • Ja nepieciešams, organizē papildu izpēti (piemēram, plaisu monitorings, ģeotehniskā izpēte, drenāžas projekts, būvkonstruktora papildu novērojumi);
 • Nodrošina būvprojekta izstrādi un apstiprināšanu būvvaldē;
 • Nodrošina būvprojekta apstiprināšanu AS ALTUM;
 • Nodrošina informāciju par finansējuma piesaisti (tai skaitā, valsts un ES līdzfinansējums);
 • Sagatavo būvniecības un būvuzraudzības atlases dokumentāciju;
 • Nodrošina papildus būvuzraudzību būvniecības laikā;
 • Uzrauga būvniecības darbu kvalitāti garantijas laikā;
 • Veic ēkas monitoringu pēc būvniecības pabeigšanas un sniedz konsultācijas energopārvaldībā;
 • Sniedz padomus ēkas ekspluatācijas jautājumos.

Lai pieteiktos dzīvojamās mājas atjaunošanai sadarbībā ar SIA "Salaspils Siltums", nepieciešamie nosacījumi:

 • Dzīvojamā māja ir pieslēgta pie centralizētās siltumapgādes (māja saņem siltumu no SIA "Salaspils Siltums");
 • Dzīvojamai mājai nav parādsaistību pret SIA "Salaspils Siltums";
 • Sagatavots dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums uzsākt ēkas atjaunošanas procesu;
 • Lēmuma ietvaros ievēlēt pilnvaroto personu (kura varēs piedalīties dokumentu sagatavošanā, spēs sniegt nepieciešamo informāciju par ēku);
 • Pilnvarot apsaimniekošanas uzņēmumu vai biedrību organizēt atjaunošanas procesu;
 • Vienošanās noslēgšana ar SIA "Salaspils Siltums".

Svarīgi: Lēmums pieņemams veidā un kārtībā kā to nosaka Dzīvokļa īpašuma likuma 18.pants, ievērojot nosacījumu, lai "par" nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no visiem dzīvokļu īpašumiem. Aptaujas termiņš nedrīkst būt īsāks par 2 nedēļām!

Visus Jūs interesējošos jautājumus varat uzdot "Salaspils Siltums" komandai:
Energoefektivitātes nodaļas projektu vadītājai Renātei Bražinskai - renate@salaspilssiltums.lv; mob.tel. 29227651
Energoefektivitātes nodaļas būvniecības speciālistam Andrejam Semjonovam - andrejs@salaspilssiltums.lv; mob.tel. 25616621

Jums arī ir iespēja pieteikties uz konsultāciju vai uzaicināt "Salaspils Siltums" pārstāvjus uz mājas sapulci!

 

Dzīvokļu īpašnieku ērtībai pieejami ALTUM sagatavotie paraugi lēmuma pieņemšanai:

This project has received funding from the European Union’s Horizon
2020 research and innovation program under grant agreement No 649689.
ES karogs Sunshine Logo

Ieguvumi, atjaunojot māju sadarbībā ar Salaspils Siltums

Nav jāiegulda mājas uzkrātie līdzekļi, lai uzsāktu dalību programmā

 • "Salaspils Siltums" projektu vadības pakalpojumi ēku atjaunošanā Salaspils novada iedzīvotājiem ir bezmaksas;
 • "Avansa maksājums" par visiem priekšdarbiem, kas saistīti ar dalību programmā. Pēc ēkas atjaunošanas šīs izmaksas tiek segtas no katrai mājai piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma;
 • "Salaspils Siltums" savu darbību veic saskaņā ar Salaspils novada domes deleģējumu.

Projekta dokumentācijas sagatavošana

 • "Salaspils  Siltums" speciālisti sagatavo programmas pieteikuma dokumentāciju;
 • Projekta risinājumu un būvniecības iepirkumu saskaņošana ar ALTUM.

Nav jāorganizē sagatavošanās darbi

 • "Salaspils Siltums" organizē ēkas tehnisko apsekošanu, energoauditu un projektētāju atlasi;
 • Sadarbībā ar iedzīvotājiem piedalās projektēšanas darbos un tos uzrauga.

Ir pieejami finanšu piedāvājumi no dažādiem finansētājiem

 • "Salaspils Siltums" veic finansētāju piesaisti ar mērķi atrast piemērotāko piedāvājumu (procentu likme, termiņi).

Nav jāvada būvniecības process

 • Papildus būvuzraudzībai būvdarbus uzrauga komisija, kuras sastāvā ir "Salaspils Siltums" un mājas pārstāvji.

