iso50001 award

Aicinājums pieteikties dzīvojamās mājas renovācijai

logo

Salaspils siltina

SIA "Salaspils Siltums", sadarbībā ar Salaspils novada domi, organizē daudzdzīvokļu māju atjaunošanu un siltināšanu, kas paredz tehnisko apsekošanu, energoauditu, projektēšanu, siltināšanas un būvniecības darbus.

Atjaunošanas process paredzēts divos posmos. Sākumā dzīvokļu īpašnieku kopums pieņem lēmumu uzsākt mājas atjaunošanas procesu, ieceļ pilnvarotās personas - mājas pārstāvi  un apsaimniekošanas uzņēmumu. Ja apsaimniekošanas uzņēmums nevēlas piedalīties vai uzņemties atjaunošanas procesa vadību, mājas īpašniekiem ir iespēja dibināt biedrību, kas pildīs pilnvarotās personas funkciju. Papildus tam, mājas pilnvarotā persona slēdz vienošanos ar SIA Salaspils Siltums par projekta vadību un piedalīšanos sākotnējās tehniskās dokumentācijas izstrādes procesā. Pabeidzot tehniskās dokumentācijas izstrādi, projekti tiek saskaņoti AS Attīstības finanšu institūcijā ALTUM, kas ir atbildīga par valsts un Eiropas Savienības atbalstu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projektos. Pēc ALTUM atzinuma saņemšanas tiek noskaidrotas paredzamās būvniecības un būvuzraudzības izmaksas un finansēšanas nosacījumi. Zinot visas izmaksas un visus finansēšanās noteikumus, mājas īpašnieki pieņem otru lēmumu – īstenot būvniecības darbus vai nē.

SIA "Salaspils Siltums" komanda:

 • Veic konkursu organizēšanu energoauditam, tehniskajam apsekojumam, projektēšanai;
 • Organizē energoaudita, tehniskās apsekošanas un projekta izstrādi;
 • Piesaista konsultantus un speciālistus;
 • Ja nepieciešams, organizē papildu izpēti (piemēram, plaisu monitorings, ģeotehniskā izpēte, drenāžas projekts, būvkonstruktora papildu novērojumi);
 • Nodrošina būvprojekta izstrādi un apstiprināšanu būvvaldē;
 • Nodrošina būvprojekta apstiprināšanu AS ALTUM;
 • Nodrošina informāciju par finansējuma piesaisti (tai skaitā, valsts un ES līdzfinansējums);
 • Sagatavo būvniecības un būvuzraudzības atlases dokumentāciju;
 • Nodrošina papildus būvuzraudzību būvniecības laikā;
 • Uzrauga būvniecības darbu kvalitāti garantijas laikā;
 • Veic ēkas monitoringu pēc būvniecības pabeigšanas un sniedz konsultācijas energopārvaldībā;
 • Sniedz padomus ēkas ekspluatācijas jautājumos.

Lai pieteiktos dzīvojamās mājas atjaunošanai sadarbībā ar SIA "Salaspils Siltums", nepieciešamie nosacījumi:

 • Dzīvojamā māja ir pieslēgta pie centralizētās siltumapgādes (māja saņem siltumu no SIA "Salaspils Siltums");
 • Dzīvojamai mājai nav parādsaistību pret SIA "Salaspils Siltums";
 • Sagatavots dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums uzsākt ēkas atjaunošanas procesu;
 • Lēmuma ietvaros ievēlēt pilnvaroto personu (kura varēs piedalīties dokumentu sagatavošanā, spēs sniegt nepieciešamo informāciju par ēku);
 • Pilnvarot apsaimniekošanas uzņēmumu vai biedrību organizēt atjaunošanas procesu;
 • Vienošanās noslēgšana ar SIA "Salaspils Siltums".

Svarīgi: Lēmums pieņemams veidā un kārtībā kā to nosaka Dzīvokļa īpašuma likuma 18.pants, ievērojot nosacījumu, lai "par" nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no visiem dzīvokļu īpašumiem. Aptaujas termiņš nedrīkst būt īsāks par 2 nedēļām!

Visus Jūs interesējošos jautājumus varat uzdot "Salaspils Siltums" komandai:
Energoefektivitātes nodaļas projektu vadītājai Renātei Bražinskai - renate@salaspilssiltums.lv; mob.tel. 29227651
Energoefektivitātes nodaļas būvniecības speciālistam Andrejam Semjonovam - andrejs@salaspilssiltums.lv; mob.tel. 25616621

Jums arī ir iespēja pieteikties uz konsultāciju vai uzaicināt "Salaspils Siltums" pārstāvjus uz mājas sapulci!

 

Dzīvokļu īpašnieku ērtībai pieejami ALTUM sagatavotie paraugi lēmuma pieņemšanai:

This project has received funding from the European Union’s Horizon
2020 research and innovation program under grant agreement No 649689.
ES karogs Sunshine Logo