Atbalsts pēc būvdarbu pabeigšanas

 • "Salaspils  Siltums" veic būvniecības darbu garantijas uzraudzību, veic ēkas monitoringu un konsultācijas energopārvaldībā. Sniedz padomus ēkas ekspluatācijas jautājumos.

Garantēts projekta caurspīdīgums

 • Visas programmas laikā mājas pārstāvjiem ir pieejama visa informācija.

Strādājam mēs, lēmumus pieņemat JŪS

 • "Salaspils Siltums", realizējot projektu sadarbībā ar pieredzējušiem nozares speciālistiem, visus risinājumus saskaņo ar mājas iedzīvotājiem.

Nav slēpto izmaksu

 • Ārpakalpojumu izmaksas tiek noteiktas iepirkuma kārtībā un apmaksa notiek pēc iepriekšējās vienošanās ar mājas pārstāvjiem.

Mēs esam par skaistu un sakoptu Salaspili, drošām un energoefektīvām ēkām un gudru resursu izmantošanu!

Sadarbojoties ar pašvaldības uzņēmumu “Salaspils Siltums”, Jūs saņemat Salaspils novada domes garantiju, ka būvniecības darbi tiks paveikti kvalitatīvi, nebūs nekādu slēpto izmaksu un Jums nebūs jāmaksā par starpnieku pakalpojumiem, organizējot savas mājas renovāciju.

www.salaspilssiltums.lv/siltinasana 

www.facebook.lv – Salaspils siltina

 

Visus Jūs interesējošos jautājumus varat uzdot “Salaspils Siltums” Energoefektivitātes nodaļas komandai:
projektu vadītājai Renātei Bražinskai - renate@salaspilssiltums.lv, tel. 67944930
būvniecības speciālistam Andrejam Semjonovam - andrejs@salaspilssiltums.lv, mob.tel. 25616621

Interesanti

Salaspils 2019

Saules siltumenerģijas stacijas celtniecības process.

Skatīties

Pasaules izcilības balva enerģētikā

Vispasaules centralizētās enerģijas klimata balvas pasniegšana.

Skatīties

Saules bateriju uzstādīšana

25kW saules bateriju uzstādīšana pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai.

Skatīties

Salaspils Siltums no putna lidojuma

2017. gada janvāris Salaspils Siltums, SIA uzņēmuma teritorija no putna lidojuma.

Skatīties

Salaspils siltumtrase

Salaspils pilsētas siltumtīklu izvietojums Google kartē.

Skatīties

Saulkalnes siltumtrase

Saulkalnes siltumtīklu izvietojums Google kartē.

Skatīties

Šķeldas piegāde

Sausās šķeldas izkraušanas process paātrinājumā.

Skatīties

Centralizētās siltumapgādes tarifi

Latvijas centralizētās siltumapgādes tarifu karte.

Skatīties

Āra gaisa temepratūru grafiki

Āra gaisa temperatūru grafiki - apkures sezonas mēnešos.

Skatīties

Pirms un pēc...

Kā tas bija un kā ir tagad. Uzņēmuma attīstība fotogrāfijās.

Skatīties

Kā mēs ražojam siltumu

Animācijas filmiņa par siltumenerģijas ražošanu Salaspilī.

Skatīties

Siltumenerģijas patēriņa sadalījums

Ēku siltumenerģijas patēriņš Salaspilī, 2014. gads.

Skatīties

Ietaupi elektroenerģiju virtuvē

Kā iespējams ietaupīt elektroenerģiju ikviena virtuvē.

Skatīties

Ietaupi elektroenerģiju viesistabā

Kā iespējams ietaupīt elektroenerģiju ikviena viesistabā.

Skatīties

Ietaupi elektroenerģiju vannasistabā

Kā iespējams ietaupīt elektroenerģiju ikviena vannasistabā.

Skatīties

Mīti par ēku siltināšanu un atjaunošanu

Mīts Nr.1.
Ilgtermiņa kredītsaistības ir liels risks

Pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas, maksājums par apkuri samazinās. Ieekonomēta summa tiek iztērēta investīciju atmaksai jeb kredītsaistībām, un gala rezultātā iedzīvotāju ikmēneša maksājums nepalielinās vai pieaugums ir neliels, bet viņi iegūst sakārtotu māju un vidi.


Mīts Nr. 2.
Būvdarbu kvalitāte nebūs augstā līmenī

Būvniecības procesu, materiālu izvēli un speciālistu atlasi stingri ierobežo būvniecības konkurss, kurā ir precīzi atrunātas pasūtītāja prasības. Kvalificēts un stingrs būvuzraugs būtiski uzlabo būvniecības rezultātu, jo viņš kontrolē visu procesu un nes par to atbildību, kā arī notiek būtiskas pārbaudes darbu pieņemšanas laikā. Mājas iedzīvotāji arī var iesaistīties būvuzraudzības procesā un par nekvalitatīvi paveiktajiem darbiem ziņot pasūtītājam vai atbildīgajam būvuzraugam.


Mīts Nr. 3.
Pēc siltināšanas visas sienas ir pelējumā

Labs risinājums ventilācijas sistēmai nepieļauj pelējuma rašanos. Veiksmīga ventilācijas sistēma būtiski arī uzlabo dzīvokļa mikroklimatu. Ar katru gadu tiek ieviestas jaunas tehnoloģiskas inovācijas, un arī dzīvojamām mājām ir atrasti daudzi veiksmīgi risinājumi ventilācijas sistēmai.


Mīts Nr.4.
Nav iespējas izvēlēties daļēju atjaunošanas procesu

Būvdarbus veicot kompleksi un vienlaicīgi, var ievērojami samazināt izmaksas. Turklāt veicot energoauditu un tehnisko apsekojumu, tiek noteikts katras mājas individuālais stāvoklis, un attiecīgi plānoti būvdarbi konstrukciju saglabāšanai un energoefektivitātei - tātad katrai mājai tiek darīts tikai tas, kas tai nepieciešams.


Mīts Nr.5.
Mainot radiatorus un logus dzīvoklī, tiks sabojāts viss iepriekš veiktais remonts

Vecie koka logi ir neblīvi, līdz ar to laiž cauri lielu siltuma daudzumu. Šos logus obligāti ir jāmaina uz jauniem, blīviem logiem. Atjaunošanas procesā obligāti tiek veikta arī aiļu apdare, lai logs estētiskāk izskatītos dzīvokļa kopainā. Radiatoru nomaiņa notiek ātri un nevar kaitēt iepriekš veiktajam dzīvokļa remontam.


Mīts Nr.6.
"Mani viss apmierina, neko mainīt negribu!"

Lielākā daļa Salaspils un Latvijas dzīvojamo māju ir celtas 1960-1980. gados. Būvniecības eksperti jau sen brīdina – padomju laikos celto daudzdzīvokļu namu mūžs tuvojas noslēgumam. Iedzīvotājiem būtu jāaizdomājas par to, cik droša ir viņu māja, lai varētu atļauties neko nemainīt. Mājas izskats arī nav mazsvarīgs fakts, jo skaista un droša māja palielina īpašuma vērtību un mājas īpašnieki savus īpašumus var pārdot par augstāku samaksu.


Mīts Nr.7.
SIA "Salaspis Siltumam" nebūtu jābūt ieinteresētam samazināt savu patēriņu, siltinot mājas

Siltumapgādes sistēma ir vienota no ražošanas līdz pat gala patērētējiem jeb dzīvojamām mājām – tātad veicot izmaiņas vienā punktā jeb vienā dzīvojamā mājā, tiek ietekmēta visa sistēma kopumā. Tāpēc arī siltumuzņēmums iesaistās atjaunošanas un siltināšanas darbos, jo tam ir jāprognozē savas nākotnes investīcijas (cik lieli katli būs nepieciešami) un laika gaitā pēc iespējas tās jāoptimizē. Tā kā dzīvojamās mājas agrāk vai vēlāk sāks siltināšanās procesu, siltumuzņēmumam ir labāk, ja tas notiek plānveida, nevis stihiski.


Mīts Nr.8.
SIA "Salaspils Siltums" uzsāka ēku atjaunošanas un siltināšanas darbus ar mērķi pelnīt

SIA "Salaspils Siltums" ir pašvaldības uzņēmums, un tā mērķis nav gūt peļņu uz iedzīvotāju rēķina. Salaspils pašvaldības nostāja ir, ka māju atjaunošana ir ļoti nepieciešama, un šī procesa ieviešanai pilnvaroja siltumuzņēmumu.  Viss atjaunošanas process būs caurspīdīgs – atjaunotajām mājām pie rēķina tiks pievienots skaidrojums par izmaksām – cik kredīts, cik procentu maksājumi, kādu daļu sastāda administrācijas izmaksas u.c.